şükela:  tümü | bugün
 • aşağıda yer alan birkaç ayet ve arapça metinde nesnel olarak gözlemlenebilen bazı matematiksel desenler, kur'an'ın insan yapısı olamayacağını düşündürtmektedir.

  • rum (2-5) : “rumlar en yakın bir yerde yenildiler. onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. iş, eninde sonunda allah'a aittir. işte o gün, inananlar, istediğine yardım eden allah'ın yardımına sevineceklerdir. o güçlüdür, merhametlidir.”

  “bir kaç yıl sonra” şeklinde çevrilen arapça ifade, arap dilinde 3 – 9 yıl gibi bir süreyi ifade ediyor. yani bu ayet bir gelecek ön görüsü. muhammed’in, zaten kendisine inananın çok az olduğu bir dönemde, geleceğe yönelik bir tahmin denemesine girişerek, anlamsız bir risk almasının makul bir sebebi yok.

  • neml 88 : “sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (bu,) her şeyi sapasağlam yapan allah'ın sanatıdır. şüphesiz ki o, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.”

  o dönemde yeryüzünün sabit olduğu, güneş ve yıldızların onun çevresinde dolandığı şeklindeki ptolemaios (batlamyus) görüş hakim. muhammed’in, herkes için tartışılması bile abes olan bu düşünceyi alt üst etmeye yeltenmesinin makul bir sebebi yok.

  • enbiya 30: “inkâr edenler, göklerle yer bitişikken, bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? hâlâ inanmayacaklar mı?”

  evrenin ve hayatın başlangıcı ile ilgili modern bilimin söylediklerine %100 uyum gösteren net ifadeler. bunlar peygamber döneminde anlaşılmış şeyler değildi. muhammed kur'an'ı yazmış ise, böylesi anlaşılmaz önermelerle neyi murad ettiği belirsizleşiyor. kaldı ki, onun döneminde bu tür ayetler nedeniyle islam'a girenlerin olduğuna dair hiçbir kayıt yok.

  • zümer 5 : “allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar.”

  arapçası şöyle : “yukevvirul leyle alen nehâri ve yukevvirun nehâre alel leyli.” dolamak diye tercüme edilen ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak demektir. gecenin gündüzü , gündüzün de geceyi kavislenerek sarması düşüncesi o dönem için oldukça gariptir. muhammed’in muhatapları tarafından garipsenecek bu sözleri yazmış olduğu düşünülen kur'an'a dahil etmesinin makul bir sebebi yok.

  • zümer 6 : “..sizi annelerinizin karınlarında üç türlü karanlık içinde, yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratmıştır; işte bu rabbiniz olan allah'tır. hükümranlık o'nundur, o'ndan başka tanrı yoktur.”

  embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan basic human embryology isimli kaynakta şöyle bir ifade geçmektedir: “rahimdeki hayat 3 evreden oluşur; preembriyonik (ilk 2,5 hafta), embriyonik (8. haftanın sonuna kadar) ve fetal (8. haftadan doğuma kadar).”

  • zariyat 47 : “göğü kendi ellerimizle biz kurduk ve biz (onu) elbette genişleticiyiz.”

  edwin hubble tarafından 1940’lı yıllarda ortaya konan evrenin genişlemesi fikri, bugün bile birçok insan için gariptir.

