şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
17 entry daha
 • kuran meali okumanın kitabın manasını anlamakta neden yeterli olamayacağı konusunu özetleyen bir metin:

  --- alıntı ---

  a translation would certainly never do. intricacies and uncertainties in the vocabulary would take ... [one] into the field of lexicography, and by extension he would have to become a student of the early arabic literary tradition, and especially arabic poetry. naturally he would need a comprehensive grasp of the interpretations of all of the major qur'an commentators who preceded him. after mastering the language of the passage, and becoming aware of the different possible readings, he will move on to consider its context. for this purpose he will need to have a thorough knowledge of the life of muhammad, and specific knowledge of the circumstances in which the particular passage was revealed. is the audience of the passage general or specific? is a particular command limited by particular circumstances, or meant for general application? to answer such questions our scholar will need to be familiar with the extensive literature which describes the "occasions of revelation," the asbab al-nuzul. our scholar will further need to collate the passage with any other passages which are parallel or concerned with similar topics. he will need to determine whether there are other later qur'anic verses which replace, modify, or further explicate the passage. finally, he will have to do the same with the hadith literature, searching out traditions from the prophet which limit the application or explain the intent of the passage. to sum up, authoritative interpretation of the qur'an ideally requires access to a substantial library, which would include material from all of the major branches of muslim traditional knowledge. this should provide sufficient reason for newcomers to the text, particularly non-muslims, to be circumspect about venturing casual opinions about what a particular passage means. the qur'an, in other words, is a book which cries out for interpretation.

  kaynak: brown, daniel w. 2009. a new introduction to islam, 2nd edition. west sussex, united kingdom: wiley-blackwell. 82.

  --- alıntı sonu ---

  --- yukarıdaki metnin türkçeye çevirisi ---

  çeviri kesinlikle yeterli olmaz. kelime anlamlarındaki karmaşıklıklar ve belirsizlikler kişinin kelimebilim alanına girmesini, ve bu doğrultuda erken dönem arap edebiyatı ve özellikle de arap şiiri üzerinde çalışmasını gerektirir. doğal olarak, kişinin, kendisinden önce gelen bütün büyük tefsircilerin yorumları hakkında kuşatıcı bir bilgiye ihtiyacı vardır. kişi, metinlerin lisanı üzerinde uzmanlaştıktan ve muhtemel farklı manalar konusunda farkındalık edindikten sonra, metnin bağlamına yönelecektir. bu amaç doğrultusunda, muhammed'in hayatı hakkında kuşatıcı bir bilgiye ve ilgili metnin vahyedildiği ahval hakkında spesifik bilgilere sahip olmak gerekir. metin herkese mi yoksa spesifik bir muhataba mı hitap etmektedir? belli bir emir, belli şartlar ile mi kayıtlıdır, yoksa umumi tatbik mi kast edilmektedir? bu gibi soruları cevaplandırmak isteyen bir uzman, vahiy sebeplerini (esbab-ı nüzul) tarif eden geniş literatüre aşina olma ihtiyacı duyacaktır. bunun ötesinde, uzmanımızın, metnin, benzeri konulara odaklanan paralel metinlerle karşılaştırmalı okumasını yapması gerekir. sonradan gelen ve metni neshetmiş, değiştirmiş ya da daha genişçe izah etmiş kuran ayetleri bulunup bulunmadığını da belirlemek gerekir. son olarak, uzman, aynı çalışmayı hadis literatürüyle de gerçekleştirmek durumunda olacak ve peygamberin ilgili metnin uygulanışını sınırlandıran ya da maksadını açıklayan geleneğini araştıracaktır. toparlayacak olursak, kuran'ın muteber bir yorumu/tefsiri, içerisinde geleneksel islami bilginin bütün ana branşlarından materyaller içeren geniş bir kütüphaneye erişimi gerekli kılar. bütün bunlar, kuran metni ile yeni temasa geçenlere ve özellikle de gayrimüslimlere, kuran'daki spesifik bir pasajın ne anlama geldiği konusunda rahatça fikir beyan etmeye girişmeyip daha temkinli olma adına yeterli sebep sunmalı. bir başka deyişle, kur'an tefsir edilmek için haykıran bir kitaptır.

  --- çeviri sonu ---

  bu konuda ayrıca (bkz: fil suresi /@derinsular)

  ana tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
 • sevan nişanyan'ın 15-16-17 şubat 2013 tarihlerinde odtü'de düzenlenen 1. teoloji sempozyumu'nda yaptığı "kuran'ın kültürel ve terminolojik kaynakları" başlıklı ~52 dakikalık konuşma için bkz.: https://www.youtube.com/watch?v=rqsff_dw_g8

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
 • "kur'an" kelimesinin olası manası:

  "genel kabule göre arapçada ful'ân veznindeki kelimelerin çoğu veya tümü süryaniceden alıntıdır. kur'ân sözcüğü süryanice kıryâna ( = keryôno) yani "kıraat" sözcüğünün arapça uyarlamasıdır. makamla okunan ilahileri içeren kitaba bu isim verilir."

  kaynak: sevan nişanyan

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
 • 114 surenin isimlerinin türkçe karşılıkları.

