şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: kehf suresi)
  (bkz: kıtmir)
 • kitap insanlara gelmis ! evrene niye gelmedi diye edebiyat yapilacaksa :d o zaman kitap sonsuz sayfasi olmasi gerekirdi :d
 • "şüphesiz allah (hakkı açıklamak için) sivrisinek ve onun da ötesinde bir varlığı misal getirmekten çekinmez. iman etmişlere gelince, onlar böyle misallerin rablerinden gelen hak ve gerçek olduğunu bilirler. kâfir olanlara gelince: allah böyle misal vermekle ne murat eder? derler. allah onunla birçok kimseyi saptırır, birçoklarını da doğru yola yöneltir. verdiği misallerle allah ancak fâsıkları saptırır (çünkü bunlar birer imtihandır)." (el-bakara / 26)

  "atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-nahl / 8) "yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt. unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir." (lokman / 19)

  "atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-nahl / 8)

  "andolsun ki elçilerimiz (melekler) ibrahim'e müjde getirdiler ve: 'selam (sana)' dediler. o da: '(size de) selam' dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi." (hud / 69)

  "musa'ya kırk gece (vahyetmek üzere) söz vermiştik. sonra haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz." (el-bakara / 51)

  "'bizim adımıza rabbine dua et, bize onun ne olduğunu açıklasın' dediler. musa: allah diyor ki: 'o, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında bir inek.' size emredileni hemen yapın, dedi." (el-bakara / 68) "yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ya da kemiğe karışan yağlar hariç olmak üzere inek ve koyunun iç yağlarını da onlara haram kıldık. bu, zulümleri yüzünden onlara verdiğimiz cezâdır. biz elbette doğru söyleyeniz." (el-en'am / 146)

  "bunun üzerine musa asasını yere attı. o hemen apaçık bir yılan oluverdi!" (el-a'raf / 107) "bunun üzerine musa asâsını atıverdi; bir de ne görsünler, asâ apaçık bir yılan (oluvermiş)!" (eş-şuara / 32)

  "biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-a'raf / 133)

  "sanki etrafa yayılmış çekirge sürüsü gibi bakışları perişan (utançtan yere bakar) bir halde kabirlerden çıkarlar." (el-kamer / 7)

  "tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin durumu gibidir. allah'ın âyetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne kötüdür! allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez." (el-cum'a / 5)

  "yunus kendini kınayıp dururken onu dev bir balık yuttu." (es-saffat / 142)

  "sen rabbinin hükmünü sabırla bekle. balık sahibi (yunus) gibi olma. hani o, dertli dertli rabbine niyaz etmişti." (el-kalem / 48)

  "nefsanî arzulara, (özellikle) kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere karşı düşkünlük insanlara çekici kılındı. bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. halbuki varılacak güzel yer, allah'ın katındadır." (al-i imran / 14)

  "(babaları) dedi ki: onu götürmeniz beni mutlaka üzer. siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. dediler ki: hakikaten biz (kuvvetli) bir topluluk olduğumuz halde, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten âciz kimseler sayılırız." (yusuf / 13-14)

  "ey babamız! dediler, biz yarışmak üzere uzaklaştık; yusufu eşyamızın yanında bırakmıştık. (ne yazık ki) onu kurt yemiş! fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın." (yusuf / 17)

  "ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve 'verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz' (dedik). hakikatte onlar bize değil sadece kendilerine kötülük ediyorlardı." (el-bakara / 57) "ey israiloğulları! sizi düşmanınızdan kurtardık; tûr'un sağ tarafına (gelmeniz için) size vâde tanıdık ve size kudret helvası ile bıldırcın eti lütfettik." (ta-ha / 80)

  "(dişi ve erkek olarak) sekiz eş yarattı: koyundan iki, keçiden iki... de ki: o, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram etti? eğer doğru iseniz bana ilimle söyleyin." (el-en'am / 143)

  "biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-a'raf / 133)
  "allah'tan başka dostlar edinenlerin durumu, örümceğin durumu gibidir. örümcek bir yuva edinir; hâlbuki yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır. keşke bilselerdi!" (el-ankebut / 41)

  "o gün insanlar yayılmış kelebekler gibi olurlar." (el-karia / 4)

  "görmedin mi rabb'in fil sahiplerine ne yaptı?" (fil / 1)

  "dileseydik elbette onu bu âyetler sayesinde yükseltirdik. fakat o, dünyaya saplandı ve hevesinin peşine düştü. onun durumu tıpkı köpeğin durumuna benzer: üstüne varsan da dilini çıkarıp solur, bıraksan da dilini sarkıtıp solur. işte âyetlerimizi yalanlayan kavmin durumu böyledir. kıssayı anlat; belki düşünürler." (el-a'raf / 176)

