şükela:  tümü | bugün
 • 1,81 myö ile günümüz arasındaki son ve en kısa jeolojik devir.
 • bu dönemde:
  -çanakkale ve istanbul boğazları oluşmuş,
  -egeid karası çökmüş,
  -kıbrıs ayrılmıştır.
  kısaca türkiye günümüzdeki şeklini almıştır.
 • 2.58 milyon yıldan günümüze kadar olan jeolojik devire verilen isimdir.pleyistosen ve holosen olarak 2 alt seriye ayrılmakla beraber pleyistosen buzul devirlerini, holosen ise günümüzü yani son buzul arası dönemi ifade eder.
 • bir coğrafya son sınıf öğrencisi olarak şunu düzeltmek isterim: kuvaterner devri yaklaşık 2,58 my öncesinden başlamakta ve devam etmektedir. bu devrin en önemli olayı insanın yeryüzünde varoluş ve yayılış göstermesidir. ayrıca belirtmek gerekirse, 1,81 my önce ise erken pleyistosen dönemi sona ermiştir.

  ayriyetten bir önceki entry'de bahsedilen olayların yanı sıra bu dönem içerisinde dünyada dördü büyük çapta ve etkide olmak üzere 21 buzul çağı yaşanmıştır. iç anadoluda bulunan hasan, melendiz, erciyes; doğu anadoluda ise süphan, tendürek gibi volkanların oluşum ve faaliyetleri gözlemlenmiştir.

  (şimdilik aklıma gelenler bunlar. devamı kısmetse gelecek.)
 • (bkz: dördüncü zaman)

  günümüzden iki milyon yıl öncesinden on bin yıl öncesine kadar geçen süreci ifade eden dönemdir.
 • coğrafya bölümünde kasıcı bir ders
 • anorganik kimyada dörtlü yapı, biyokimyada proteinlerde dörtlü (aktif protein) yapı olarak kullanılan kalıp.
 • türkiye'nin 3. jeolojik zaman olan tersiyerde başlayan şekillenmesi bu dönemde günümüzdeki haline ulaşmıştır.

  bu dönemde kısaca;
  - çanakkale ve istanbul boğazları oluştu.
  - kıbrıs adası çökme sonucu oluştu.
  - ege denizi oluştu.
  - kıyı şekilleri meydana geldi.
  - buzullaşma faliyetleri ile yüksek kısımlarda buzul şekilleri göründü.
 • kuaterner, dünya tarihinden günümüze kadar uzanan yaklaşık son iki milyon yılı kapsayan bir jeolojik çağdır. bu çağ iki alt bölüme ayrılır. bunlardan pleistosen günümüzden iki milyon yıl ile on bin yıl öncesi, holosen ise on bin yıl öncesinden günümüze kadar uzanan dilimine verilen addır. dünyanın daha eski jeolojik çağları ile karşılaştırıldığında, kuaterner’e ilişkin paleoklimatik kanıtların çok daha fazla ve güvenilir olduğu görülür.
 • uluslararası stratigrafi komisyonu tarafından 1950 yılı itibari ile bittiğine karar verilen devirdir.