şükela:  tümü | bugün
 • "kul nesimi'ye sordular,
  yarin inen hoş musun:
  hoş olayım, hoş olmayım
  o yar benim kime ne ?"
  kıtasının öznesi, bir anadolu dervişi, sufisti, filozofu.
  (bkz: nesimi), (bkz: nesimi çimen)
 • fakat genellikle ve sıklıkla anadolu'ya yaptığı geziden döndükten sonra (hacı bayram veli ile görüştükten sonra) "enel hak", "mansur enel hak dedi, haktır sözü hak söyledi" dediği için derisi yüzülen seyyid nesimi ile karıştırılır. oysa ki kul nesimi, 17. yüzyılda anadulu'da yaşamış safevi yanlısı bektaşi bir ozandı. hayatı pir sultan abdal'ınkine benzer.
 • gerçekten aşkın bir üstadmış, bazen düşündüklerinizin/yazdıklarınızın/yaşadıklarınızın başkasında da war olduğunu görür ve onu kendinize yakın hissedersiniz veya yalnız olmadığını düşünür: gün gelmiş nesimi benim aynam olmuş, hiç alışık olmadığım şekilde, şu sözler aklıma perçinlenmiş:

  kelb rakip haram diyormuş şarabın bir katresine
  saki doldur, ben içerim, günah benim kime ne
  -
  gah çıkarım gökyüzüne hükmeder kaftan kafa
  gah inerim yeryüzüne yar severim kime ne
  -
  nesimi'ye sordular, yarin ile hoş musun
  hos olayım, hoş olmayım, o yar benim, kime ne

  (bkz: ne de güzel söylemiş)
 • 17. yüzyıl başında doğduğu, yaşadığı rivayet edilen halk ozanı. hakkında yayınlanan en detaylı araştırma, belge, bilgi kaynağı cahit oztelli'nin kul nesimi adlı kitabıdır. bektaşidir, ülkücü derler. velhasıl, rivayet muhtelif bir ozandır. yaşadığı dönem, savaşlarla geçer. iran, bağdat'ı alır. osmanlı başarısız seferler yapar. sonunda 4. murat 1636'da geri alır. sonra bir önceki yüzyıldan beri yavuz ile şah ismail arasında baslayan didişme. osmanlı topraklarındaki kızılbaş-aleviler iran'a destek çıktılar rivayeti sebebiyle ezilirler, yüzbinlerce kişinin başları gövdesinden ayrı düşer. celali ayaklanmaları 17. yuzyil boyunca surer. yazdığı mısraların şahitliğinde kul nesimi'nin de pir sultan abdal, alioğlu, dedemoğlu gibi bu dönemlere tanıklık ettiği söylenir.
  .
  .
  .

  mehdi-i zaman ede zuhur kalmaya perde
  yezit olan kırsa gerek tiğ- u teberde
  nesimi, şah'ın mehdin okur sam-ü seherde.
  .
  .
  .
  pirim alioğlu, bozdoğan'dan gel oldu
  gördüm mürşidim, müşkülüm halloldu
  kılavuzum şah merdan ali oldu
  özüme gönderdim kendi kuşumu
  .
  .
  .
  .

  ben ol sadık kulam ki caferi'yem
  hakikat söylerem ben haydari'yem
  .
  .
  .

  mahlasım nesimi, ismim ali'dir
  bu çarh dönmektedir, sanmam halidir
  şükür kalbim iman ile doludur
  curm'i isyanımız bileden beri
 • "kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi; kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni."
  (bkz: melamet hırkası)
 • ben yitirdim ben ararım
  yâr benimdir kime ne
  gah giderim öz bağıma
  gül dererim kime ne

  gah giderim medreseye
  ders okurum hak için
  gah giderim meyhaneye
  dem çekerim kime ne

  sofular haram demişler
  bu aşkın şarabına
  ben daldırır ben içerim
  günah benim kime ne

  ben melâmet hırkasını
  kendim giydim eğnime
  ar ü namus şişesini
  taşa çaldım kime ne

  sofular secde ederler
  mescidin mihrabına
  yâr eşiği secdegâhım
  yüz sürerim kime ne

  gah çıkarım gökyüzüne
  hükmederim kaf-be-kaf
  gah inerim yeryüzüne
  yâr severim kime ne

  kelp rakip böyle diyormuş
  güzel sevmek pek günah
  ben severim sevdiğimi
  günah benim kime ne

  nesimi'ye sordular ki
  yârin ile hoş muşun
  hoş olayım olmayayım
  o yâr benim kime ne
 • “ben senin hile yalan ve dolanlarınla baş edemedim, bu bana dert oldu. ama ben de sana boyun eğmedim bu da sana dert olsun”
 • halk ozanı. "mahlasım nesimi adım ali'dir" dizesine dayanılarak asıl adının ali olduğu anlaşılan kul nesimi'nin yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgiler yok. ancak bir bektaşi ozanı olduğu kesin. alioğlu, dedemoğlu vb. halk ozanlarıyla çağdaş bir ozan olduğu da anlaşılıyor.
  kul nesimi, uzun süre, 1404 yılında derisi yüzülerek öldürülen azeri ozanı seyyid nesimi ile karıştırılmış, kul nesimi'nin şiirleri seyyid nesimi'nin sanılmıştır. araştırmacılar yıllar sonra seyyid nesimi'den başka tekke edebiyatının önde gelen kişilerinden kul nesimi adlı bir halk ozanı olduğunu belirleyebilmişlerdir. nasıl ki, ercişli emrah ile erzurumlu emrah da uzun yıllar tek kişi sanılmıştır.
  kul nesimi'nin aruzu da heceyi de başarıyla kullandığı gözleniyor. ağır basan yanı hece ölçüsüyle, söyledikleri. şiirlerinden iyi bir eğitim gördüğü sonucuna da varılıyor.
  bugüne yaklaşık 200 şiiri kalan kul nesimi'nin 4. murat döneminde yaşadığı sanılıyor. inancası bakımından kovuşturulmaya uğradığı, anadolu'da safevi egemenliğinin kurulması çalışmalarına katkısı olduğu da söyleniyor.
  kul nesimi'nin "nefes"lerinden kimileri günümüze dek gelmiş, bestelenmiş, söylenirliğini sürdürmüştür. deyişte, dilde tutarlı, usta bir ozan olduğu belli.

  kul nesimi sen seni
  mana bilir söylersin
  biz bir deniz geçeriz
  bir ummana benzemez
 • “kah çıkarım gökyüzüne
  siklemem hiç alemi
  kah inerim yeryüzüne
  siklemez alem beni”

  dörtlüğünden oluşan şiir kitabımın esin kaynağı. evet biraz ince bi kitap, her satırı bir sayfaya yazdık.