şükela:  tümü | bugün soru sor
 • laktik asidoz kanda laktik asit konsantrasyonunun arttığı durumlarda görülen anyon açıklı bir metabolik asidoz durumudur. laktik asidin en önemli kaynağı eritrositlerdir. laktik asit başta karaciğer ve böbrekler tarafından glikoza dönüştürülür.
  laktik asidoz iki mekanizma ile meydana gelir; ya doku hipoksisine bağlı aşırı üretim vardır, ya da karaciğer yetmezliğine bağlı yetersiz metabolize edilmesi durumu söz konusudur.

  tip a ( doku hipoperfüzyonuna bağlı olanlar )
  • septik şok*
  • anemi
  • hemoraji*
  • kky
  • grand mal epilepsi
  • co zehirlenmesi
  • hipovolemik şok

  tip b ( doku hipoperfüzyonu yok )
  • çeşitli hastalıklarla birlikte ( dm , kc hast. , malign hast., sepsis , üremi )
  • ilaç , toksin , metabolitlere bağlı ( alkol , biguanidler , ınh , salisilat , asetaminofen )
  • herediter hastalıklar ( tip 1 glikojen depo hast. )
  • diğer ( hipoglisemi )

  laktik asidozda azotemi görülmeden hiperfosfatemi gelişebilir ve bunun mekanizması henüz aydınlatılamamıştır. laktik asidoz için serum laktik asid düzeyinin 5 mmol/l veya laktat/pürivat oranının >10 olması gereklidir. laktik asidozun mortalitesi yüksektir.

  diabetes mellituslarda laktik asidoz % 10 dan azdır. kan şekeri normak, düşük, yüksek olabilir ki laktik asidoz koması diabete özgün değildir. ph< 7.3'tür. serum bikarbonat < 15 meq/l'dir. serum ketonu negatiftir.
  laktik asidoz vücuda şu şekilde etkir:
  - kalp atım hacminde azalmaya
  - katekolaminlere azalmış cevaba
  - anormal kc metabolizmasına
  - miyokart infarktüsüne
  - aritmide artışa yol açar.

  tedavi:
  nedene yöneliktir.sıvı tedavisi verilir. gerekirse vazopressörler verilir. dikloroasetat; piruvat dehidrogenaz aktivitesini arttırarak ve septik hastada kan laktat düzeyini düşürmektedir, ancak hemodinami veya sürvi üzerine etkisi yoktur.
 • çok çaresiz bir durum açıkçası.

  ben şimdiye kadar bir iki hasta hariç kimseye çare olamadım bu durumda. nefret ediyorum o yüzden laktik asidozdan.