  1. açılış (fatiha)
  2. öküz (bakara)
  3. imran ailesi (ali imran)
  4. kadınlar (nisa)
  5. ziyafet (maide)
  6. sığır (en'am)
  7. araf (araf)
  8. ganimetler (enfal)
  9. tevbe (tevbe)
  10. yunus (yunus)

  11. hud (hud)
  12. yusuf (yusuf)
  13. gök gürültüsü (ra'd)
  14. ibrahim (ibrahim)
  15. hicr (hicr) -- yer adı, kelime manası: taş --
  16. arı (nahl)
  17. gece seyahati (isra) -- mirac'ın ilk kısmı --
  18. mağara (kehf)
  19. meryem (meryem)
  20. ta ha (ta ha) -- harfler --

  21. peygamberler (enbiya)
  22. hac (hacc)
  23. mü'minler (mu'minun)
  24. nur (nur)
  25. hakkı batıldan ayırıcı (furkan)
  26. şairler (şuara)
  27. karınca (neml)
  28. kıssalar (kasas)
  29. örümcek (ankebut)
  30. romalılar (rum)

  31. lokman (lokman)
  32. secde (secde)
  33. hizipler (ahzab)
  34. sebe (sebe) -- yer/kabile adı --
  35. yaratıcı (fatir)
  36. ya sin (ya sin) -- harfler --
  37. saf tutanlar (saffat)
  38. sad (sad) -- harf --
  39. kalabalıklar (zumer)
  40. bağışlayan (gafir)

  41. ayrıntılı (fussilet)
  42. danışma (şura)
  43. (altın, gümüş) süsler (zuhruf)
  44. duman (duhan)
  45. diz çökme (casiye)
  46. kum tepeleri (ahkaf)
  47. muhammed (muhammed)
  48. fetih (feth)
  49. odalar (hucurat)
  50. kaf (kaf) -- harf --

  51. savuran rüzgar (zariyat)
  52. tur (tur) -- dağ ismi --
  53. yıldız (necm)
  54. ay (kamer)
  55. merhametli (rahman)
  56. olay (vakıa)
  57. demir (hadid)
  58. mücadeleci kadın (mücadile)
  59. toplanma (haşr)
  60. imtihan edilen kadın (mumtehine)

  61. saf (saff)
  62. cuma (cuma)
  63. münafıklar (münafikun)
  64. aldanış (tegabun)
  65. boşanma (talak)
  66. yasaklama (tahrim)
  67. yönetim (mulk)
  68. kalem (kalem)
  69. gerçek (hakka)
  70. yükselen yollar (mearic)

  71. nuh (nuh)
  72. cin (cinn)
  73. sarınan (muzzemmil)
  74. örtünen/gizlenen (muddessir)
  75. diriliş (kıyame)
  76. insanar (insan)
  77. gönderilenler (murselat)
  78. haber/duyuru (nebe)
  79. tutup/çekip çıkaranlar (naziat) -- meleklerin kötü insanların ruhlarını çekip çıkarmaları --
  80. surat astı (abese)

  81. sarma/dolama (tekvir)
  82. ayrılma (infitar) -- kıyamet gününde göğün ayrılması/yırtılması/parçalanması --
  83. kandıranlar (mutaffifin)
  84. yarılma (inşikak)
  85. burçlar (buruc)
  86. sabah yıldızı (tarik)
  87. yüce (a'la)
  88. kuşatan (gaşiye)
  89. tan vakti (fecr)
  90. şehir (beled)

  91. güneş (şems)
  92. gece (leyl)
  93. kuşlu vakti (duha)
  94. ferahlık (inşirah)
  95. incir (tin)
  96. kan pıhtısı (alak)
  97. güç (kadr)
  98. kanıt (beyyine)
  99. zelzele (zilzal)
  100. koşanlar (adiyat)

  101. şiddetli ses (karia)
  102. çoğalma (tekasur)
  103. zaman (asr)
  104. dedikoducu (humeze)
  105. fil (fil)
  106. kureyş (kureyş)
  107. yardımlaşma (maun)
  108. güzellikler (kevser)
  109. kafirler (kafirun)
  110. yardım (nasr)

  111. ip (tebbet)
  112. ihlas (ihlas)
  113. açılma (felak)
  114. insanlar (nas)

  not: bazı isimlerin (kast edilen) manası ihtilaflıdır.

  tema:
  (bkz: islam /@derinsular)
3 entry daha