şükela:  tümü | bugün
 • konu ile ilgili kuran ayetleri incelendiğinde görülebilecek olan durum.

  1) lut kavminin durumu:

  bir toplumun tamamına yakını mantıken eş cinsel olamaz. lut kavminin sorunu, eş cinsel saldırıyı bir eğlence kültürü haline getirmiş olmalarıydı. "min dûni'n-nisâi" "kadınlardan başka, kadınların yanında..." demektir. nasıl ki bir müşrik, allah'a inanır, ama o'nun yanında, o'ndan başka ilahlar edinirse (min dûni'l-lâh) -mesela 2/165. ayete bakabilirsiniz-; lut kavminin de kadınların yanında aynı zamanda erkeklere de yöneldikleri iddia edilebilir. nitekim 26/166. ayette bu kimselerin eşlerinin (ezvâc) olduğundan bahsedilmektedir. burada kötü olan davranış; eşlerini bırakıp, lut'un erkek misafirlerine cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmiş olmalarıdır. bu insanların cinsel saldırı için yol kestiklerini de kuran'dan öğreniyoruz (29/29). dolayısıyla lut kavminin, eş cinsel oldukları için değil, eşleri olduğu halde zorla erkeklere tecavüz ettikleri için cezalandırıldığı söylenebilir.

  bir not: lut'un karısı da helak olmuştur; demek ki helak edilişte başka sebepler de söz konusu...

  bir not daha: kuran'da heteroseksüel zina kınanır. nasıl ki bu durum, kuran'ın heteroseksüel ilişkiyi yasakladığına bir delil sayılamazsa, lut kavminin kuralsız eş cinsel saldırganlığının kınanmış olması da aynı açıdan değerlendirilebilir.

  2) nisa suresinin 15. ve 16. ayetleri

  bir kısım alim, bu ayetlerde sırasıyla lezbiyenlerden ve erkek homoseksüellerden bahsedildiğini öne sürmüştür. bu iddia doğru kabul edildiğinde şu sorular cevapsız kalmaktadır:

  a) neden 16. ayette ikil ifade varken, 15. ayette ikil ifade yoktur (ifadeler neden 15. ayette çoğul gelmiştir)?

  b) dört şahit kuralı 15. ayette varken, 16. ayette neden yoktur?

  c) neden aynı suçun kadınlar için cezası ölünceye kadar alıkonulmak iken, erkek homoseksüeller bir eziyetle bırakılsın?

  d) ölünceye kadar ya da allah onlara bir yol kılıncaya kadar ne demektir? (kimilerine göre, allah ileride bir ayet indirip cezayı kesinleştirmiştir. peki ama allah bildiği cezayı açıklamak için neden beklesin?)

  şahsi fikrim şu ki; bu ayetlerin eş cinsel ilişkiyle bir ilgisi yoktur. bu ayetler medine'de fuhuş yapmayı meslek edinmiş kadınlarla ilgilidir. 15. ayette bu kadınların toplumdan tecrit edilmesi istenmektedir. ta ki tövbe etsinler... allah'ın onlara bir yol kılması tövbekar kadınlarla evlenilmesi olabilir. en doğrusunu allah bilir. 16. ayette ise bu işten dolayı hem bu işi yapan kadına hem de onunla ilişkiye giren erkeğe bir ceza verilmesi isteniyor.

  not: muhtemelen o dönemde evlenecek mali durumu olmayıp fahişelerle bir defalık ilişkiye meyleden erkekler vardı. kuran'da mehir verip hür kadın almaya gücü yetmeyen bu erkeklerin, fidye veremediği için özgür kalamamış kadınlarla evlenebileceği hatırlatılıyor. ayrıca bekarları evlendirmek teşvik edilirken, köle kadınları fuhşa zorlamak kınanıyor.

  sonuç olarak eş cinsel evliliği yasaklayan bir ifade kuran'da yoktur, diye düşünüyorum. en doğrusunu allah bilir.
 • eş cinsel evliliğin uygunluğunu göstermeyen durum. yani kuran'da hakkında bir yasaklama olmaması, bir şeyin yapılmasının illa uygun olduğunu göstermez. yukarıdaki yazı, bir ilahiyatçı olarak kuran ayetlerini doğru anlama çabamın bir ürünüdür. elbette bir hekim olarak fizyolojik açıdan normal olanın heteroseksüel ilişki olduğunu biliyorum.