1. günümüzde anlamı değişmiş olsa da liberter sözcüğünü anarşistlerin 1850'lerden bu yana kullanmış olduklarını biliyoruz. max nettlau, anarşizmin kısa tarihi isimli kitabında "liberter komünizm" teriminin kullanımını 1880 yılına tarihliyor. kullanıldığı yer ise anarşist kongre. bu terimi bazı anarşistlerin "anarşizm" yerine kullandığı da biliniyor.

  bir tanım arayışına girilecek olursa liberter sosyalizm, siyasal gücün ve üretim araçlarının üretenlerin (=emekçilerin) elinde olduğu ve düşünce, ifade ve eylem özgürlüklerinin temel alındığı bir sistem olarak tanımlanabilir. bu sistemde devlet benzeri bir yapı söz konusu olmamakla birlikte bugün kendine "liberter sosyalist" diyenler daha ziyade "özgürlükçü sol" kavramı altında incelenebilir.

  hani "devleti yıpratıyorsunuz" diyorlar ya; zaten özgürlükçü sol devleti "yıpratmak" için var.
 2. raymond williams'ın keywords'de bahsettiğine göre 20.yy'ın ortalarında yaygınlaşan kullanım. anarşistler arasında kabul edilen william godwin'in bile anarşist kelimesini kullanmaktan çekinmesi ve hatta ona (genel eğilime uyarak) olumsuz anlamlar yüklemesi göz önüne alınırsa aynı ya da benzer sistemlerin çoğu zaman farklı isimlerle anılması gayet doğal. vitrin ara sıra değişiyor taş atanların verdikleri hasara mukabil.
 3. turkiye'de bu goru$un en onemli temsilcisi, orgutlenmesinde buna muhalif kesimler bulundurmakla birlikte, ozgurluk ve dayani$ma partisi'dir.

  uretim ili$kilerinde liberalizmi ozgurlukcu olmadigi icin desteklememek, ozgurlukcu olmamak anlamina gelmez. bu sebeple, sosyalizmin ozgurluge kar$i(ya da en azindan onu desteklemeyen) bir hareket oldugu fikri stalinizme ve bunun takipciligini yaparak komunist oldugunu iddia eden diktatorluklere ve partilere aittir. tam aksine, emekci kesimlerin mucadelesi, demokrasi mucadelesinden ayri yurutulemez.

  http://www.antikapitalist.net/…okrasi-sosyalizm.htm
 4. siyasal spektrumda liberal olarak yola çıkan ancak liberalizmin özgürlükçülüğünün kapitalizme ve emperyalizme dönüşmesinden tiksinenlerin sosyalizmin diktatoryal havasından çekinmeleri nedeniyle sığındıkları limandır. bir geçiş ideolojisi değil statik bir duruşu ifade eder.
 5. komünizme giden yolun açıcısı olan, gerçek sosyalizmdir.

  stalinizm gibi komünizmin önünü tıkayan ideolojilere sosyalizm demek pek hoş durmuyor. zira nasyonal sosyalizm gibi faşisttir stalinist sosyalizm.

  marxist-stalinistim diyebilen arkadaşlara da akıl fikir dilerim.

  stalinistlere burda kızıyorum da, onlara dahi hasretim.