şükela:  tümü | bugün soru sor
 • öncelikle burada kutsal kitap olarak adlandırdığım kitaplar tevrat, zebur ve incil'dir. yani içerisinde kuran-ı kerim ya da diğer başka din kitapları ile ilgili bir bilgi bulunmamakta. zaten hal-i hazır'da kuran ile ilgili çelişkilerden bahseden başlıklar var.

  bu konuyu gündeme getirirken amacım elbette iman ettiğim kutsal kitap'ta çelişki olduğunu düşünmem değil. bu başlığın amacı imanda büyümeye devam eden bir hristiyan olarak kutsal kitap okumalarında kafamı karıştıran ve çelişkiymiş gibi gelen ayetler ile ilgili sorular yönelttiğim kilise önderlerinden gelen cevapları arşivleme isteğim. belki ileride kutsal kitap okumak isteyen ve kafası benzer ayetlerle ilgili karışan kişiler de bu başlıktaki yorumlardan faydalanır.

  tekrar belirtmekte fayda görüyorum; kutsal kitap'ın ilk ayetten son ayete kadar bir bütünlük içinde olduğuna ve isa mesih'i müjdelediğine iman ediyorum. çelişki sandığım konular da aslen kimi zaman yahudi kültürünü tanımamaktan, kimi zaman da grekçe bilmemekten kaynaklandığını tecrübe ettim.

  kutsal ruh'un yardımı olmadan rab'bin sırlarına vakıf olmak mümkün değil. defalarca kez baştan sona okumuş olmama rağmen her defasında bana yeni şeyler öğreten ruh'a hamdolsun.

  her soruyu ayrı entry olarak gireceğim ki isteyen aradığını daha çabuk bulabilsin.

  rab lütfen bu çalışmayı genişlet, bereketle ve ekilen tohumları sula diye dua ediyorum. sen yaşam kaynağımız, yol ve gerçeğimizsin rab. daha çok canlar kurtulabilsin istiyoruz, yaşam amaçlarını öğrensinler ve günaha tutsak yaşamlarından kurtulup sende özgür olsunlar diye yalvarıyoruz ya rab. isa mesih'in diri adıyla, amin.
 • ilk konu golyat'ı kim öldürdü?

  hepimiz davut ve golyat'ın hikayesini bir şekilde duymuşuzdur. kutsal kitap'ın en meşhur hikayelerinden birisidir. genç davut gat'lı dev golyat'ı yere sermiştir ve bu gerçekten de israil halkı için önemli bir ilham kaynağı olmuştur.

  yalnız ne gariptir ki 2. samuel 21:19'da şöyle der: "israilliler'le filistliler arasında gov'da bir savaş daha çıktı. beytlehem'li yareoregim'in oğlu elhanan, gat'lı golyat'ı öldürdü. golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi."

  peki bu durum bir çelişki midir? golyat'ı davut mu öldürdü yoksa elhanan mı?

  cevap şu şekilde;

  öncelikle 1. tarihler 20:5'e bakalım ne diyor: bu iki kitap aynı dönemden bahseder ve burada şöyle der: "israilliler'le filistliler arasında çıkan bir başka savaşta yair oğlu elhanan, gatlı golyat'ın kardeşi lahmi'yi öldürdü. golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi."

  peki diğer ayette neden bu detay verilmemişti? yahudi kültürüne göre ailede biri öldüğünde soyunu kardeşi devam ettirirdi (bir erkek evlendiğinde karısından çocuk sahibi olmadan ölürse, diğer erkek kardeş kadını eş olarak almak ve kardeşinin soyunu sürdürmek zorundaydı). doğan çocuklar da ölen ağabeyin çocukları sayılırdı. elhana, golyat'ın kardeşini de öldürürken abisinin olası soyunu da sonlandırdığı için bu anlamda golyat'ı adeta "tekrar" öldürmüş oldu.

  ilk etapta çelişki var gözükse de rab'bin sözünde ne bir çelişki ne de değişim vardır.
 • anlaşılması için tefsir gibi açıklamalara ihtiyaç duyulması.

