şükela:  tümü | bugün
 • roma'ya bagli olan ve roman catholic church olarak bilinen terimin turkcesi.
 • 7 tür ayin yapan hristiyan ibadethanesi.

  roma katolik kilisesi, mesih tarafından kurulan ve ilahi lütfun mistik kanalı olarak görülen yedi kutsal ayine sahiptir. her biri, kutsallığın görünmez ve manevi özünü yansıtan, gözle görülür bir törenle kutlanır. bazı ayinlere yalnızca bir kez katılımın yeterli olmasına karşın, bazılarında "yaşayan inancı" desteklemek için aktif ve devam eden katılım gerekmektedir.

  vaftiz
  vaftiz, inancı kabullenmenin kutsallığı olarak görülür, vaftiz edilen kişiye kutsanma lütfunu sağlar. katoliklikte, bebeklerin vaftizi en yaygın şeklidir, ancak o inanca katılmak isteyen vaftiz edilmemiş çocuklar veya yetişkinler de kutsallığı almalıdır. bir kişi hayatında sadece bir kez vaftiz edilir ve katolik kilisesi, diğer hristiyan mezheplerinin çoğunun yaptığı vaftizleri de geçerli olarak kabul eder. vaftiz töreninde, kutsal su genellikle kafasına “aynı zamanda, baba, oğul ve kutsal ruh adına sizi vaftiz ediyorum” ifadesiyle bir rahip tarafından serpilir veya dökülür. eski benliğin sularda öldüğü söylenir ve isa'nın ölümünü ve dirilişini yansıtan yeni bir benlik ortaya çıkar. kutsallığın kurtuluş için bir gereklilik olarak anlaşıldığı düşünülürse, vaftiz edilmemiş kişiler bile, herhangi birini durumun gerektirdiği şekilde vaftiz edebilir.

  efkaristiya*
  istenirse günlük olarak katılınabilir. katolik ibadetinin merkezi ayindir. vaftiz edilmiş bir çocuğun ilk komünyonu genellikle yedi veya sekiz yaşlarında kutlanır ve bundan hemen önce ilk itirafı (mutabakat ayini) gelir. rahip ayin sırasında, mesih'in bedenine ve kanına yayılmış ayin unsurları olan ekmek ve şarabı kutsar. isa'nın çarmıhtaki fedakarlık anıtının ve havarileriyle olan son akşam yemeği'nin bir yansıması olarak, cemaat daha sonra kutsal öğünleri paylaşır. rahip olmayan katolikler, bütün katoliklerin ayine katılabilmesi için, kutsanmış unsurları hastalık ya da başka sebeple evden çıkamayan kişilere götürür.

  onay
  onay, vaftiz edilmiş bir kimseyi inançlarına göre "doğrulamaya" hizmet eder. onay ayinleri, bebek olarak vaftiz edilenler için genelde 7 yaşlarında yapılır ancak 13 yaş civarı için de sık görülen bir ayindir. yetişkin dönüştürmeleri için ise vaftizden hemen sonra yapılır. bir piskopos ya da rahip, kişinin başına el koyar ve kutsama laflarını, “kutsal ruh'un armağanlarıyla mühürlensin” ifadesiyle birleştirmesini içeren töreni gerçekleştirir. bu kişiyi kilisenin bir üyesi olarak “mühürlemek”, o kişi için bir inanç hayatını yaşama gücü sağladığına inanılan kutsal ruh'un içsel varlığını gösterir. onayda bir katolik, sembolik olarak bir azizin adını alabilir.

  mutabakat
  günah çıkarma, itiraf veya kefaret olarak da bilinen mutabakat ayini, yenilenme için bir fırsat olarak görülür ve gerektiği kadar yapılabilir. bazı katolikler, efkaristiya'yı almadan önce haftalık olarak katılırken, diğerleri sadece büyük perhiz veya advent'in zamanlarında ayini yaparlar. uzlaşma, günahkarın gerçekten pişman olduğu günahlar için tanrı'dan af almanın bir aracıdır ve günahkarı tanrı ve kilise ile tekrar bir araya getirmektedir. ayin, kendini yansıtma için bir fırsattır ve kişinin hem düşüncesinde, hem de eyleminde olan günahları için tam sorumluluk almasını gerektirir. ayin sırasında günahlar, sürece yardım eden bir şifacı olarak görülen rahibe özel olarak bildirilir ve rahip, genellikle belirli dualar veya günaha karşılık ceza gibi kefaret eylemlerini, izleyen günlerde tamamlamasını salık eder. itirafın sonunda bir dua sunulur ve günahları tekrarlamaktan kaçınması istenir.

  anointing of the sick
  eskiden extreme unction olarak bilinen bu ayin, hastaya güç ve rahatlık kazandırmak ve isa'nin çilesi ile ölümü sırasındaki acılarını mistik olarak hastanınki ile birleştirmek için yapılan bir parodidir. bu ayin, ciddi hasta olan kişilere, yaralananlara, ameliyat bekleyenlere, çökmüş yaşlılara yani neredeyse kötü durumdaki herkese yapılır. bir insan yaşamı boyunca ihtiyaç duyduğu kadar bu ayine katılabilir ve hastalığı kötüleşen ya da kronik hastalığı olan bir kişiye sürekli ayın tayin edilebilir. bir evde ya da hastanede, kişi üzerinde dua eden, ellerinde kutsal yağ olan olan bir rahip tarafından, kişinin işaretlenmesi ile ayin yapılır. bir kişi ölüm döşeğindeyse rahip, son ayinler olarak bilinen özel bir alanda apostolik kutsama da yapar.

  evlilik
  katoliklikte evlilik, vaftiz edilmiş bir erkek ile vaftiz edilmiş bir kadının evlilik yeminleri ve ömür boyu sürecekleri ortaklıklar yoluyla birbirlerine söz verdikleri bir ibadettir. bir katolik kutsal evlilik için, mesih'in kiliseyle birliğinin bedeni olarak evliliği yansıtmasına göre, evliliğin çözülmez bir birlik olduğu anlaşılmaktadır. ayin genellikle bir kitle ile gerçekleşir, bir rahip ve kitle, çiftin karşılıklı rızasına tanıklık ederler. evlilik birliği her iki eş için de, tanrı'nın sevgisini daha iyi anlamalarını sağlamak için kullanılır ve kilisenin öğretileri içinde yetiştirilecek olan herhangi bir çocukla verimli olmaları amaçlanır.

  ordination*
  yalnızca diyakoz, rahip veya piskopos olanlar için düzenlenen bir ayindir. vaftiz ve onay'da olduğu gibi ayinin, alıcının ruhuna özel bir silinmez “karakter” sağladığı söylenir. tipik bir pazar ayininde olduğu gibi, ayin sırasında bir piskopos ya da papaz, ayinde olan adamın kafasına ellerini koyarak bir dua ve nimet sunar. bu ayin sonrasında aldığı yetkiler ile bir papaz ve psikopos, vaftiz edebilir, onay verebilir, evliliklere tanıklık edebilir, günah çıkarabilir ve efkaristiya'yı yapabilir. diyakoz ise vaftiz edebilir, evliliklere tanıklık edebilir ve vaaz verebilir, ancak efkaristiya'yı yapamaz ve itirafları alamaz. ikinci vatikan konseyi tarafından restore edilen evli diyakozlar haricinde, diğer bütün erkeklerin bekar olması gerekir.