1. bir şeyi uygun bir yerde düzleme oturtmak (örn: gemi bloğunun montaj öncesi layna alınması). bir mühendislik terimidir.