şükela:  tümü | bugün
 • quarklardan baska olarak bulunan madde parcaciklari..6 tanedirler, uc tanesinin elektrik yuku varken diger ucunun yoktur, icyapilari olmayan noktalara benzerler..yuklu olanlari elektron, muon ve tau parcaciklaridir, diger ucu ise neutrinolardir ve diger uc parcanin neutrinolari olarak anilirlar..
  lepton kelimesi yunanca "kucuk kutle" anlamina gelse de aslinda bu biraz yanlistir cunku tau'nun kutlesi elektrondan 300 kat fazladir..
 • agir leptonlar tau ve muon normal maddede nerdeyse hic bulunmaz cunku varolduklari anda daha hafif leptonlara donusurler..tau genellikle bir quark, antiquark ve tau neutrinoya donusur..daha stable olan elektron ve neutrinolar ise etrafta bolca bulunur..
  agir bir lepton decay ettiginde her zaman mutlaka sonucta kendi neutrinosu da bulunur, bununla beraber diger iki parcacik ise bir quark ve antiquark ya da bir lepton ve onun antineutrinosu olur..
 • bulgulara göre tau leptonunun kutlesi elektrondan 300 degil 3000 kat daha büyüktür...
 • yarım spinli parçacıklardır.
 • drahminin yüzde birine denk gelen yunanistan ab'ye girmeden önce kullanılan yunan para birimidir.
 • zayıf çekirdek kuvvetinden sorumlu parçacıklardır denilebilir.leptonlar elektron,müon,nötrino ve bunların karşıt parçacıklarını içerirler.l.m.lederman,m.schwartz ve j.steinberger yaptıkları çalışmalar sonunda müon nötrinosunu bularak 1988 yılında nobel almışlardır.ayrıca leptonlar hadronlardan farklı olarak temel parçacıklardır yani daha küçük yapılara bölünemezler.
 • çay değil jpeg için kayıpsız sıkıştırma algoritması. fropbox mamülü.

  middle out diyorlar: https://blogs.dropbox.com/…ly-from-images-at-15mbs/

  weissman skoru 4.3!
 • leptonlae temel parçacıklardır ve kütleleri sırasıyla tau (elektrondan 2070 kat daha ağır) müon(207 kat e den ağır) ve elektron (0,511mev) lerdir yükleri eksidir ve tau nötrinosu elektronötrinosu müon nötrinosu olarak bilinmektedir. leptonlar kozmik ışınlarla keşfedilmiştir,,
 • belli özelliklerle tanımlanan bir parçacıklar kümesi.leptonlar, 1/2 spinli ve renk yükü taşımayan fermiyonlardır; lepton sayısı denen diğer bir özellikleri ise her aile için farklıdır.bilinen leptonlar şunlardır : elektron, müon, tau ve bunlarla ilişkili nötrinolar.