  "içinizden cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. işte bundan dolayı onlara 'sefil maymunlar olun!' dedik." (el-bakara / 65) "de ki: 'allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? allah, kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa; kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır'." (el-maide / 60)

  "aslandan kaçmaktalar." (müddessir / 51)

  "biz de ayrı ayrı mucizeler olarak onların üzerine tufan, çekirgeler, bitler, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de büyüklük tasladılar ve günahkâr bir kavim oldular." (el-a'raf / 133)

  "nihayet karınca vâdisine geldikleri zaman, bir karınca: ey karıncalar! yuvalarınıza girin; süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesin! dedi." (en-neml / 18)

  "bizim âyetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremiyeceklerdir! suçluları işte böyle cezalandırırız!" (el-a'raf / 40)

  "rabbin bal arısına: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin." (en-nahl / 68)

  "atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve (gözlere) zinet olsun diye (yarattı). allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice (nakil vasıtaları) yaratır." (en-nahl / 8)

  "(süleyman) kuşları gözden geçirdi ve şöyle dedi: hüdhüd'ü niçin göremiyorum? yoksa kayıplara mı karıştı?" (en-neml / 20)
 • ahlak yapısı doğal seleksiyondan ibaret olan ateistin küçük aklından din sorgulaması.

  bunlara göre hayatta kalmak için her şeyi yapmak mübahtır. mesela bir aslanın, kendisinden zayıf bir hayvanı yemesi ne kadar normal ve hayatta kalma amaçlıysa, insanın da seleksiyonu gereği diğer insanların hakkını yemesi normaldir çünkü doğa böyle işlemektedir.

  diğer entry'lerde bu bakış açılarına eşcinsellik örneği vermiştik. bir ateist için eşcinsellik normaldir çünkü hayvanlarda da vardır. fakat aynı hayvanlarda tecavüz, gasp, zorla sahip olma da vardır ve bunlar hayatta kalmanın parçasıdır.

  mesela bir ateist için canım karıncaları ezmek istiyorsa neden ezmeyeyim ki? canım kuş eti istiyor. neden vurmayayım? hatta canım daha doğmamış hayvanları yemek istiyor. bunların etik dışılığı tartışılamaz çünkü insan da hayatta kalmak isteyen bir hayvandır. ahlak denilen şey zayıfların hayatta kalmak için ürettiği kurallar bütünüdür ve çoğu kez güçlüler için geçerli olmaz.

  tek düsturu "güçlünün zayıfı ezdiği" hayvanlar dünyası olan tiplerin islam'da hayvanlara değinmeme iddiası bir o kadar cahilcedir.

  her neyse, konuya gelince.

  kur'an ve sahih kaynaklarda hayvan hakları ile ilgili vurgu ve işaretler vardır.

  örnek olarak süleyman kıssasında karıncaların birbirleri ile iletişimi vurgulanılan ayette şöyle denir: "dikkat edin karıncalar, süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi ezmesin."

  yani peygamber süleyman ve ordusu bilerek sizi ezmez. karınca hakkına bile dikkat eder.

  aynı şekilde peygamber bir gün, zina eden kadının sadece susuz kalmış köpeğe su verdiği için kurtulduğunu ifade etmiştir.

  yine bir kadının ise kediyi aç bırakması sebebiyle cehennemlik olduğu vurgulanır.

  ömer, halifeliği döneminde "dağlara buğday serpin, müslüman ülkede kuşlar aç demesinler" demiştir.

  bunları uydurulmuş ateist ahlakta bulamazsınız.

  islam dini hayvanlardan sadece binek, korunma ve eti yenen hayvanlardan yiyecek olarak istifade edilmesine izin verir. bunun dışında bir hayvana zulüm etmek için yapılan her şey cezasını bulur. zira sahih kaynaklarda hayvanlar arasında da hak alıp verme olacağı vurgulanır.

  bırakın hayvanlar arasında hak alıp verme sahnesini, insanlar arasında bile hak alıp verilme gününün gerçekleşeceğini inkar eden; hep söylediğim üzere özgecan ile tecavüzcüsünün aynı yere gideceğine inanan küçük beyinli insanların dinleri ahlak ve hayat tarzı yönünden sorgulama hakkı bulunmamaktadır.

  edit: ayet referansı verdiğim halde "ama ayet yok" diye ağlamaya başlamış.

  ayrıca "bahsettiğin türde ateist görmedim" diyerek diğer bir zirlamayi gerçekleştirmiş. üzgünüm ama görmediysen bu senin bilgisizliğin. ateist oranı yaygın kuzey ülkelerindeki suç oranlarına, çin ve kore gibi ateist nüfusu olan bölgelerdeki sapkın suç meyillerine bak bakalım.

  bunların mülteciler tarafından yapılmadıklarına göz at. atamazsın muhtemelen araştırma yöntemini, akademik çalışmalara nereden bakılacağını bile bilmiyorsundur. karikateistten çakma argümanlarla din eleştirisi yapabileceğine inaniyorsundur.

