şükela:  tümü | bugün
 • linguistics 101 koduyla, her edebiyat, mütercim tercümanlık öğrencisinin almakla mesul olduğu, çok eğlenceli ama bir o kadar da kazık ders.
 • (bkz: dil bilimi)
 • dili bir sistem olarak gören ve niteliğini, yapısını, birimlerini ve dönüşümlerini inceleyen bilim dalı. dilbilim terimi, ilk kez 19. yüzyılda dil incelemelerindeki yeni bir yaklaşımı geleneksel filolojiden ayırmak için kullanılmıştır. filoloji öncelikle dilin yazılı metinlere yansıyan tarihsel gelişimiyle ilgilenir.
 • içeriğinde böyle şeyler vardır işte(bkz: #20874568)
 • dillerin doğuşuna ait teorileri barındıran, dilin tarihsel gelişim sürecinden bahseden, dili yapısal ve anlamsal olarak inceleyen bilim dalıdır. dili fonetik bakımdan da ele almasıyla filolojiden ayrımını yapmak mümkündür. içerdiği alt başlıklar şu şekildedir :

  `generative grammar :` chomsky tarafından kazandırılmış terimdir. dili yapısal olarak ele alarak, dil bilgisi kurallarını inceler. (bkz: structural ambiguity) yapısal karmaşıkları gidermek için (bkz: tree diagram) ağaç diyagramı çizilir. özne, yüklem, fiil ve isim cümlesi gibi ayrımlarla cümlenin karmaşık olup olmadığına bakılır.

  language acquisition : dil edinimi *dil ediniminin doğal süreçlerini inceler, açıklar.

  `morphology :` yapıbilim veyahut şekilbilim şeklinde çevirisi mümkündür. kelimelerin nasıl oluştuğunu inceler. bir kelimenin kökenini, oluşumunu öğrenmek mümkündür.

  `phonetics :` sesbilim. seslerin nasıl oluştuğunu inceler. akustik, seslerin çıkış yeri gibi konuları ele alır. daha çok seslerin karakteristik özelliklerini ele alır.

  phonology : fonetik sesbilim ile sıklık ile karışmaktadır. dil sistemindeki ses birimlerinin işlevini ele alır. konuşulan dili farklı açılardan ele alır. hangi harfin hangi sesi temsil ettiğini inceler. örneğin ; latin alfabesi ve okunuşu gibi. türkçe okunduğu gibi yazılan bir iken, ingilizce bu şekilde değildir.

  pragmatics bağlamsal dilbilim. dilin bağlam içerisinde yer alan kullanımını inceler.

  semantics : anlambilimsel.* cümlelerin, kelimelerin birleşmesini ve anlamlarını ele alır. insan dili semantik olarak nimettir. telefonlarda yahut bilgisayarlarda kullanılan sesli yanıt sistemlerinde görülen input - output ilişkisinde bir ruhsuzluk sezerseniz, semantik sizi aydınlatmaya yetecektir. velhasıl insan dilinin doğallığı ve uyumu makineleşmiş değildir. kelimeler tek başlarına ifadeleri karşılayamaz ve iletişimi zenginleştiremez ve bazen anlamı veremez. '' ben var gitmek '' cümlesini semantik olarak ele alır isek, cümle içerisinde yer alan kelimelerin uyumsuzluğunu fark etmiş oluruz. kısaca semantik böyle bir alandır.

  syntax: sözdizimi kuralladır. doğa dillerde nasıl cümle oluşturulacağına dair kuralları ve prensipleri içerir. örneğin ; küçük ünlü uyumu - büyük ünlü uyumu.

  son söz olarak ekmek istediğim husus ise ; dil bilim alanı dile sahip çıkmak, yeni kelimeleri sağlıklı bir şekilde dile kazandırmak, yabancı kelimelerin kullanımından arındırmak, dili zenginleştirmek ve özüne sadık kalmak açısından önemli bir alandır. bu alanda yaptığı benzersiz çalışmalarından ötürü oktay sinaoğlu ve gelmiş geçmiş en güzel türkçe kelimenin isim babası aydın köksal ı saygıyla anıyorum.
 • kelimenin tarihi dünyanın tarihidir. fikirlerin , vasıfların, değerlerin dünkü ve bugün ki anlamını öğrenmek , sentezlemek, karşılaştırmak ancak etimoloji ile mümkündür . yüzyılların dünya görüşlerini kullandıkları kelimelerin o günkü anlamlarından çıkarmak pekâlâ mümkündür. 15.asra kadar “clerc" kelimesi batı dillerinde hem rahip, hem aydın anlamına gelir buradan anladığımız, bu devre kadar okumuşluk ve münevverlik rahiple yani kiliseyle özdeşleştirilmiş .16.asırda birden şüpheciye döner aydının ismi, 17’de dinsize . kelimenin süreç içerisinde uğradığı bu basit değişim bile bizlere koca kilise tarihi üzerine çok mühim veriler bağışlamış olur.görüldüğü gibi bir kelimenin geçmişini mütalaa etmek aslında o kelimenin çekirdeğinde bulunduğu tüm tarihsel olayları anlamamıza hizmet eder. ihtilal kelimesinin geçmişini bilmeden fransız ihtilali’ni idrak etmemizin mümkün olmadığı gibi bazı kavramların asıl anlamlarını kavrayamadığımız sürece kör dövüşü yapmaktan başka bir şey yapamayacağımız katidir .
 • lisan kökü