şükela:  tümü | bugün
 • minimal ve kavramsal sanat minvalinde ortaya çıkmış anti-biçim hareketlerinden biridir.. bazı çevrelerce "arazi olma sanatı" olarak da nitelenen land-art, doğrudan çiçek böcük arasında sanat icra etmeyi savunan michael heizer, robert smithson, robert morris vs. gibi amerikanlar sayesinde gelişmiştir..
 • diğer bilinen adı earth art olan, toprak sanatı diye çevrilen bir sanat akımıdır. doğanın geniş, açık, büyük alanlarına insanın müdahalesi denebilir. 1960lardan beri görülmektedir. amerika birleşik devletlerinde ortaya çıkmıştır. smithson, heizer bu akıma verilebilecek örneklerdir.
 • ilk kez walter de maria tarafından -eserlerini tanımlamak üzere- 1960'lı yıllarda kullanılan sanat terimi. bu terim, çok çeşitli çalışmaları kapsar; süreç sanatı, çevresel sanat, ekolojik sanat.

  land art öncüleri ya da bildirileri olan bir okul ya da akım değildir, ancak bu oluşumu oluşturan sanatçılar rastlantı sonucu da bir araya gelmez,hepsi amerikan minimalizminden (robert morris) etkilenerek ona bir benzerlik ya da paralellik gösterirler. (walter de maria, michael heizer, smithson, dennis oppenheim). christo, ve haacke land art sanatçısı değillerdir, ancak bu oluşumun tarihine katkıda bulunurlar.

  bu sanatçıların çoğu zamanın "ani" boyutu ile ilgilenmiş, bunu da süreç, akış, zamanın devredilemezliği, zamanın içinden geçme ve diğer tarafı keşfetme arzusuyla açıklamışlar. yani her an bir sınırdır, ne farklı ne de benzerdir diğer anlara. eğer an değişirse, kendine benzer bir başka zamanın içinde zarar görür ama bu olanaksızdır, çünkü an sabittir ve zarar göremez.
 • doğanın sonuçla değil süreçle ilgili olduğunu düşünerek zaman kaygısı duymadan yapılan arazi sanatı. meraklısı sanatçıların "izlenmek" kaygısı taşımadan uygulayabildiği, insanoğlunun doğaya bir parça katma duygusunun dışavurumu. sonsuz bir sergi alanında, sonsuz bir kaynakla kavramsal sanatın çevre sanatıyla buluştuğu nokta. nokta.

  (bkz: corp circles)
  (bkz: uzaylıların sanata bakış açısı)
  (bkz: herkesin estetik kaygısı kendine)
 • doğaya ait materyalleri kullanarak, doğadan aldığını doğaya katmak bir nevi. bir parktaki dökülmüş yapraklarla oynayarak yerde oluşturulan kalp şeklinde figürlerden tutun da gölün içinde ahşaplarla inşa edilmiş balık figürüne kadar giden, tamamen hayal gücünüze kalmış eğlencelik, sanat, oluşum.
 • ilk olarak 1969'da gerry schum tarafından kullanılan bu terim, sanatçıların doğal ortamlara müdahale ederek oluşturdukları görüntülerin filme alınrak monitörden gösterildiği bir sanat anlayışının adıdır.
 • 1967’den sonra abd’de ortaya çıkan sanat akımıdır. 1970 yıllarında avrupa’ya yayılmıştır. doğa içinde yapılan çalışmalar ile belirginlik kazanmıştır. arazi sanatı ya da toprak sanatı olarak da bilinir. bu sanatın ortaya çıkmasında, 1960 yıllarından sonra yaygınlaşan, “sanatın galerilerin dışına taşması gerekir” düşüncesi etkili olmuştur. bu sanat anlayışında, malzeme olarak sıradan gündelik yaşamda karşılaştığımız, toprak, taş, kar, ot gibi malzemeler kullanılmıştır. sergilemeler doğada, çok geniş alanlarda olabildiği gibi sergi salonlarında da gerçekleştirilmiştir. robert smithson, denis oppenheim, walter de maria, douglas huebler, richard long bu alanda çalışmalar yapmıştır. hollandalı marinus boezem ise çalışmalarını fotoğraf ile gerçekleştirmiştir. earth art ya da yeryüzü sanatı olarak da bilinir.