şükela:  tümü | bugün
 • nüfusun topu topu yüzde kaçının, gelirin yüzde ne kadarını aldığını gösteren eğridir... aşağı doğru sarkık olmalıdır, aksi takdirde kandırılıyosunuz -hatta belki cepleniyo, ha?- demeqtir...
 • x ve y eksenleri arasına çapraz çizilmiş bir vajinaya benzeyen bu eğri canıma öyle bir ot tıkamıştır ki, iktisat dersini 2 sene sonunda verdiğim zaman lorenz adlı bu şahsın mezarını bulup üstüne lorenz eğrisi biçiminde aranje edilmiş siyah bir çelenk bırakmak istemişimdir.
 • x ekseni : nüfüsün birikimli (kümülatif) % kısmı
  y ekseni: toplam gelirden alınan % pay olan, dolayısı ile gelir dağılımını gösteren grafiğe verilen isim. tam eşit gelir dağılımı durumunda, eğri 45 derecelik bir doğrudur, yani en fakir %10 gelirin %10'unu alır, %50 % 50'sini vs.. tam eşitsizlik durumunu düşünmeye çalışırsak eğri %100 noktasına kadar x ekseni ile çakışıktır, yani son kişi dışındaki herkes, gelirin %0'ına (yani hiçbirşeye) sahiptir, son kişi (kral, emir, vs neyse artık) %100'e sahip.
 • (bkz: gini index)
 • (bkz: lorenz curve)
 • bir ülkede milli gelirin dağılımının adil olup olmadığını ölçmeye yarayan bir analiz. dikey eksende milli gelirin birikimli yüzdeleri % 20'lik paylar halinde; yatay eksende ise nüfusun birikimli yüzdeleri % 20'lik dilimler halinde gösterilir. bu iki eksenin karşılarına aynı uzunlukta tamamlayıcı eksenler çizilmesiyle oluşturulan karenin sol alt köşeden sağ üst köşeye olan köşegeni mutlak eşitlik doğrusunu ifade eder. bu doğrudan sapmalar gelir dağılımındaki eşitsizliğin derecesini ortaya koyar.bbu analiz ücret, kar gibi üretim faktörlerinin aldığı payların ölçülmesine yönlendirildiğinde karşımıza fonkisyonel gelir dağılımı çıkar.
 • (bkz: lorenzo s oil)
 • bugün gelir dağılımını hesaplamak için de kullanılan ‘lorenz eğrisi’, edward lorenz’in; bir gün bilgisayarına hava tahmini ile ilgili olarak, elindeki verileri girmesiyle ortaya çıkar. buna göre; lorenz, elinde mevcut yazılı olan rakamları bilgisayara girer ve rakamların virgülden sonra kalan kısımlarını önemsemez. sonuç olarak, bilgisayardan çıkacak olan grafiğin tahmin edilen bir eğride olacağı tahmin edilmektedir. ne de olsa, girilen veriler esas rakamlarında değişme olmaksızın ve aynı tarihlerde aynı coğrafyada görülen hava durumlarını kapsamaktadır. lorenz, bilgisayardan ilk çıktıları elde ettiğinde, belki de küsuratın ilk kez bu kadar önemli olabileceğini somut bir kanıtla görmüştür. ortaya çıkan grafikler bir süre sonra belirli bir biçimde ayrım göstermeye başlarlar. bu iki eğri arasındaki fark düzensizdir. gittikçe farklılaşma eğilimindedir. bir süre sonra eğriler birbirinden tamamen ayrılır. bu da şu anlama gelir; aynı yerde aynı tarihlerde tüm ana veriler doğru olsa
  bile uzun bir döneme yayıldığında farklı bir iklim görülmektedir. bu da işlevsel olarak bir örneğe dökülürse; aynı yerde küçük bir rüzgar esintisinin beklenmedik, sürpriz, hissedilmeyecek kadar ufak bir yön değiştirmesi genel ortalamaya vurulduğunda o bölgenin iklimini etkileyebilecektir. lorenz’in ilk olarak, uzun süreli hava tahminlerinin imkansız olacağı düşüncesine kapıldığı bu sonuç, aslında önemsenmeyecek ve bizi ilgilendirmeyecek gibi görünen, aralarında hiçbir organik bağ olmayan bir çok bağımsız değişkenin birbiriyle fark edilmeyen bir etkileşim halinde olduğunu ortaya koyar. çift yumurta ikizlerinin dünyaya geldikleri andan itibaren karşılaştıkları her durum karşısında verdikleri tepkiyi ve bu tepkiler sonucunda hayatlarının akış eğrilerindeki değişimleri lorenz eğrisi gibi bir eğri ile tanımlayacak olsaydık, aynı özellikleri taşıyan iki insanın bile yaşamsal grafiklerinin küçük sapmalarla, gittikçe birbirinden ayrı pozisyonlara gelebileceğini düşünebiliriz.eğri bu gibi örnekleri tanımlayarak, bir meteoroloji terimi olmaktan öte, bir çok bilim dalına ilham kaynağı olmuştur. bu metot sosyal bilimlerde ve felsefede bile uygulanabilir, tartışılabilir. bir ekonomi terimi olarak örneğin türkiye’de devlet istatistik enstitüsü tarafından gelir dağılımını belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.
 • sütunda milli gelir satır da ülke nüfusu yüzdelik olarak verilir daha sonra milli geilr nüfusa paylaştırılır , paylaşım hipotenüs e göre ne kadar eğriyse gelir o kadar adaletsiz bir dağılım içindedir.
  zenginseniz gelirinizin daha az bir kısmını tüketirsiniz (zorunlu mallar açısından) fakirseniz gelirinizin büyük bir kısmı tüketime harcamak zorundasınızdır. fakirler lehine bir gelir politikası uygulandığında tüketim daha fazla olacaktır, bu ve bunun gibi yorumları lorenz eğrisi yardımıyla yaparız.
 • gelir adaletsizliğini ölçmekte kullanılmakla beraber gini katsayısıyla kardeştir.

hesabın var mı? giriş yap