şükela:  tümü | bugün
 • lisede ezberlemeyi basaramadigim tek duadir...ne iskenceydi sozlude bi goz kitapta bi goz hocada seklinde okumaya calismak.
  beynime girmek istememekte israr eden dua grubu..
 • birinci dua- allâhümme innâ nesteînüke ve nesteğfiruke ve nestehdîke ve nü'minübike venetûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykelhayre küllehu neşkürük ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcüruk.

  anlamı- rabbimiz, senden yardım, senden mağfiret, senden hidayet dileriz. sana iman ederiz, sana tevbe ederiz. sana güveniriz. bütün hayırlar üzerine sana sena ederiz. sana şükreder bütün nimetlerini itiraf ederiz. seni ve nimetlerini inkar etmeyiz. ve sana isyan edenleri kökünden sökercesine atıp terkederiz.

  ikinci dua- allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nusallî ve nescüdü ve illeyke nes'â nahfidü nercü rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffari mülhık.

  anlamı- rabbimiz, biz yalnız sana ibadet ederiz. senin rızan için namaz kılar ve secde ederiz. senin rızana uygun çalışırız, koşarız. senin rahmetini dileriz ve senin azabından korkarız. gerçekten senin azabın kafirlere ulaşıcıdır.

  kunut duaları, vitr namazının üçüncü rekatında kıyamdayken alınan ziyade tekbir sonrası okunuyor.
 • (bkz: knut hamsun)
 • bu dualar, camîlerde -özellikle ramazan'da- ilginç bir ses duymanıza neden olur. şöyle ki:

  ramazan'da vitr namazı cemaat ile kılındığından herkes eş zamanlı olarak bu duayı okumaya başlar. herkes içinden bu duayı aynı anda okumaya başlasa bile okuma hızlarına göre değişik zamanlarda bitireceklerdir.
  normalde duayı içlerinden sessizce okumalarına rağmen, sona gelindiğinde nihaî harfin "kaf" olması burada sesin yükselmesine ve "mülhıikgı" şeklinde bir ses çıkmasına (haliyle çevredekilerce duyulmasına) neden olur. bu, kişilerin duayı bitirdiğine delalettir.

  seslerden çıkan bir sonuç var ki o da yaşları olgun kişilerin duayı hemen hemen aynı sürelerde okuduklarıdır.
 • (bkz: donald knuth)
 • 1. kunut duası

  allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdik. ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. ve netevekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra küllehü neşkürüke ve lâ nekfürüke ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

  anlamı:

  allahım! senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. sana inanırız, sana tevbe ederiz. sana güveniriz. bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. sana şükrederiz. hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

  2. kunut duası

  allâhümme iyyâke na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.

  anlamı:

  allahım! biz yalnız sana kulluk ederiz. namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. ibadetlerini sevinçle yaparız. rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.
 • din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin kabusudurlar. insan teşekkürü, takdiri her şeyi sittir ederek bunları ezberlememeyi tercih edebilir ki, ben yaptım. bugünkü aklım olsa diğerlerini de ezberlemezdim. hayattaki ilk sivil itaatsizlik eylemim olan kunut dualarını ezberlememe inadımı zorla ezberletilen tüm o dualar için genişletseydim keşke. yine de lisede isyan bayrağımı açmama neden olan ilk sebeptir bunlar; unutmadım, unutamam.
 • yaz tatillerinde kuran kursuna giden çocuklar içinde yeterlilik sınamasında kullanılan dua. kunut duasını ezberleyebilenler kuran'a geçebilirlerdi.
 • müslümanca yaşamanın hemen bütün kodlarını içeren mübarek dualardan ibarettir.

  müteakip meal hüvesi hüvesine değildir. sadece bazı kelimelerin anlamları tahrif edilmeden, açıklık ve merama tam dokunabilmek namına kısa izahlar eklenmiştir.

  ey allahım! senden yardım isteriz ve senden medet dileniriz. mağfiret için ancak senin kapını çalarız. sana istiğfar ederiz, günahlarımız bizden sonbahar yapraklarının rüzgarda kopup dağılması gibi uçup uzaklaşsınlar diye senden af dileriz. senden bizi en güzel yola iletmeni isteriz. hidâyet isteriz. sana îmân ederiz. sana tevbe ve sana tevekkül ederiz. hayrı senden umarız. sebeplere riayetten sonra en güzel ve hakkımızda en hayırlı neticeyi umarız. seni bütün hayr ile sena eder, överiz. sana (ni’metlerin için) şükreder, küfrân-ı ni’met etmeyiz. bize verdiklerini inkar etmeyiz. vermediklerinden dolayı burun kıvırmayız. sana karşı fısk ve fücur işleyeni, sana isyan bayrağı açanı, emirlerini tanımayanı alaşağı ederiz, aramızdan atarız ve onu terk ederiz.

  ey allahım! ancak sana ibâdet eder, namâz kılar, secde eder, sana koşar ve sana sığınırız. dehrin beliyyatından, şeytanın aldatmalarından, nefsin zorlamalarından, düşmanların tasallutlarından, azabının şiddetinden yine senin engin merhametine iltica ederiz. rahmetini recâ (ümîd) eyler ve azâbından korkarız. çünki senin azâbın gerçeği örten, hakikate başka başka kılıklar giydiren, hakikati hayal, hayali hakikat gösteren, zulmeden, seni yok sayıp emirlerine başkaldıran kâfirlere mutlaka ulaşır.
 • bizim bildiğimi kunut duaları neredeyse bir özet şeklinde olup, daha uzun versiyonları vardır. örneğin kabe imamlarından sudeysi şurada yedi dakikalık bir kunut duası okuyor.