şükela:  tümü | bugün soru sor
 • mustafa kemal atatürk liderliğindeki kuva-yı milliye türk ulusunun bağımsızlığı için milli mücadele verdiği kurtuluş savaşı yıllarında,

  aziz vatanı işgal eden başta emperyalist ingiltere,fransa ve yunanistan olmak üzere, itilaf devletleri ile işbirliği yapan, beşinci kol faaliyetleri ile emperyalizm'e uşaklık eden hainlerdir.

  1 - milli mücadele yıllarında işbirlikçiler;

  2 - vahdettin (son osmanlı padişahı) “ ingiliz ulusuna karşı beslediğim sevgi ve hayranlık duygularımı babam *sultan abdülmecit’ten miras aldım. ümidimi allah’tan sonra ingiltere’ye bağladım ”*

  3 - “ sultan vahdettin, ingilizlerin osmanlı topraklarında idareyi mümkün olduğu kadar süratle ellerine almasını istiyor.” 1919 (ingiliz karadeniz ordu komutanı general milne’nin londra’ya ingiliz genelkurmayı’na yazdığı rapor’dan)

  4 - sadrazam damat ferit paşa, ingiliz amiral calthorpe’e : “padişah ve benim yegane ümidimiz, allah’tan sonra ingiltere’dir.”*

  5 - sadrazamahmet tevfik paşa``: “tevfik paşa ingiltere ile gizli bir anlaşmaya varılarak osmanlı devleti’nin ingiltere’ye bağlılığının sağlanmasını istedi.” yüksek komiser amiral calt horpe’un raporundan. “ankara sevr antlaşmasını kabul etmelidir.” , a.izzet paşa kuruluna verdiği talimattan. “anadolu’yu boşaltmaları karşılığında, trakya yunanlara bırakılabilir.”, bakanlar kurulu kararı

  6 - sadrazam salih paşa: “ingiltere’ye direnip durmak gereksiz ve tehlikelidir.” 20.08.1921

  7 - hariciye nazırı mustafa şerif paşa, ingiliz ordu komutanı general milne’e: “kendim, kabinedeki arkadaşlarım, sultan ve geniş bir halk kitlesi adına kat’iyet ve ciddiyetle temin ederim ki, umumun arzusu ingiltere tarafından idare edilmektir.”

  8 - hariciye nazırı sefa bey , ingiliz yüksek komiseri rumbold’a : “osmanlı hükümeti ermenilere toprak verilmesini kabul ediyor.”

  9 - adliye nazırı ali rüştü: “general paraskevopulos'un ordusu, şimdi sür’at ve şiddetle harekâta devam eyleyecek olursa, birkaç haftada ankara önlerinde bulunacaktır. yunan ordusunun başarısı için dua ediniz! yunan ordusunun ilerlemesi hükümetimizin programına uygundur. bu ordu bizim ordumuzdur! ”

  10 - nazır rıza tevfik bölükbaşı: “anadolu direnişi bir blöftür. avrupa medeniyeti anadolu'yu bu zararlı haşereden temizleyecektir. hüküm galibindir. medeniyeti temsil eden ingiltere gibi bir devlete itiraz etmek küstahlıktır.”

  11 - ingiliz muhipleri cemiyeti başkanı, adliye nezareti müsteşarı ve yazar sait molla : “ingiltere osmanlı devleti'nin yönetimine el koyarsa, saltanat ve hilafetin ingilizler elinde bulunduğunu gören mısır ve hindistan müslümanlarının da ingiltere'yle dost olmanın gereğine inanacakları aşikardır.”

  12 - “ingiliz mandası istediğinizi bütün itilaf temsilcilerine, hükümete ve gazetelere bildiriniz.." , belediyelere genelgeden.

  ingiliz muhipleri cemiyeti başkanı, adliye nezareti müsteşarı ve yazar sait molla : “anadolu’daki milliyetçi hareket boşa gitmeye mahkûmdur..."

  13 - yazar ve nazır ali kemal: “avrupa ile başa çıkmayı asırlardan beri asya'nın hangi kavmi başardı ki biz başarabilelim.”

