şükela:  tümü | bugün
 • carl saganın ilk eşi, sagan'dan bir de oğlu vardır (bkz: dorion sagan)
 • gaia hipotezinin yaratıcısıdır. fikrinin özü "yaşam dünyayı savaşla değil dayanışmayla fethetmiştir ve darwin'in doğal seçilime dayalı evrim savı eksiktir" alıntısıyla özetlenebilir, dünya'yı tek bir organizma olarak görmek gerektiğini ifade eder.
 • yaşlandıkça bunadığını düşündüğüm eskinin değerli bilim adamı.

  şu yazıya onay vermesinin başka bir açıklaması olamayacağını düşünüyorum.
 • esas çalışma alanı simbiyozdur. ortaya koyduğu teori `endosimbiyotik teori`dir. jeoloji bilir, mikrobiyolojide iyidir, bakteriler yeşil-mavi algler gibi konuların uzmanıdır.

  uslanmaz bir asidir. farklı düşünebilen bir araştırmacı olarak göze çarpar, ki endosimbiyotik teoriyle bunu ispatlamıştır. neo darwincilerle anlaşamaz, richard dawkins'le çok dalaşmıştır (bilimsel). sıradışıdır. evrim konusunda geniş ve farklı fikirleri sorgulamıştır.

  ara ek: bu arada fark ettim ki türkçe olan evrim karşıtı kaynaklarda, margulis sanki evrimi çürüten şeyler bulmuş ve söylemiş gibi alıntılar var. bunlar tamamen asılsız ve uydurma maalesef. margulis'in öne sürdüğü evrim teorisi yorumunu anlasalar hepsi anti-margulisçi olurlar. yani lynn evrimi reddetmek bir yana çok daha sıradışı evrim fikirleri üretmiştir ve bunları verilerle savunmuştur. lynn'in önemli savlarından biri modern sentezin, canlılığı anlamada ve evrim konusunda teori oluşturmada yetersiz ve kısıtlı olduğudur. evrilebilen birimler margulis için sadece gene indirgenmez.

  ayrıca yalnız bir anne olarak iki çocuk büyütmüştür ;dorion sagan ve jeremy sagan. babaları,carl sagan'dır.

  bunun yanı sıra, kimi çevrelerce teolojik bulunan, ama tam olarak kanıtları da ortaya çıkarılamayan gaia hipotezi'ni de james lovelock la birlikte geliştirmişlerdir. aslında daha çok james lovelock'un öne sürdüğü gai hipotezi için daha bilimsel ve farklı fikirlerini katmıştır da denebilir.

  endosimbiyotik teoriyi ilk kez 1966'da yayınlamaya çalıştığında o zamanların ana akım bilim yayıncıları red etmiş, fildişi kulelerindeki bilim camiası tarafından kolay kolay kabullenilmemiştir. ta ki dayoff'un deneysel çalışmalarıyla bu teoriyi doğruluğunu ortaya koyana kadar.

  günümüzde endosimbiyotik teori genel kabul görmüş, text booklarda yerini almıştır.

  margulis farklı düşünmek ve yaratıcı olmak konusunda diğer pek çok bilim insanından farklıdır ve bunu ortaya koyduğu fikirlerle göstermektedir. her zaman genel geçer şeyleri kabul etmek yerine sorgulamayı seçmiştir.

  diğer bir deyişle; sıradan bir insanın, birisi öğretmediği takdirde güneşin dünya etrafında döndüğünü düşünmesi çok kolaydır. çünkü güneş her gün doğudan doğup batıdan batar. ama sıradan olmayan birisi küçük detaylara bakıp, her gün aynı noktadan doğup batmıyor, acaba neden? diye sorabilir. işte margulis bu sıradışı soruları sorabilecek cesarette olan 21. yy bilim insanı olmuştur.

  2011'de vefat etmiş meslektaştır.
hesabın var mı? giriş yap