  kur'an'daki bazı matematiksel desenler. (bkz: www.19.org)
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • ay” (şehr) kelimesi kuran boyunca 12 kez geçer.
  • “gün” (yevm) kelimesi 365 kez geçer.
  • “günler” (eyyam ve yevmeyn) 30 kez geçer.
  • “şeytan” ve “melek” kelimeleri eşit sayıda 88'er kez geçer.
  • “dünya” ve “ahiret” kelimeleri eşit sayıda 115'er kez geçer.
  • “iman” ve “küfr” kelimeleri eşit sayıda 25'er kez geçer.
  • “adalet” (qıst) ve “zulüm” kelimeleri 15'er kez geçer.
  • “güneş” (şems) ve “ışık” (nur) kelimeleri 33'er kez geçer.
  • kuran’ın ilk ayeti besmele 19 harftir.
  • kuran 114 (19×6) sureden oluşur.
  • kuran’da, numarasız besmeleler dahil 6346(19×334) ayet vardır. bu sayının rakamları 6+3+4+6= 19 ‘dur.
  • ilk vahyedilen 96. sure sondan 19. suredir.
  • besmele, 9. surenin başında bulunmaz; fakat bu kayıp besmele 19 sure sonra, iki besmele’ye sahip 27. surenin 30. ayetinde tamamlanır. böylece kuran’daki besmele tekrarları 114 (19×6) olmaktadır.
  • kayıp besmele’yi tamamlayan besmele’nin sure ve ayet numaralarının toplamı 19‘un katıdır. 27+30=57
  • besmele’deki her kelimenin kuran boyunca tekrarlanma sayıları hep 19‘un katlarıdır:
  • isim 19 19 x 1
  • allah 2698 19 x 142
  • rahman 57 19 x 3
  • rahim 114 19 x 6
  • dikkat ederseniz çarpım faktörlerinin toplamı olan 152 sayısı da 19×8 dir.
  • kuran’da, allah’ın yaklaşık 400 adet isim ve sıfatı bulunur. bunlardan sadece 4 tanesinin sayısal (ebced) değeri 19‘un tam katıdır ve bunların hepsi besmele’deki kelimelerin tekrar sayılarına denk gelmektedir:
  • vahid (tek) 19
  • zulfadlil azim (büyük lütuf sahibi) 2698
  • mecid (yüce) 57
  • cami (toplayan ve yayan) 114
  • “allah” kelimesinin geçtiği tüm ayetlerin numarasını tekrarsız olarak toplarsanız, toplam: 118123 (19×6217).
  • son kelimesi “allah” olan biricik sure 82. sure olup “allah” kelimesi 19. ayettedir. ve bu, sondan 19. “allah” kelimesidir. (bu sure 19 ayete sahip ilk suredir.)
  • başlangıç harfli ilk surenin 2:1 ayetiyle başlangıç harfli son sure, 68:1 arasında 5263 (19×277) ayet vardır.
  • bu iki sure arasında yer alan grupta 38 adet başlangıç harfsiz sure mevcuttur.
  • yine bu grupta başlangıç harfli ve başlangıç harfsiz surelerin 19 değişen grubu vardır.
  • bu grupta, “allah” sözcüğü 2641 (19×139) kez geçer.
  • bu grubun dışında kalan surelerdeki 57 “allah” kelimesinin ayet ve sure numaraları tekrarsız olarak toplandığında 2432 (19×128) elde edilir.
  • başlangıç harf kombinezonlarının 19 tanesi bağımsız birer ayettir.
  • kuran’da geçen tüm tam sayıları tekrarsız olarak toplayınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99, 100, 200, 300, 1000, 2000, 3000, 5000, 50000, 100000. bu 30 tam sayının toplamı 162146 (19×8534) dir.
  • kuran, bu 30 tam sayıya ek olarak 8 kesirli sayı içerir: 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3. demek ki, 30 tanesi tam sayı ve 8 tanesi kesirli sayı olmak üzere kuran’da 38 (19×2) adet sayı bulunur.
  • her suredeki ayetlerin toplam sayısından sonra o suredeki ayetlerin numaralarını tek tek yanyana yazarak kuran boyunca bunu sürdürürsek elde edeceğimiz 12692 rakamlı uzun sayı 19‘un tam katıdır. rakamların sayısı olan 12692 sayısı da 19‘un tam katıdır.
  • kuran’ın ilk suresi fatiha’nın yapısındaki matematiksel sisteme bir kaç örnek verelim. sure numarası olan 1 rakamından sonra ayetlerinin numarasını sırasıyla yanyana koyarak elde edeceğiniz 11234567 sayısı 19‘ un tam katıdır. ayet numaraları yerine bu ayetlerdeki harflerin sayısını yanyana koyduğunuzda oluşan 119171211191843 sayısı da 19‘un tam katıdır. ayetlerin harf sayısından sonra ebced değerlerini yerleştirirseniz elde edeceğiniz 38 rakamlı 11978617581126181124119836181072436009 sayısı da 19‘un katıdır. bu sayıya her ayetin numarasını da yerleştirirsek 111978621758131261841124151983661810727436009 sayısını elde ederiz ve bu da 19‘un tam katıdır. fatiha suresinin numarasından sonra toplam ayet sayısını, toplam harf sayısını ve toplam ebced değerini yanyana yazdığınızda elde edeceğiniz 1713910143 sayısı da 19‘un tam katıdır
  • kuran’ın temel mesajı allah’ın birliğidir. nitekim allah’ın vahid (bir) isminin ebced değeri 19‘dur.
 • çarpıtılan delillerdir. dünyayı, deve kuşu yumurtası şeklinde yaratmışmış.

