şükela:  tümü | bugün
 • (bkz: laiklik)
 • laik olmayan bir toplumun laik hale getirilebilmesi için uygulamaya konulan kapsamlı program,doktrin. laisizmde dünyevi alanın ruhani alanı kapsaması söz konusudur ve tepeden inmecilik unsuru vardır. bu anlamları düşünüldüğünde laiklikten farklı bir kavram olarak ele alınması gerekendir.
 • laïcisme kelimesinin karşılığı olduğundan ben fransız ekolünden geliyorum ukalalık yapacağım diyenlerin karşılamak için laïcité kelimesini kullanmaları uygun düşmeyecek kelimedir. aynı şekilde britanya köpeklerinin de karşılamak için sekülarizm demeleri uygun düşmez zira sekülarizm ve laisizm* hem tarihsel olarak, hem ortaya çıktıkları coğrafyalar/siyasi yapılar açısından hem de ideolojik açıdan apayrı iki kavramdır.
 • bir topluluğun inanç ve yönetim/hukuk modellerinin çakışacak bölümünü en az tutarak planlama stratejisi.
 • sanıldığının aksine laiklik demek değildir.

  laiklik; vatandaşlığın dindaşlıktan ayrılması, yani dinsel temele dayanmaktan kurtarılması, kimsenin kimsenin dinine karışmaması ve devletin vatandaşları arasında dinî sebeplerle olumlu veya olumsuz ayrımlar yapmaması anlamına gelirken,

  laisizm veya laisite; aklın, bireyin ve toplumun dinden kurtarılıp bilim yoluna sokulmasını talep ediyor. ayrıntılı bilgi için atilla yayla'nın şu yazısı okunabilir

  yani birincisi demokratik bir tutumla dindarların -hangi dine mensup ise- inanma ve ibadet özgürlüğüne imkan sağlarken ikincisi dindar olanın, dini olanın baskı altına alınmasını gerektirmektedir.
 • laisizm din ile siyaset arasında kesin bir ayırım yapan ve toplumda dinin sınırlı bir rol oynadığını savunan bir doktrindir.
 • toplumun yönetim mekanizmasını dogma ya da dini inançlardan ayırıp, bilim ve modernizme endeksleyen doktrin. laiklik ile ortak noktaları vardır buna sebep ters düştükleri noktalar da vardır. baskı ortamları, çoğulculuk ve postyapısalcılık bir birlerine ters düştükleri konulardır.
 • fransızca: laïcisme.

  hıristiyanlık öncesi grekçe'deki laos (halk), laikos (halksal) sözcükleri hıristiyanlık döneminde clericus (din adamları) dışında kalan kişiler için kullanılmaktaydı. modern fransızca'da laïcisme, din adamlarından, rahiplerden başka kişilere, kurullara, yetkililere dünya işlerinde hattâ din işlerinde üstün bir yer verme anlamını taşır. bu anlamda katolik hıristiyanlığın yayıldığı halkların dillerinde -bilhassa fransıca'da- kökeni bakımından "halksallaştırma" anlamına gelir.

  (clericus/laicus)
 • laiklik ile farklı demek gereksiz bir anlam ayrımı yaratır.

  aynı şey işte.
  birinin sonunda türkçe ek var ötekinin ingilizce veya fransızca.
hesabın var mı? giriş yap