şükela:  tümü | bugün
  • -herkes, düşünce ve kanaatlerini söz,yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
    bu hürriyet,resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.bu fıkra hükmü,radyo,televizyon,sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin istemine bağlanmasına engel değildir.

    (değişik: 3.10.2001 - 4709/9md.)
    bu hürriyetlerin kullanılması,milli güvenlik,kamu düzeni,kamu güvenliği, cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması,suçların önlenmesi,suçluların cezalandırılması, devlet sırrı olarak usülünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması,başkalarının şöhret veya haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir.

    (anayasa, ikinci bölüm- kişinin hakları ve ödevleri, madde 26)