şükela:  tümü | bugün
 • bu zamana kadar doldurulmamış olmasına gerçekten şaşırdığım tanım.
  dövizin,kendi biriminden tl'ye çevrilmesi sonucu ortaya çıkan pozitif veya negatif farklardır.
 • muhasebede iki çeşit kur farkı vardır; birincisi fatura tarihindeki kur ile ödeme (sana ödeme, bana tahsilat olabilir) tarihindeki kur farkından oluşur, ki buna gerçekleşen (bkz: realized) kur farkı denir. ikincisi dönem sonunda bilançonun parasal kalemlerinde bakiyesi olan ve tarihi değerinden bilanço tarihindeki (31.12.20xx) kur ile güncellenmesi gereken değerlemedir. (bkz: unrealized)
  parasal kalemlerin kur farkı bağlamında neyi ifade ettiğini biraz açacak olursak; değerleme işlemi kasa, banka, alacak, borç gibi bilanço kalemlerine uygulanırken sabit kıymetler, stoklar, sermaye gibi parasal olmayan bilanço kalemlerine uygulanmaz. satışlar, maliyetler, faaliyet giderleri vs. gibi kar zarar kelemlerine uygulanması düşünülemez, teklif dahi edilemez. kızlar teklif etse bile yapmayın.
  gerçekleşen kur farkı artık bilançoda yaşamaz, kar zarara aktarılmış ve dönem karı veya zararını etkileyen bir gelir veya gider kalemi olmuştur. gerçekleşmeyen kur farkı yani sadece tarihi değerin (kaydedildiği tarih, ilk işlem tarihi) bilanço tarihindeki değere getirilmesinden oluşan kur farkının kar zararda bir gelir - gider karşılığı olduğu gibi, bilançoda da aktif-pasif bir karşılığı vardır.
  kur farkı sadece tl ile yabancı paraların arasında oluşmaz, finansal tabloları hazırlamada kullanılan raporlama kuru (bkz: functional currency) ile diğer döviz cinsleri arasında oluşur.

  bu arada muhasebedeki denklik nedeniyle aktifi (varlıkları) artıran bir kur farkı gelir yaratır, pasifi artıran bir kur farkı ise gider yaratır.

  kur farkının vergisel boyutuna bakacak olursak vergi usul kanunu’nun 280inci maddesi ve hakkındaki tartışmalar yıllardır süren (hakkında bu kadar entry girilince öldü sandım olayı) katma değer vergisi kanunu'nun 24üncü maddelerine bakmakta fayda vardır.

  not: parasal kalemler = parasal aktifler + parasal pasifler
 • döviz cinsinden satış yapan firmaların, ilgili dalgalanma nedeniyle her ay ya da 3 ayda bir fatura keserek yok etmek zorunda kaldıkları değerdir.

  firmaları zorlayan kısım ise, devletin bu fark üzerinden de kdv almaya çalışması ve firmaların bu sözde karı üzerinden pay sahibi olmaya çalışmasıdır.

  peşin çalışan firmalarda, kur farkı olayı yaşanmazken, vadeli çalışan firmalar bu konuda çok acı çeker. kur yükselince ödemeyi zamanında alamaz zaten.

  yalan olmasın şimdi, devlet, ödenmeyen faturaları değerleme yöntemi ile kapatılmasına dair seçeneği firmaya sunmaktadır.
 • ödeme tarihi ile fatura tarihi arasındaki kur değişiminden kaynaklanan farklardır.
  konuya derinlemesi hakim olan birçok meslek erbabı kur farklarının kdv'ye tabi olmaması gerektiğini yıllarca ifade etmişlerdir ama değişen bir şey olmamıştır. iki tarafın ticaretinden kur değişimi sebebi ile -düşse de yükselse de- vergisini çatır çatır almıştır devletimiz. respect!

  ayrıca; adet olarak çok fazla dövizli ödeme yapılan muhasebe birimlerinde kur farklarını tespit etmek ve faturaya bağlamak oldukça zahmetli olabiliyor. yıldım arkadaş!

  derken, daha henüz farkında vardığım danıştay kararını görmek inanın gözlerimi yaşarttı.

  danıştay vergi dava daireleri kurulu 2017/548 e. , 2017/606 k. kararı doğrultusunda; “asıl işlemin kdv ye tabii olup olmadığına bakılmaksızın, kur farkının kdv’ye tabii olmadığına hükmetmiş durumda. ister mal ve hizmet alırken, ister satarken fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında kurdaki değişimin vade farkı, fiyat farkı gibi değerlendirilemeyeceği şeklindedir.”

  http://www.malidenge.com.tr/…kinda-danistay-karari/

  edit: yeni bir düzenleme ile birlikte "döviz ödeme" karşılığı oluşan kur farkları tekrar kdv'nin konusuna dahil edilmiştir.

  3065 sayılı kanunun 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “fiyat farkı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kur farkı,” ibaresi eklenmiştir.
  yapılan bu düzenleme ile kur farkının kdv matrahına dahil olduğu kanun maddesiyle hüküm altına alınmıştır.
  bu kanun değişikliğine göre; geçici vergi dönemi sonları ile yıl sonlarında yapılacak kur değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı kdv’ye tabi olmayacak,
  ancak, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen işlemlerde vergiyi doğuran olay ile ödeme/tahsilat tarihi arasında doğan kur farkı kdv’ye tabi olacaktır.

  kanun no. 7161 kabul tarihi: 17/1/2019
  madde 18- 3065 sayılı kanunun 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine "fiyat farkı," ibaresinden soma gelmek üzere "kur farkı," ibaresi eklenmiştir.

  bence yanlış bir uygulama ama muz cumhuriyetinde normal.
 • bu hızla gidersek şu noktaya gelmemiz uzun sürmeyecek gibi.
 • ithalat - ihracat yapan bir şirket parasını keyfinden değil mecburiyetten döviz olarak tutar. burada bekleyen döviz yatırım değil zorunluluktur. bu paradan durup durup kur farkı karı diye vergi almanın anlamı nedir anlayamadım? insanların şirkette para tutmasını engellemek mi istiyorlar?