  (bkz: ateistlerin zavallı olması)
 • ateist hezeyanlarından yalnızca birisi daha. ne yazık ki seküler prangaların ket zihniyetlere nasıl bir set oluşturduğunu da görebiliyoruz böylece. bakalım insana, bitkiye ve hayvana dair çizilen genel çerçeve var mıymış? yok muymuş?

  hayvanlarla ilgili ayetlerden bazıları

  6:142 -hayvanlardan da (çeşit çeşit yarattı). kimi yük taşır, kiminin yününden döşek yapılır. allah'ın size verdiği rızıktan yiyin ve şeytanın adımlarına uymayın (peşinden gitmeyin); çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.

  7:179 -andolsun ki, cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. onların kalbleri vardır, fakat onunla gerçeği anlamazlar. gözleri vardır, fakat onlarla görmezler. kulakları vardır, fakat onlarla işitmezler. işte bunlar hayvanlar gibidirler. hatta daha da aşağıdırlar. bunlar da gafillerin ta kendileridir.

  10:24 -dünya hayatının misali şöyledir: gökten indirdiğimiz su ile, insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün, ona emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. düşünen bir kavim için âyetlerimizi işte böyle açıklarız.

  16:5 -hayvanları da o yarattı. onlarda sizi ısıtacak şeyler ve birçok faydalar vardır. ve siz onlardan bir kısmını da yersiniz.

  16:10 -sizin için gökten su indiren o'dur. içecek su ondandır; hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de o su ile yetişir.

  16:66 -gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. size işkembelerindeki yem artıklarıyla kandan meydana gelen, içenlere içimi kolay halis bir süt içirmekteyiz.

  16:80 -allah size evlerinizden bir huzur ve dinlenme yeri yaptı. hayvanların derilerinden gerek yolculuğunuzda ve gerekse konaklama zamanlarınızda kolayca taşıyacağınız hafif evler (çadırlar v.s.) ve yünlerinden, yapağılarından ve kıllarından bir süreye kadar (giyinecek, kuşanacak, serilecek ve döşenecek) bir eşya ve ticaret malı yaptı.

  20:54 -hem siz yiyin, hem de hayvanlarınızı otlatın. akıl sahibleri için bunda nice ibretler vardır!

  21:78 -davud ve süleyman'ı da (hatırla). hani onlar ekin hakkında hüküm veriyorlardı. hani milletin koyunları (geceleyin) içinde yayılmıştı, biz onların hükmüne şahittik.

  22:18 -görmedin mi, göklerdeki kimseler, yerdeki kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, bütün hayvanlar ve insanlardan birçoğu hep allah'a secde ediyor. birçoğunun üzerine de azab hak olmuştur. allah kimi hor ve hakir kılarsa artık ona ikram edecek yoktur. şüphesiz allah dilediği şeyi yapar.

  22:28 -ta ki kendilerine ait birtakım menfaatlere şahid olsunlar; allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları belli günlerde kurban ederken o'nun adını ansınlar. siz de onlardan yiyin, yoksulu, fakiri de doyurun.

  22:30 -emir budur, allah'ın yasaklarına kim saygı gösterirse, bu, kendisi için rabbinin katında şüphesiz hayırdır. size bildirilegelenden başka bütün hayvanlar helal kılınmıştır. o halde o pis putlardan kaçının ve yalan sözden sakının.

  22:34 -her ümmet için allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine o'nun adını ansınlar diye bir mabed yapmışızdır. hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. onun için yalnız o'na teslim olan müslümanlar olun. (ey muhammed!) allah'a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele.

  23:21 -hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. onların karınlarındakilerden size içiririz. onlarda sizin için birtakım faydalar daha vardır; ayrıca etlerini yersiniz.

  23:27 -bunun üzerine ona şöyle vahyettik: bizim nezaretimiz altında ve vahyimizle gemiyi yap. bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca, her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de içlerinden, daha önce kendisi aleyhinde hüküm verilmiş olanların dışındaki aileni gemiye al. zulmetmiş olanlar konusunda bana hiç yalvarma! zira onlar kesinlikle boğulacaklardır!

  25:44 -yoksa sen, onların çoğunun gerçekten söz dinleyeceğini yahut akıllanacağını mı sanıyorsun? gerçekte onlar hayvanlar gibidir, hatta gidişçe daha sapıktırlar.