  üşenmedim açıp baktım, var mı yerkürenin küre olduğunu ima eden herhangi bir şey diye. buyrun siz de bakın. ilgili ayeti yeri yaydı diye değil de deve kuşu yumurtası şeklinde çeviren bir iki kişi var bir de bu zat-ı muhterem. yorum yok.
 • insanları islamdan soğutmak istesem bahsedeceğim delillerdir.
 • (bkz: saydın mı)
 • devekuşu yumurtası

  dünya

  benzerlik çarpıcı
 • bunun en sağlam kanıtı kuran'da miras bölüşümü'dür

  insan yapısı olsaydı, yazan adam döner bi yaptığı hesabı gözden geçirirdi. hadi o atladı diyelim. bunun editörü var, yayıncısı var şusu var busu var.
 • içinde peygambere 'halanın kızları sana helaldir' diyor. herhalde kuranı peygamber yazsaydı 'lan kendime bu kadar kıyak geçmiyim sahte olduğu belli olur' derdi.
 • keşke öyle olsaydı dediğim lakin şu sureden sonra ağzıyla kuş tutsa bana yaranamaz dediğim kitaba ilişkin ileri sürülen sözde delillerdir.

  --- spoiler ---

  "ey peygamber! mehirlerini verdiğin hanımlarını, allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin seninle beraber göç eden kızlarını sana helâl kıldık. bir de peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil, sırf sana mahsus olmak üzere (helâl kıldık). kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. (bu hususta ne yapmaları lâzım geldiğini onlara açıkladık) ki, sana bir zorluk olmasın. allah bağışlayandır, merhamet edendir." (ahzab 50)
  --- spoiler ---

  tüm zamanlara hitap eden bir kitabın böylesine kişiselleşmiş ilişkileri baz alan emirler içermesi trajikomik buluyorum. birde arkadaşlar okuduklarını, tefsir bilgisi car curt diyerek iyiye yorumlamaya çalışanlar polliannacılık oynayanlar yok mu onlar en büyük yalanı kendilerine söylüyorlar.

  nerden tutsan elinde kalıyor boşver zorlama artık olmuyor bak görüyorsun işte.
 • sakin kafayla tane tane ağır ağır düşüne düşüne okuduktan sonra bir değil yüzlerce delil bulacağınız kutsal kitaptır. burada gelip inanmayanların hakaret dolu entrylerini başlıklarını gördükten sonra diyorum ki, inanmadığın ahirete nasıl olsa var mıııı yok muuu göreceksin. bu kadar inanmayıp bu kadar din hakkında islam hakkında salvolar atmak biraz seni düşündürmüyor mu? neyin korkusu, neyin paniği akmjksajkajsakjsajks inanmıyorsan inanmıyorsundur bu çaba niye? ya o duygular korku, merhamet,vicdan,öfke,sevgi vs. bunlarda mı insan yapısı kendiliğinden atomun parçalanmasıyla oluşan duygular mı:) kılıf bulmaya çalışırsan herşeye işin iş ateist kardeş, hadi sana iyi yanmalar
 • fetih suresi 29. ayette en fantastiği bulunur: "muhammed allah’ın elçisidir. onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara karşı sert, birbirlerine merhametlidirler."

  sahabelerin birbirlerine karşı muhteşem merhametlerini gösterdikleri ve birbirlerini develer gibi boğazladıkları olaylar için:

  (bkz: cemel vakası)
  (bkz: sıffin savaşı)
  (bkz: kerbela olayı)