  yani kutsal ama senin anlaman için tanrı'nın sözü yeterli değil, illa bir başkası açıklamalı.
 • isa incil'in neresinde ben tanrı'yım diyor? yuhanna müjdesi'ni dışarıda tutarsak matta, markos ve luka'da buna dair bir işaret görebilir miyiz? eğer yoksa, bu bir çelişki değil midir?

  esasen isa'nın kötürümleri, cinlileri iyileştirirken "günahların bağışlandı" demesi tanrı olduğunu beyan etmesiydi. çünkü günahları tanrı'dan başka kimse bağışlayamazdı. bunu bir kenara bıraksak dahi matta 21:16'da şu ayet karşımıza çıkar:

  "isa'ya bunların ne söylediğini duyuyor musun?" diye sordular. "duyuyorum" dedi isa. "siz şu sözü hiç okumadınız mı? küçük çocukların ve emziktekilerin dudaklarından kendine övgüler döktürdün"

  burada isa kendisinden yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış mezmurlar kitabı'na gönderme yapmaktadır. mezmurlar ülkemizde zebur diye bilinen kitaptır. orada 8:1-3'te mezmur yazarı rab'be hitaben kutsal ruh'un esiniyle şöyle demektedir:

  ey egemenimiz rab,
  ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!
  gökyüzünü görkeminle kapladın.
  çocukların, hatta bebeklerin sesiyle
  set çektin hasımlarına,
  düşmanı, öç alanı yok etmek için.
  seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,
  oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

  sırf bu ayet bile rab'lik iddiasını doğrular. kaldı ki isa sokaklara çıkıp "ben rab'bim" deseydi kimse onu ciddiye almazdı, deli der geçerlerdi. ama "günahların bağışlandı" dediğinde, "insanoğlu şabat günü'nün de rabbi'dir" dediğinde yahudi din adamları ne demek istediğini çok iyi anladılar. öyle ki, onu öldürmek için planlar yaptılar ve sonunda çarmıha gerip öldürdüler. ancak o üç gün sonra dirildi ve yüzlerce kişiye göründü. ardından baba'nın sağına yükseldi ve tekrar gelişini bekliyoruz.

  tez gel ya rab isa!
 • vaftizci yahya isa mesih'in kimliğinden emin miydi? o'nun tanrı oğlu olduğuna, beklenen kurtarıcı mesih olduğuna gerçekten iman etti mi? bu sorunun cevabı bir ayete göre "evet", bir başka ayete göre "belki" olursa ortada bir sorun vardır!

  kutsal kitap'ın en önemli özelliği içinde gri olmamasıdır, belki, biraz, sanki yoktur! her şey siyah ve beyaz kadar nettir. o halde bu sorun nereden kaynaklanmaktadır?

  önce ayetlere bakalım.

  matta 3:13-15 --> bu sırada isa, yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celile'den şeria nehrine, yahya'nın yanına geldi. 14ne var ki yahya, «benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?» diyerek o'na engel olmak istedi. isa ona şu karşılığı verdi: «şimdilik buna razı ol! çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.» o zaman yahya o'nun dediğine razı oldu.

  bu ayetlerden anlıyoruz ki yahya isa mesih'in kim olduğunu biliyordu. şimdi de aynı kitap'ın 11'inci bölümüne bakalım, 2 ve 3 no'lu ayetler:

  tutukevinde bulunan yahya, mesih'in yaptığı işleri duyunca, o'na gönderdiği öğrencileri aracılığıyla şunu sordu: «gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?»

  nasıl yani? yahya neden öğrencilerine bu soruyu sorma ihtiyacı duyuyor?

