şükela:  tümü | bugün
  • 3202 sayılı t.c. ziraat bankası kanunu nun 24 üncü maddesinde söz konusu hukuğun temel normu delinmişti.

    gerçi söz konusu kanun şu an yürürlükte değil ama geçerli olduğu dönemde rehinli olup bankaya geçen ve aslında paraya çevrilmesi kuralını yasal olarak aykırı hale getirmiş pek çok uygulamanın olduğu söylenir. bir rivayete göre ziraat bankası nın pek çok tarım kredisinin ödenememesi sebebiyle kanundan dolayı tapusuna doğrudan geçen tarla ve arsası mevcuttur. bu arsa ve tarlalar üzerinde hukuki hak vardır ama tapuda başkasında gözükmektedir.
  • kullandırdığı krediye karşılık ipotek tesis etmiş olan bankaların sıklıkla karşılaştığı yasak. borçlu bizzat gelip; "alın bu ipotekli taşınmaz sizin olsun, borcumdan düşün" dese dahi, alacak henüz muaccel hale gelmeden, ipotekli taşınmazın ipotek alacaklısına devri hukuken mümkün değildir.
  • alacak muaccel olmadan yapılan, bu yasak kapsamındaki sözleşmeler de geçersiz olur.
  • roma hukukundan gelmektedir. borç vadesinde ödenmesse, alacaklıya rehin olarak verilen malın mülkiyetinin, rehin verılene malik olmasını düzenleyen her turlu sart gecersizdir. mk m.873 f.2 tasınmazlar icin, mk m.949 tasınırlar icin duzenleme getirmektedir.
  • asılı lex commissoria yasağıdır. alacaklıya rehin olarak verilen malın mülkiyetinin , borç eğer vadesinde ödenmediği takdirde rehinli alacaklıya geçmesini önleyen yasaktır. alacaklı bu halde malı icra yoluyla sattırarak alacağını almaya çalışır. ancak bu yasak, alacaklının icra yoluyla yapılan açık artırma ihalesine girerek malı satın almasına engel teşkil etmez. yalnızca borç ödenmediğinde malın doğrudan alacaklı bünyesine geçmesine engeldir.
  • lex commissoria tefeciliktir. lex commissoria yasağı, tefeciliğin önlenmesi içindir.
  • rehin hakkı içinde düzenlenmiştir. rehine konu olan eşya üzerinde borçlunun borcunu ödeyemediği taktirde alacaklıya geçeceğine dair bir sözleşme yapamazlar yapsalar dahi butlan ile hükümsüzdür. ne yapılacak peki? eşya açık arttırma ile satılacak. rehin kadar bedel alacaklıya verilecek. adaletin keskin kılıcı kısa saplı gladius keser o eli keser. lex diye ses çıkar kestiği yerden
  • türk medenî kanunu m. 873/f.2'de düzenlenmiş olan yasaktır. rehinli alacaklının, borcun ödenmemesi halinde ipotekli taşımazın mülkiyetini kazanmasını önleme amacı taşır. rehinli alacaklı taşınmazı icra vasıtasıyla sattırarak alacağını elde edebilir. bu yasağı bertaraf eden bir hak için (bkz: geri alım hakkı)