şükela:  tümü | bugün soru sor
 • tatlı su canlılarını ve ekosistemlerini inceleyen bilim dalı.
 • gölbilim olarak da bilinir. hidrolojinin bir alt dalıdır. göl ve gölet oluşumu üzerine yoğunlaşır.
 • tatlısu göllerinin fiziksel, kimyasal ve meteorolojik özellikleriyle, içindeki canlıların biyolojisini inceleyen bilim dalıdır.
 • (bkz: göl bilimi)
 • türkiye'de şubat 2008'de derneği kurulan bilim dalı. içsu bilimi.

  (bkz: http://www.limnoloji.org.tr/)
 • uludağ üniversitesi ,fen edebiyat fakültesi, biyoloji bölümü tarafından 25-28 ağustos tarihlerinde uludağ üniversitesi mete cengiz kültür merkezinde 6. uluslararası sempozyumu düzenlenen limnoloji bilimi.
 • iç sulardaki biyolojik yaşamı, verimliliği ve bu olaya etki eden faktörleri çeşitli bilimlerin (kimya, fizik, biyoloji, bakteriyoloji, jeoloji gibi) metot ve yöntemlerinden yararlanarak kalitatif ve kantitatif yönden inceleyen bilim dalıdır.

  limnolojinin pozitif bilimlere dahil olması 19. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. 1922 yılında kiel uluslararası kongresi'nde limnoloji tatlı su bilimi olarak tanımlanmıştır.

  limnoloji bilimini meydana getiren amatör ruh milattan önce dörtyüzlü yıllara dayanır. o yıllarda birtakım kimseler tatlı sularda merakla gözledikleri olayları hatıratlarına kaydedip şekiller çizmeye çalışıyordu. profesyonel seviyede ise limnoloji biliminin kurucusu françois-alphonse forel kabul edilir. forel'in 1892-1904 yıllarında başta lozan gölü olmak üzere çeşitli göllerde yaptığı çalışmaların yayınlanması, limnolojinin pozitif bilim olarak ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır.
 • gölleri detaylı olarak inceleyen bilim dalıdır. suyun kimyasını, doğal göl, yapay göl ve göletlerdeki fiziksel ve kimyasal nitelikleri, ekolojisini, içlerindeki su ve enerji akımlarını, çevreyle etkileşimlerini inceler. deniz kimyası, dinamiği ve biyolojisi de bu bilim dalının içine girer.