  çünkü yahya tutukevinde ve iman'da bir düşme yaşıyor. o dönemki yahudiler için mesih yani kurtarıcının asli görevi onları roma zulmünden kurtarmaktı. oysa isa gelmesine rağmen roma işgali devam ediyordu. kısacası herkes dünyevi bir krallık belkiyordu ancak isa'nın krallığı bu dünya'dan değildi. bu ruhevi krallıktan sonra yahya "acaba?" dedi ve iman'da bir düşme yaşadı.
 • birden fazla olmaları zaten çelişkidir. bakın, insanlarla kontak kurduğu iddia edilen bir tanrının bunu herkese kanıtlaması gerekirken, kanıt işini başka bir yaratılmışın iddiasına bırakması, insanlarla kontak kurmak isteyen bir tanrının yapacağı bir şey değildir, tanrının böyle bir şey yapacağını düşünmek bile tanrının zekasıyla alay etmektir. dolayısıyla adına insan denilen canlıyı bir bilinçle, bir amaç uğruna yaratan ve sonrasında onunla iletişime geçmeye çalışan ve iletişime geçtiği anlarda bu canlıya uymasını istediği kuralları ileten bir tanrı başlı başına bir çelişkidir. cebrail efendinin , tüm dünyayı bırakıp, arap yarımadasında (ne büyük tesadüf, hep arap yarımadası), bir mağaraya gelip, serinlikte uyuklamakta olan bir adama, inandığınız tanrının elçisi olduğunu muştuladığını doğrulayamadan, inandığınız tanrıdan geldiğini savladığınız kitapların içinde yazanlarla boşuna zaman kaybediyorsunuz. sonsuz evreni okyanusa benzetelim. ve dünya, birazda büyüterek okyanusta bir tenis topudur diyelim. ve bu top, okyanusun neresinde bilinmiyor. neden ? çünkü o tenis topundan katrilyonlarca var da ondan. binlerce gezegenin içinde nasıl canlılar varsa, bizim tenis topunun içinde de canlılar var. ancak, bizim canlılar, okyanusun zaman dilimine göre sadece 6 saat ömrü olan canlılar. her neyse, okyanusun içinde ki tenis topunun içinde yaşayan virüs gibi canlılardan birileri, çevrelerinde kandıracakları safların bolluğu karşısında, değme politikacılara taş çıkartırcasına başlıyorlar atıp tutmaya; ben, okyanusu yaratanla konuştum. bana, sen benim bu tenis topu içinde ki elçimsin dedi. ve aradan bir süre geçip de, politikacı palazlanınca, okyanusu yaratan bana sen olmasaydın, bu okyanusu yaratmazdım dedi. yaşa var ol alkışları... iyi de, kimse sorgulamamış mı, bunca hesapsız vicdansız yalanları. elbette sorgulayamazlardı. zira sorgulayanların başlarına gelenler, sorgulamak isteyenlerin kulaklarına küpedir.
 • 1- tarihi kronolojiye göre markos daha öncedir. ve markos kitabında isa'nın tanrısallığına dair en ufak bir belirti yoktur. vaftiz kısmında bile, yahya'nın herhangi bir şey söylemediği görülür. vaftiz sonrası hapise girince, bu vaftiz işi isa'ya kalmıştır. fakat yahya ne demiştir? 'o sizi kutsal ruhla vaftiz eder, suyla değil'. e hani basbaya vaftiz ediyor işte.. şayet kitaplar tarihi sırasıyla okunursa; isa'nın normal bir insan olarak (peygamber) anlatıldığı bölümlerin, bir sonraki kitapta tanrısallığa evrilmiş olduğu görülebilir. matta'yı 1. sıraya almalarının sebebi de, beynin tamamlama özelliğinden faydalanmak. ilk isa motifini, soft tanrı betimlemeleriyle alan bünye, markos'daki her boşluğa - her lafa 'tanrı isa' anlamı yüklüyor.

  2- "günahların bağışlandı" diyor isa, markos'un kitabında. bu sadece tanrı'ya mahsustur ama sadece tanrı mı söyleyebilir? peki isa'nın "insanoğluna bu yetki verildi" cümlesindeki insanoğlu kim? peki 'yetki vermek' dediğimde sen ne anlıyorsun? patronun sana, işe alım yetkisi verdiğinde, bu senin patron olduğunu mu gösterir? o zaman sen demez misin, "ik işçilerine bu yetki verildi" ? kavramların birbirine karışması budur işte. basit bir dedüksiyon ile sorun çözülüyor.

