şükela:  tümü | bugün
  • lineer polimerler “vinil” ve “bütadien” olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. vinil türü mono-merde çift bağlı iki c atomu ile bunların ikişer yan atomu vardır. bu yan atomlardan ilk üçü h, diğer dördüncüsü h den başka türde olabilir. bu dördüncü yan atom h ise etilen,cı ise vinilklorür, ch3 grubu ise propilen ve benzer halkası ise stiren monomeri elde edilir. eğer vinil tür monomerin ilk iki yan atomu h, diğer iki yan atomu değişik türde atom ise viniliden monomeri oluşur. bu son iki yan atom cı ise viniliden klorür olur. bu grupta dört yan atomda f olursa tetrafloretilen polimeri elde edilir. reaksiyona giren ana monomerin başına “poli” kelimesi eklenerek polimerin adı elde edilir. örneğin tetrafloretilen monomeri polimerize edilirse politetrafloretilene dönüşür, buna da endüstride “teflon” denir. lineer polimerlerde molekül zinciri boyunca ayın tür mer varsa “homopolimer” veya kısaca polimer denir. bunlarda zincir boyunca bağ boyları ve bağ açıları aynıdır ve atımlar simetrik dizilmiştir, dolayısıyla komşu zincirler arasında uyum sağlayarak kristalli yapı oluşturma eğilimi artar. bazı polimerlerde ise birden fazla tür mer bulunur ve bunlara “kopolimer” denir. kopolimerde değişik oranda ve değişik türde merler farklı biçimde dizilerek çok değişik özellikte yapı oluştururlar. merler zincir boyunca ardaşık düzenli veya rasgele dizilebilir veya aynı tür mer içeren bir zincire başka tür zincir dal biçiminde eklenmiş olabilir. kopolimerler düzensiz yapılıdır, atomsal dolgu faktörü daha düşüktür, daha kolay şekil değiştirirler ve toklukları yüksektir.