şükela:  tümü | bugün
  • 3202 sayılı t.c. ziraat bankası kanunu nun 24 üncü maddesinde söz konusu hukuğun temel normu delinmişti.

    gerçi söz konusu kanun şu an yürürlükte değil ama geçerli olduğu dönemde rehinli olup bankaya geçen ve aslında paraya çevrilmesi kuralını yasal olarak aykırı hale getirmiş pek çok uygulamanın olduğu söylenir. bir rivayete göre ziraat bankası nın pek çok tarım kredisinin ödenememesi sebebiyle kanundan dolayı tapusuna doğrudan geçen tarla ve arsası mevcuttur. bu arsa ve tarlalar üzerinde hukuki hak vardır ama tapuda başkasında gözükmektedir.
  • kullandırdığı krediye karşılık ipotek tesis etmiş olan bankaların sıklıkla karşılaştığı yasak. borçlu bizzat gelip; "alın bu ipotekli taşınmaz sizin olsun, borcumdan düşün" dese dahi, alacak henüz muaccel hale gelmeden, ipotekli taşınmazın ipotek alacaklısına devri hukuken mümkün değildir.
  • alacak muaccel olmadan yapılan, bu yasak kapsamındaki sözleşmeler de geçersiz olur.
  • roma hukukundan gelir. borc vadesınde odenmesse taşınmaz rehninin, rehin verılene malik olmasını düzenleyen her turlu sart gecersızdır.