şükela:  tümü | bugün
  • bir araştırmacı araştırma aşamalarının planlanmasında veya verileri yorumlarken birden çok kuramsal perspektif kullandığında gerçekleşir. örneğin, araştırmacı hem çatışma kuramının hem de değişim kuramının kavramlarını veya varsayımlarını kullanarak çalışmayı planlar veya her kuramsal perspektiften gelen verilere bakar.*

    `:neuman w. lawrence, toplumsal araştırma yönleri nitel ve nicel yaklaşımlar, 1. cilt, çev: sedef özge, yayın odası yayınları, ankara, ekim 2017, s. 222.`