  14 - yazar ve nazır ali kemal: “bu ülkedeki yabancı askerler, teşkilat-i milliye'den bin kere daha iyidir."
  “ankara’dakiler kars’ı almışlar. işlemediğimiz bir bu hata kalmıştı. ermenistan'a taarruz ile onu da tamamladık... ankara yâranı nihayet meramlarına erdiler. ermenistan'a yürüdüler. kars'ı işgal ettiler."

  15 - yazar ve nazır ali kemal: "ankara'dakilerin yunanlara hala meydan okumalarına çılgınlıktan başka bir sıfat verilemez. (çılgın türkler. turgut özakman)

  yunanlarla aramızda akılca da, ilimce de, kuvvet bakımından ve her açıdan bu kadar fark varken onlarla muhabereye girişilemez."

  16 - yazar refik halit karay: “anadolu’da bir patırtı, bir gürültü, kongreler, beyannameler falan, sanki bir şey yapabilecekler. blöf yapmanın sırası mı? hangi teşkilatın, hangi kuvvetin var? bu ne hayal. kuzum mustafa, sen deli misin?” 1919

  17 - yazar refii cevad ulunay: “türkler kendi güçleri ile adam olamaz

  yazar ref’i cevat ulunay: “türkler kendi güçleri ile adam olamaz. ingilizler elimizden tutup bizi kurtaracak.”

  “istiklâl diye bağıranlar kötü niyetlidir.”

  18 - yazar refii cevad ulunay: “tek çarenin galiplerle uyuşmak ve anlaşmak olacağı bu kafasızlarca ne zaman anlaşılacak?” “anadolu’daki milliyetçi hareketi yok etmek, millet için var olma meselesidir...

  o alçaklara karşı çıkanlar, islama, halifeye, padişahımıza unutulmaz hizmette bulunmuş olacaklardır.”

  19 - yazar ref’i cevat ulunay: “yunanistan kısa zamanda mustafa kemal kuvvetleri denen çapulcuları tamamen tepeleyecektir. ” “anadolu ile değil, yunanistan ile anlaşmalıyız.”

  20 - jandarma genel komutanı kemal paşa: “yunanla çarpışmaktan vazgeçiniz. zira bu teşebbüsünüz beyhudedir.”

  21 - adana valisi abdurrahman’ın demeci: “ayaklanmak için sebep yoktur. fransızlar bizim iyiliğimizi istiyorlar.”

  22 - izmir valisi kambur izzet bey'in genelgesinden: “yunan kuvvetlerinin özel bir tören ve saygı ile karşılanması....”

  23 - anzavur ahmet* (kuva-i muhammediye birlikleri komutanı): “göğsümde iman, başımda kur’an ve elimde padişah fermânı olarak geliyorum. başta kemal olmak üzere kuva-i milliyeci subayların hepsini keseceğim, kemal’in kafasını padişaha götüreceğim.”

  24 - izmit mutasarrıfı anzavur ahmet paşa: “padişah yunanlarla harp edilmesine razı değildir. yunanlar bizim dostumuzdur. padişahın emir ve rızası hilafına olarak, onlara silah çekmek küfürdür, isyandır.”

  25 - anadolu cemiyeti'nin istanbul'daki yunan başkomiserliğine önerisi: “amaç ankara hükümetine karşı, yunanistan‘ın yardımıyla, sultan’ın ve yunanistan’ın himayesi altında bir batı anadolu devletinin kurulmasıdır...

  kemalist kuvvetler bastırılacak; bütün anadolu mustafa kemal'in elinden kurtarılacak. bunun için kurulacak gönüllü anadolu ordusunun talim ve silahlarından yunan başkomutanı sorumlu olacak, bir miktar yunan subayının bu orduya katılması sağlanacak...

  yunanistan, masraflarını karşılamak üzere cemiyete 100 bin lira verecek.”anadolu cemiyeti vahdettinci bir örgüt olup o aşamada şeyhülislam mustafa sabri efendi başkanlığı altında idi.

  26 - dini çevrelerden işbirlikçiler

  27 - şeyhülislam dürrizade abdullah efendi’ın fetvası: “padişahın izni olmadan, yabancı askerlere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek islâmın gereği ve görevidir. milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit.”

  şeyhülislamın verdiği fetvalar ingiliz ve yunan uçaklarıyla tüm anadolu’da atıldı ve işbirlikçi yandaş gazetelerde yayınlandı.

