şükela:  tümü | bugün soru sor
 • marksizmin gelişimi ve toplumsal pratikleri itibariyle aldığı bir evrenin adıdır. kendiliğinden sınıf kavramı leninizmle birlikte kendinde sınıf kavramına doğru ilerlemesini izleriz.
  leninizmin başlıca ilkeleri
  işçi sınıfının öncüsünü yaratmak (bkz: ne yapmalı)
  kapitalizmin yeni aşamasının keşfi (bkz: kapitalizm emperyalizmin en yüksek aşaması)
  devlet aygıtının devrim öncesi ve sonraki konumlanışı (bkz: devlet ve devrim)
 • belki rusya'daki otokrasinin yıkılması için işe yaramışsa da,rosa luxemburg'un deyimiyle, "tehlikeli" olan teori. rosa, bu teoriyi şöyle eleştirir:

  "tehlike, [lenin ve yoldaşları] zorunluluğu bir erdem haline getirdikleri, bu ölümcül koşulların kendilerine dayattığı bütün taktikleri eksiksiz bir teorik sistemmiş gibi dondurmayı, hatta bunları bir sosyalist taktikler olarak uluslararası proletaryaya tavsiye etmek istedikleri zaman başlar."

  rosa luxemburg'un geleceği görmediğini kim iddia edebilir?
 • genel olarak, rusya'da örgütlenme ve yönetime dair sorulara cevap vermekle beraber marx'ın yerdiği köylüleri işin içine katmak zorunda kalan izm.
 • stalinizmden farkı demokratik-merkezcilik , devrimin diğer ülkelere de yayılması (troçkizm de bunu salık verir fakat ayrıldığı nokta sscb müdahalesiyle değil de halk ayaklanması şeklinde olmasıdır) ve zorunluluk durumlarında yerel+kısmi kapitalizme (yeni iktisat dönemi) izin vermesi olan ideoloji.
 • nasıl ki marksizm birinci enternasyonalde bakunin karşısında marxın tarafını tutanların siyasi çizgisi ise, bu da 2. enternasyonalde kautsky ve gillerine karşı leninin tarafını tutanların siyasi çizgisidir.
  ikinci enternasyonali marksistler, üçüncü enternasyonali leninistler kurdu der isek, leninizmden sonra aynı çizgiyi takip eden siyasi akımın dördüncü enternasyonali kuran troçkizm olduğunu söyleyebiliriz düz mantıkla.

  (tabi düz mantık her şeyi açıklamaz, dördüncü enternasyonali hacı dedem kurmuş olsa bu marksizm-leninizm çizgisini "hacı dedeizm"in devam ettirdiğini göstermezdi. troçkizmi marksist geleneğin devamı yapan şey düz mantıktan öte, teorisi ve pratiğiyle alakalı bir şeydir)
 • marx'ın işçi sınıfının siyasi edimi ile ilgili yazdıklarına burun kıvırıp, yerine işçi sınıfının dışında olan, onun kendisi değil ama temsilcisi olan, siyasi işlevinin parçası değil ama öncüsü/sahibi örgüt olan devrimci partiyi yerleştiren, sosyalizm fetişistliği yaparken onun komünizmin ta karşıtı olduğunu unutmuş rus bolşevik partisi çıkışlı teoriler silselesinin genel adı.

  aslında leninistlerin anlattığı gibi marx'a birşeyler katıp onu geliştirdiği, "emperyalizm çağına uyarladığı" değil, aksine onu reddettiğini söylemek gerekir. zira leninizm işçi sınıfının kendi kendisini gerçekleştirmesini daha baştan "sakıncalı" görmüş, son derece aydınlanmacı bir tavırla işçi sınıfını kendi siyasi tahakkümü altına almaya çalışan devrimci kişiyi yaratmıştır.

  asla dünyaya özgürlük getiremeyeceği, hiyerarşik örgütlenmeyi, onun tepesindeki devrimci yüksek şahsiyetleri ve nihayetinde onların öncülüğünde yapılan/yapılacak devrimi kutsama eğilimlerinden aşikardır.
 • formüle edilmiş marxsizm olarak bilinir, anılır. lenin'in kendisi öldükten sonra felsefesine atfedilen etikettir.
 • '...marksizm ve leninizmde hak iddia etmenin en temel kıstasları: toplumu dönüştürecek temel güç olarak işçi sınıfını tanımak; devrimci, komünist bir enternasyonal partinin gerekliliğini savunmak ve bu uğurda hem teorik hem de pratik düzlemde gerçekten çaba harcamak; bu partinin lafta değil, gerçekten enternasyonalist olması için uğraşmak, yani enternasyonalizmi enternasyonal dayanışma ya da işbirliğine indirgememek; işçi devletini lenin’in devlet ve devrim’de dile getirdiği görüşleri temel alarak kavramak; sosyalizmi marx ve lenin’in tarif ettiği şekliyle, sınıfsız, sömürüsüz, devletsiz bir toplum olarak kabul etmek; bolşevik devrimi’ni hiç eğip bükmeden savunmak; toplumdaki (başta kadınlara, ezilen uluslara, göçmenlere, eşcinsellere olmak üzere) her türlü ayrımcılığa karşı durmaktır. bu temel ilkeler olmadan marksist ya da leninist olunamaz. ...'
  http://www.militan.net/?page_id=11
 • başlıca düşmanı olan kapitalizm'den farklı olarak toplumsalcılığı en üst düzeyde kabul eden kavram. sovyet döneminde doğu avrupa ve asya'da komünizm rüzgarları eserken, başlıca ilkelerin temelini oluşturmuştur.