  3- eski ahit için, isa'nın müjdelendiğini ama mesih olarak ima edildiği iddia ediliyor. evet isa'nın geleceği söylenir ama o büyük kurtarıcı, o büyük kral değildir o. tevrat'ın hatırlayamadığım bir yerinde, kendisinden çok daha güçlü milletin tehditi altında olan israil halkına "kral gelecek ve sizi kurtaracak" gibi bir şey söyleniyor. bunu da isa'ya yoruyorlar. ya lütfen bir düşünün! bir halk var, savaş derdinde, perişan. yetkili şahış da çıkıp 'ama kral gelecek, tabii siz ölceniz ama olsun gari' diyor. mümkün mü? bu kısımda bahsedilen şey, israil'in bir sonraki yöneticisi, komutanı.. tarih denen, sosyoloji, psikoloji, politika denen şeyler var. okuduğunuz şeyleri bu süzgeçlerden geçirin. hadi bunları bırak.. zamanı - sırası söylenilmeden geleceği bahsedilen peygamber kim? israiloğullarının kardeş kaviminden, peygamberlik özellikleri açısından musa gibi, hakkı hakikate erdirecek, mazluma zulüm etmeyecek ve savunacak (kamış tasviri), sesini yükseltmeyecek.. kim bu yahu?

  isa mı?

  - kendisi bir arap değil.
  - musa gibi değil, adem gibidir.
  - ortada hakikate eren bir şey yok çünkü görevi tamamlanmadı.
  - göze göz-dişe diş 'in aksine, pasifist biridir.
  - gayet de sesini yükseltmiştir. tapınakta cinnet getirip orayı burayı dağıtan ben değilim sonuçta.
 • aslında bu başlığı açarken daha önce kutsal kitap'ı okumuş arkadaşların da gördükleri çelişkili kısımlardan bahsedeceklerini tahmin etmemiştim ancak çok güzel bir durum ortaya çıktı. özgürce fikirlerimizi dile getirebiliyoruz. madem öyle, buraya yazan mesih imanlısı olmayan arkadaşların belirttikleri kısımlara elimden geldiğince ve bilgim yettikçe değinmeye çalışacağım. amaç haklı veya haksız çıkmak değil, yanlış bilien şeyler varsa (iki taraf adına da) düzeltmeye çalışmaktır.

  entry bu; (bkz: #73244187)

  yazar dostum diyor ki;

  1- tarihi kronolojiye göre markos daha öncedir. ve markos kitabında isa'nın tanrısallığına dair en ufak bir belirti yoktur.

  oysa markos kitabı'nın ilk cümlesi şöyledir: "tanrı'nın oğlu isa mesih'le ilgili müjdenin başlangıcı." isa'dan tanrı oğlu diye bahseder, ki bunun tanrı olmaktan farkı yoktur. hristiyanlar olarak bizler de yuhanna müjdesi'nde denildiği gibi kendimizi tanrı'nın çocukları olarak adlandırırız ancak bu ifade ile tanrı oğlu ifadesi elbette aynı şey değil.

  sadece bu ayet değil elbette, şabat ile ilgili konuda da "ben şabat günü'nün de rabbi'yim" derken neyi kastetmiş olabilir?

  bir sept günü isa ekinler arasından geçiyordu. öğrencileri yolda giderken başakları koparmaya başladılar. ferisiler isa'ya, «bak, sept günü yapılması yasak olanı neden yapıyorlar?» dediler.
  isa onlara, «davut'un, kendisi ve yanındakiler aç ve muhtaç kalınca ne yaptığını hiç okumadınız mı?» diye sordu. «başkâhin aviyatar'ın zamanında davut, tanrı'nın evine girdi, kâhinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini yedi ve yanındakilere de verdi.» sonra onlara, «insan sept günü için değil, sept günü insan için yaratıldı» dedi. «bu nedenle insanoğlu sept gününün de rabbidir

  insanoğlu isa mesih'in kendi için kullandığı tabirlerden biridir, incil'e aşina olanlar hatırlayacaklardır.