  25:49 -ki biz (o suyla) ölü toprağa can verelim, yarattığımız nice hayvanlara ve insanlara su sağlayalım, diye.

  26:119 -bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri, o dolu gemide taşıyarak kurtardık.

  26:133 -"davarlar, oğullar,"

  32:27 -ya hiç görmediler mi ki, biz kır yere suyu salıveriyoruz da onunla bir ekin çıkarıyoruz. ondan hayvanları da yiyor, kendileri de. hâlâ gözlerini açmayacaklar mı?

  35:28 -yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. kulları içinde allah'tan ancak âlimler korkar. şüphe yok ki allah çok güçlüdür. hüküm ve hikmet sahibidir.

  36:71 -şunu da görmediler mi: biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden birtakım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar.

  43:12 -allah bütün çiftleri yaratmıştır. sizin için bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir.

  47:12 -şüphesiz ki, allah iman edip salih amel işleyenleri, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. inkâr edenler ise dünyada zevk edip geçinirler. hayvanların yediği gibi yerler. onların varacakları yer ateştir.

  54:29 -bunun üzerine arkadaşlarına bağırdılar. o da (bıçağı) çekerek (deveyi) kesti.

  79:33 -sizin ve hayvanlarınızın geçimi için.

  80:32 -siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.

  bitkilerle ilgili ayetlerden bazıları

  6:99 -gökten suyu indiren o'dur. onunla her çeşit bitkiyi çıkardık, o bitkiden bir yeşillik çıkardık, ondan da birbiri üzerine binmiş taneler; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar (bahçeleri) çıkarıyoruz. (bunların) kimi birbirine benzer, kimi benzemez. bunlar meyvelendikleri zaman meyvelerinin olgunlaşmasına bakın! bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır.

  7:58 -güzel memleketin bitkisi, rabbinin izniyle çıkar; kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. işte biz, şükreden bir toplum için âyetleri böyle açıklarız.

  10:24 -dünya hayatının misali şöyledir: gökten indirdiğimiz su ile, insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirine karışmıştır. nihayet yeryüzü süslerini takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada, geceleyin veya gündüzün, ona emrimiz gelivermiştir, ansızın ona öyle bir tırpan atıvermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir şenlik yokmuş gibi oluvermiştir. düşünen bir kavim için âyetlerimizi işte böyle açıklarız.

  18:45 -ey muhammed! sen onlara dünya hayatının misalini ver. dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki, bu su sayesinde yeryüzünün bitkileri (her renk ve çiçekten) birbirine karışmış, nihayet bir çöp kırıntısı olmuştur. rüzgarlar onu savurur gider. allah her şeye muktedirdir.

  20:53 -"yeryüzünü sizin için bir döşek yapan, oradan sizin için yollar açan ve gökten bir su indiren o'dur." işte biz o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık.

  31:10 -o, gökleri direksiz yarattı, onları görüyorsunuz. yeryüzüne de sizi çalkalar diye ağır baskılar (sabit ve büyük dağlar) bıraktı ve orada herbir hayvandan üretti. hem biz gökten bir su indirdik de orada her güzel çiftten (veya her hoş çeşitten) bitkiler yetiştirdik.

  50:7 -yeri de nasıl uzatmış, üzerine sabit dağlar oturtmuşuz. orada görünüşü güzel her çeşit bitkiden çiftler yetiştirdik.

  55:6 -bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler.

  55:12 -yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır.

  71:17 -allah sizi yerden bir bitki bitirir gibi bitirdi.

  78:15 -onunla taneler ve otlar çıkaralım.

  ama size bunlar da yetmez değil mi? illa ki zoolojiye ve botoniğe dair bütün detaylar yer almalı ve bunlar ansiklopedi gibi size sunulmalıydı değil mi? zihinsel inşasını tamamlayamamış ateistler çok basitsiniz.
 • http://www.kuranmeali.org/…rani_kerim_mealleri.aspx

  http://www.kuranmeali.com/…rma.asp?sure=16&ayet=114

  http://www.kuranmeali.com/…tirma.asp?sure=6&ayet=38

  ve daha fazlası...

  sen neden bahsediyosun. bizzat kendin düşünen bir topluluk isen buralardan nasıl davranman gerektiğini çıkarman lazım. insan sadece tekil bir varlık değildir. kendi içinde çoğuldur da. o çokluğu teke indirmedikçe bocalar zaten.

  teeeey tey. adam okuyormuş!!
 • ya bahsetse ne yazar, bahsetmese ne yazar. ateist birisi hala dinlerin saçmalıklarıyla uğraşıyorsa sıkıntı var demektir, gülüp geçeceksin.
 • "ateist de olsa troll trolldür."