  28 - dürrizade abdullah efendi milli mücadeleye katılan mustafa kemal ve diğer kuva-yı milliye'ciler hakkında ölüm fetvasını, yazdı, sadrazam damat ferid paşa imzaladı ve sultan vahdettin yürürlüğe koydu.

  kurtuluş savaşı sonrasında ülke düşman işgalinden kurtarılınca, önce rodos’a gitti oradan da hicaz'a suudi arabistan'ın kurucusu mekke şerifi hüseyin'e sığındı. 1923yılında hicaz'da öldü.

  29 - şeyhülislam mustafa sabri efendi : “benim elimden gelse, türkleri arap yaparım; vaktiyle araplaşmamış olmalarına da çok eseflenirim. arap dili, ne türk diliyle ne de çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kârlı ve makul olurdu.”

  30 - divitli eşref hoca: “ingilizlere meydan okuyoruz. bu en büyük küfürdür

  31 - delibaş mehmet: “halifenin müttefiki olan ingilizler pınarbaşı'na doğru geliyorlar. onlarla birlik olup kuva-i milliyecileri yeneceğiz” “kim kemalci milliyetçilerle birlikte yunana karşı gelirse şer'an kafirdir”

  32 - teal-i islam derneği’nin bildirisi: “yunan ordusu halifenin ordusu sayılır. hiç de zararlı bir topluluk değildir. asıl kafası koparılacak mahlûkat ankara'dadır.” teal-i islam (islamı yüceltmek), “halifenin yardımcısı ulemalar teşkilatı” adıyla da anılmaktaydı.

  33 - medrese hocaları derneği (cemiyet-i müderressin*): “kuva-i milliyeciler kudurmuş haydutlardır.”

  34 - edirne tem'in gazetesinden: "müftü hilmi efendi*, selimiye camisi'inde hürriyetin ve adaletin saygı değer temsilcisi olan venizelos hazretlerinin sağlığı için güzel bir dua okumuş, ve hazır bulunanlar şükran duygularını belirterek duaya katılmışlardır."

  35 - konya'nın 27 köyünün eşrafının ingiliz temsilcisine başvurusu: “kemal elebaşılığındaki milliyetçileri ezmek için ingiliz hükümetinin bize yardım elini uzatmasını talep ediyoruz.”

  36 - milli mücadelenin başladığı 1919 yılında milli mücadeleye karşı çıkan işbirlikçi parti ve cemiyetler
  bunların tamamı şeriatçı, kürtçü ve yabancıların mandasını isteyen parti ve cemiyetlerdir.

  bu parti ve cemiyetlerin tamamı sevr antlaşmasından yana olmuşlar, anadolu’nun işgalini savunmuşlar, emperyalistlerle tam bir işbirliği halinde anadolu hareketine karşı cephe almışlar, tüm isyanları da desteklemişlerdir.

  37 - selamet-i osmaniye fırkası (ingiltere’nin kontrolünde, şeriatçı parti)

  kürt teali cemiyeti (doğu ve g.doğu’da kürdistan kurulması için ingiltere ve abd tarafından destekleniyordu.)

  teali-i islam cemiyeti (şeriat isteyenler)

  ingiliz muhipleri cemiyeti (ingiltere himayesi isteyenler)

  wilson prensipleri cemiyeti (amerikan mandası isteyenler) -

  hürriyet ve itilaf fırkası (kendilerini sevr’i savunan liberaller olarak tanımlamaktadırlar, ancak ingiltere’nin kontrolündedirler, milli kurtuluş hareketine ve mustafa kemal’e en şiddetli tepkiyi bu parti göstermiştir. )

  mavri mira cemiyeti (rum patrikhanesi* tarafından kurulmuş olup, yunan hükümetinin kontrolündeydi. amacı çeteler kurarak milli mücadeleye karşı çıkmak ve anadolu’daki yunan ordusuna yardım etmekti.)

  şuradan izlenebilir.