  ayetlere devam edelim: kötü ruhlar da o'nu görünce ayaklarına kapanıyor, «sen tanrı'nın oğlusun!» diye bağırıyorlardı. ama isa, kim olduğunu açıklamasınlar diye onları sıkı sıkıya uyardı.

  bir diğer ayette şöyle demekte;

  isa tapınakta ders verirken şunu sordu: «nasıl oluyor da din bilginleri, `mesih, davut'un oğludur' diyorlar? davut'un kendisi, kutsal ruh'tan esinlenerek şöyle demişti:

  rab rabbime dedi ki,
  ben düşmanlarını
  senin ayaklarının altına serinceye dek
  sağımda otur.

  davut'un kendisi o'ndan rab diye söz ettiğine göre, o nasıl davut'un oğlu olur?»
  oradaki büyük kalabalık o'nu sevinçle dinliyordu.

  bu örneklerin hepsi de markos kitabından. daha önce de belirttim, eğer sokak sokak gezip "ben tanrı'yım" deseydi kimse onu ciddiye almazdı. ancak bu paylaştığım ve benzeri sözleri yahudi bilginleri o kadar iyi anladılar ki onu öldürerek kurtulmaya çalıştılar.

  bir diğer savı da şuydu yazar arkadaşımızın;

  2- "günahların bağışlandı" diyor isa, markos'un kitabında. bu sadece tanrı'ya mahsustur ama sadece tanrı mı söyleyebilir? peki isa'nın "insanoğluna bu yetki verildi" cümlesindeki insanoğlu kim? peki 'yetki vermek' dediğimde sen ne anlıyorsun? patronun sana, işe alım yetkisi verdiğinde, bu senin patron olduğunu mu gösterir? o zaman sen demez misin, "ik işçilerine bu yetki verildi" ? kavramların birbirine karışması budur işte. basit bir dedüksiyon ile sorun çözülüyor.

  evet günahların bağışlandı sözünü ağzı olan herkes söyleyebilir. ancak bunu ne zaman kullandı isa? bir kötürüm vardı, ona günahların bağışlandı dedi ve o kötürüm yürümeye başladıysa burada bir dakika durup düşünmek gerekmez mi?

  ayetlere bakalım;

  isa bir kayığa binip karşı kıyıya geçti ve kendi kentine gitti. kendisine, şilteye yatırılmış felçli bir adam getirdiler. onların imanını gören isa felçliye, «oğlum, cesur ol, günahların bağışlandı» dedi.
  bunun üzerine bazı din bilginleri içlerinden, «bu adam tanrı'ya küfrediyor!» dediler.
  onların ne düşündüklerini bilen isa dedi ki, «yüreğinizde neden kötü düşüncelere yer veriyorsunuz? hangisi daha kolay? günahların bağışlandı' demek mi, yoksakalk, yürü' demek mi? ne var ki, insanoğlu'nun `yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu` bilesiniz diye...»

  insanoğlu'nun isa mesih'in bir sıfatı olduğunu belirtmiştim, yazar dostumuzun merak ettiği konulardan biri de buydu. "insanoğluna bu yetki verildi" derken de tanrı'nın ona verdiği yetkiden bahsediyordu. isa mesih'in kimliği düşündüğünüzden çok farklıdır. o hem 100% tanrı, hem 100% insandır. akla, mantığa sığmaz diye düşündüğünüzü tahmin ediyorum. tanrı'nın tasarısı, kimliği akıl ve duyu organlarıyla kavranabilse ve tamamiyle özümsenebilse ona hala tanrı der miydik?

  hem tanrı hem insan olma kısmını daha önceki entrylerimde yazmıştım diye hatırlıyorum. unutmazsam buraya link veririm.

  eski ahit'te isa'yı birerbir anlatan 300 civarı referans ayet var. buraya yazmayacağım sevgili dostum. yeşeya 53'üncü bölüm tek başına yeterli. isa'dan 500 sene önce yazıldı ve tıpatıp isa'nın yaşadıklarını anlatmakta. tarih, sosyoloji, psikoloji bilmiyordum bu sene sosyoloji bölümüne başladım ve öğrenmek için çaba sarf ediyorum buna inanabilirsin.

