şükela:  tümü | bugün
  • antik yunanca, logos yazarı.

    (bkz: kadmos)
  • (bkz: logograf)
  • helenler, gittikleri uzak ülkelerdeki kavimler ile bu ülkelerin tarihi, coğrafyası ve etnolojisi hakkında topladıkları bilgileri ve izlenimleri kendi yurttaşlarına büyük alanlarda ya da tapınak avlularında yaptıkları konuşmalarla aktarıyorlardı.bu konuşmaları aktaran kişilere de lolograf denilmekteydi.ilk lolografların çoğu iyonyalıydı.
  • antik greklerde geçmişi anlayabilmek için halklara ait çeşitli gelenekleri ve sözlü anlatımları düz yazı şeklinde kayda geçirirler. bunlarda tarih henüz bildiğimiz anlamda bir disiplin değil henüz. anlatımda şiir kullanılmıyor. biçimsel açıdan en önemli özellik bu. ilkönce iyonya’da gelişiyor logografi. ( üzerinde durduğumuz coğrafyanın değerine ihanet ediyoruz biz. daha bunun gibi neler doğmuş bu topraklarda) logograflardan herodotos, thukydides , ksenophon gibi tarihçilere uzanıyor bu yol. logografın bir başka anlamı da şu: mahkemelerde kendilerini savunmak durumunda olan kişilere jüriyi ikna etmek amacıyla ücret karşılığı söylevler yazmak. bir çeşit avukatlık yani. ama dava görülürken logograf mahkemede bulunmuyor avukatın aksine. davalı kendi kendini savunuyor. bir davayı kazanmak için doğruluk tek başına yetmiyor.( günümüzde olduğu gibi) güzel konuşmak da lazım. güzel yalanlar bulmalısın yani. logografların kötü şöhretleri bununla ilgili.