  (bkz: vahdettin'in general harrington'a mektubu)

  (bkz: padişah'ın ümidi tanrı'dan sonra ingiltere'dir)

  edit : imla / düzeltme
 • sahip olduklarini korumak amaciyla memleketin genel durumunu bilerek ya da bilmeyerek gormezden gelen, kimi dini referanslariyla kimi saray imtiyazini korumak amaciyla topyekun vatan savunmasina karsi faaliyet gosterenlerdir. ahval ve seraiti idrak edemeyen ve hanedani allahin yeryuzundeki temsilcisi goren iyi niyetli yiginlar ve gayet durumun farkinda olup kendi gotunu kollamanin derdinde olan orospu cocuklarindan olusurlar. o zamanlarda 'buyuk resmi' goremeyen insanlari eger kotu niyetli degillerse hosgoruyorum. cunku kimin hakli olduguna tarih karar verir.

  fakaat, iste tarih verdi kararini. 2017 yili biterken, ortada bu kadar ayan bilgiler varken osmanlicilik, ataturk dumanligi yapanlarin gotune koyim. omrunu doldurmus, isgal edilmis ve kolu kanadi kirilmis bir imparatorluga, hanedana ozlem duymak, vatan sathinda verilen buyuk savas kazanilmisken buna sirt donmek hainliktir.

  bu gunun gericileri savasi kabullenip cumhuriyeti kabullenmiyor. savasin baskomutani ataturk mevcut durumda cumhutiyet kurmayip yeni bir hanedan yaratabilir ya da adina baska bir sey deyip dikta kurabilirdi. lutfetti de seni beni de ortak etti memlekete. yok o geldi de muhtesem osmanli'yi yikti saniyorsan malsin. senin ozlem duydugun gibi olsaydi bir ingiliz uydusuydun. ataturk ozgurlukcu olmasaydi ataturk'un kuluydun. senden yuz yil sonrakiler de ataturk torunuyuz diye mal mal dolasacakti ortada. simdi bireysin, memleketin paydasisin. ceyiz olarak veremezler topragini. hatta hanedandan olmayan tayyyip erdogan'i basa secebiliyorsun.

  hainlik etme.
 • bunların artıklarının tamamı atatürk düşmanıdır.

  yani biri türkiye cumhuriyeti kimliğine sahip olmasına rağmen atatürk düşmanıysa net olarak bunlardandır.
 • dedeleri evlerine yunan bayrağı asmıştır. bunun bedelini yanlış tarafta olmakla ödemişlerdir. bu yüzden cumhuriyete ve onu kuran devrimci kadroya genetik olarak alerjileri vardır..!
 • 35 konya'nın 27 köyünün eşrafının ingiliz temsilcisine başvurusu: “kemal elebaşılığındaki milliyetçileri ezmek için ingiliz hükümetinin bize yardım elini uzatmasını talep ediyoruz.”

  hiç şaşırmadım.
 • sultan vahdettin'e ve damat ferit'e hain iftirası atan bir cahilin zırvalarıdır. gözüme bu ikisi çarptı diğerlerini okuyup vakit harcayacak değilim.

  beyin basmıyor ama klavye basıyor. osmanlı toprakları zaten padişahın. padişah "siktirin gidin bu toprakları ingilizlere sattım" dese yine de ihanet etti diyemezsin. kendi malı. istediğini yapar. ev sahibine evini sattığı için hain demek kadar saçma. ki böyle bir şey zaten olmamıştır. millet yemiyor artık bu yalanları.
 • bandırmalı çerkez ethem. bu yüzden bandırmanın üzeri çiziktir.
 • 29 şeyhülislam mustafa sabri efendi:
  “benim elimden gelse, türkleri arap yaparım; vaktiyle araplaşmamış olmalarına da çok eseflenirim. arap dili, ne türk diliyle ne de çerkez diliyle kıyas kabul etmeyecek derecede üstünlüğe sahip olduğundan, insanın, milliyetin büyüğüne sahip olarak onunla iftihar etmesi daha kârlı ve makul olurdu.”

  şu anda yaşadığımız en büyük tehlike bu zihniyettir...
 • eğer padişah "siktirin gidin bu toprakları ingilizlere sattım" derse bu vatan hainliği değil bilakis kendisinin tasarrufudur diyerek savunulmaya çalışılan, muhtemelen savaştan kaçıp eşkiyalık yapanlardan birinin torunu tarafından komik bir şekilde savunulan vatan hainleridir.

  çok görmüyorum bu kafayı zira aynı mantıkla aile reisi isterse eşini kızını satabilir, peşkeş çekebilir. çünkü "sahip" odur.

  sözlük tarihinde bana en ağır girdimi sağlamış hain sever yalakaları gösteren vatan hainleridir.

  (bkz: amın oğlu esteban)