  hiç bir zaman çok bildiğimi iddia etmedim. çünkü kutsal kitap'ta "bilgi insanı böbürlendirir, sevgi ise geliştirir" der. tanrı insanın gurur duyduğu her şeyden tiksinir.

  son olarak belirtmek isterim ki burada misyonerlik gibi bir amacım da yok. çünkü rab'bin benim onun misyonunu yürütmeme ihtiyacı yok. rab sadece onun hakkında duymak isteyenlere benim adıma konuş, karşılıksız aldığını sen de insanlara karşılıksız ver diyor. yürekleri değiştiren ise rab'bin kendisidir.

  sizler sormaya devam ettikçe ben de cevaplamaya devam edeceğim. ancak biliyorum ki: "gerçek savunulamaz, açıklanamaz veya hafifletilemez. gerçek olduğu gibidir."
 • gok yeleli richard feynman zaten kaynaklarla olaya girmiş de ben tarihte herhangi birinin, özellikle de isa gibi bir insanın, gerçekten yaşayıp yaşamadığının tam olarak kanıtlanamayacağı görüşündeyim. neyse..

  işin teoloji boyutuna bakalım.

  1- rab kelimesi, dünyanın en anlaşılmayan kelimesi olabilir. çünkü rab; öğretmen, rehber, üstün şahıs gibi anlamlara gelir. mesela ekşi sözlük içinde kanzuk benim rabbimdir. çünkü adam benden üstün bir kişi. incil'in farklı çevirilerinde, o bölümler öğretmen şeklinde yazılmıştır. 'rabbim rabbime..' gibi ifadeler de, bu tarz metinlerin maalesef objektif çevirilmemesinden kaynaklanıyor ve ortaya böyle abuk subuk şeyler çıkıyor. her şey insan için yaratıldığına göre - ki buna şabat günü de dahil - bizler birer rab oluyoruz. ne demiştim? kavramları karıştırmamak lazım.

  2- tevrat'ta elbette ki isa'nın geleceğine dair bilgiler mevcut. mesihliğine, beklenen kral olmasına dair 'gerçek' kanıt yok. rabbin yolunu düzleme meselesiyse birçok yahudi tarafından açıklandı. o parçanın tümüne bakınca, isa olmadığı anlaşılıyor.

  3- insanoğlu: ruhen %100 tanrı - bedenen %100 insan.. ben kilise ayinindeyken kanadalı vaiz, bunu söyleyip "isa'nın eşi benzeri yoktur" diye eklemişti. 'shivaaaaa' diye bağırmamak için kendimi zor tutmuştum. bugüne kadar geçerli olabilen en eski dinin tanrısı: shiva. ruhen tanrı ama bedenen insan ve dünyaya çokça kez farklı biçimlerde geldi. bu olay inanılmaz saçma. insan aklını geç, doğaya - fizik kurallarına - mantığa aykırı. müslümanlıkta bile "allah kurallar yaratmıştır, kurallardan münezzehtir ama yine de insan aklına hitap eder" gibi bir şey denir mesela. ki asıl tanrısallık budur; mükemmel olanın, kusurlu olana kendini anlaşılabilir biçimde göstermesidir.

  4- kanadalı kilise pastörümüz mike martin bana şöyle dedi: "tanrı, insanı anlamak için insan kılığında dünyaya geldi" ve "karınca ile insan gibi. karıncayı tam olarak anlaman için onun gibi olman gerekir". buradaki akıl almaz mantıksızlığı görebiliyor musun? şah damarımızdan yakın kabul edilen, her an - her yerde var olan bir tanrı... kendi yarattığı çok sıradan bir varlığı anlamak istiyor, yani tanrının bir şeyi anlaması için böyle işlemlerden geçmesi gerekiyor. yani tanrı mükemmel değil. aslında biraz zeus gibi, ra gibi, odin gibi.. :)
 • yüzde 99 müslüman olan bir ülkede sadece başkasının kutsal kitabını eleştirebilmek, aksi takdirde “(müşrikleri) onları yakaladığınız yerde öldürün” emrinin mağduru olmak olasılığı bunlardan birkaçı değildir.