şükela:  tümü | bugün
807 entry daha
 • bu ülkede kürtçe konuşmak da kürtçe öğrenmek de kürtçe kurslar açmak da uzun yıllardır serbest.
  buradaki mevzubahis istek kürtlerin kendi dillerini yaşatma isteği falan değil. doğuda bir dönem pek çok kürtçe kursu açıldı hepsi de ilgisizlikten teker teker kapandı.
  anadilde eğitim istemek kürtçeyi resmi dil olarak tanımlama uğraşından başka bir şey değil ki bu da kürtlerin ananeye! olan bağlılıklarından çok son asra yayılmış temel kürt ideolojisinin (bkz: büyük kürdistan projesi) bir sonucudur.

  türkiye, üniter bir ulus devlettir. üniter devlette 2 resmi dil olmaz. üstelik bu resmi dil isteği ülkeye gönül bağı olmayan, resmi dil isteğinde bulunduğu ülkenin topraklarını da içeren yeni bir ülke ütopyası gözeten, tabandan destek gören bir terör organizasyonuna sahip bir kesimden geliyorsa bu hiç olmaz.
  bugün kürtçenin resmi dil olarak kabul edilmesi, ilkokula başlayan bir kürt çocuğunun türkçe öğrenmeye gerek duymadan üniversiteden mezun olmasına yol açar. bu da birkaç kuşak sonra ülkede birbirini anlamayan iki başlı bir toplum yaratır. bunun sonucu da ya federal devlete dönüşmek ya da bölünmektir.
  işte kürtlerin resmi dil isteğinin altında yatan ana sabit budur. türkiye cumhuriyeti'nin bu isteği kesin bir şekilde reddetmesini sağlayan ana sabit de budur.

  kanada, güney amerika, rusya gibi örnekler verilmiş. bunların ekseriyeti federasyon ile yönetilir. (bkz: federal cumhuriyet)
  ayrıca uğraşmak zorunda kaldıkları nüfusunun en az %50'sinden destek gören eli silahlı bir örgüte ve feodal anlayışa çakılıp kalmış bütün civar ülkelere salça olan ayrılıkçı bir etnisiteye sahip değildir.

  nitekim kendisini azınlık olarak görmekte ısrarcı bir toplumun resmi dil isteğini üniter devlet yapısını görmezden gelerek dillendirmesi akılcı değildir. türkiye'de bu basamağın geçilmesi için öncesinde federal devletin masaya yatırılması lazım gelir ki bu da mevcut dinamiklerde kılıçlar çekilmeden diyalogla falan hallolacak iş değildir. kılıçların çekildiği senaryoda ise orada kapı gibi bir tsk durmaktadır.
  türkiye'nin kuruluş ilkeleriyle kavgalı bazı kesimlerin ortak hazımsızlıklarından birinin tsk olması boşuna değil.