şükela:  tümü | bugün
 • üçüncü ve dokuzuncu katlarda çay ocağı bulunur. 3. kattaki çaycı metin abi giriş katınada çay servisi yapar. zorla çay satar adama gelir bırakır gider para sorun değil abi der ama parayı almadığı görülmemiştir. 9. kattaki çay ocağı ise maden mühendislerinin ve iş takipçilerinin dinlenme ve mesire alanı vazifesinide üstlenmiştir.
  bodrum katta ise kantin bulunur kantinde sütyen çorap ped gibi kadın ihtiyaçlarından tutunda havlu, ütü masası, yatak, yorgan gibi ev ihtiyaçlarına kadar her bişey mevcuttur.kantinin en önemli işlevi faks ve fotokopidir acil lazım olan evraklar kantine fakslatılır gönderilmesi gerekenler gönderilir. maden dairesinin olmazsa olmaz yerlerinden olan kantin giriş kata getirilen sigara yasağının ardından fotokopiler çekilip evraklar düzenlenirken sigara içmek için eşsiz bir yerdir.
 • son günlerde basında yer alan kaz dağlarında maden aranması yaygarası üzerine, çeşitli üniversitelerden oluşan saz ekibi ile aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur;

  kaz dağlarindaki madencilik faaliyetlerine ilişkin sonuç bildirgesi

  ülkemizde eğitim veren maden mühendisliği bölüm başkanlarının ve öğretim üyeleri, enerji ve tabi kaynaklar bakanlığı yetkilileri ile 20/10/2007 tarihinde ankara'da bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. toplantıda madencilik sektöründeki güncel gelişmeler ve sorunlar; toplumsal, siyasi, çevresel ve ekonomik boyutları ile ele alınmıştır.

  madencilik, tarım sektörü ile birlikte insanlığın hammadde gereksinimini sağlayan iki ana sektörden biridir. bugün olduğu gibi gelecekte de önemini koruyacak olan madencilik sektörü, ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. birçok yönü ile diğer sınai faaliyetlerden ayrılan madencilik, her ülkenin kendine özgü koşullarında yapılmaktadır. türkiye'de madencilik faaliyetleri, anayasanın 168. maddesine dayanılarak çıkarılan, 3213 sayılı maden kanunu ve başta çevre ve orman kanunları olmak üzere ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, ruhsat sahibinin yüklendiği birçok sosyal ve çevresel sorumluluk altında, sivil toplum kuruluşlarının, yerel ve merkezi idarelerin etkin gözetim ve denetimi ile yürütülmektedir.

  son günlerde; özelde, çanakkale bölgesindeki altın madeni aramaları ve genelde, madencilikle ilgili kamu oyunda olumsuz bir havanın oluşturulmaya çalışıldığı gözlenmektedir. konu hakkında bilgisiz kişilerce bilimsel dayanaktan yoksun birçok asılsız iddiada bulunulmaktadır. bu kişilerce çanakkale bölgesinde maden aramalarının kaz dağları milli parkında yapıldığı ileri sürülmektedir. kaz dağlan 1993 yılında bakanlar kurulu tarafından "milli park " olarak ilan edilmiştir. milli parklarda, bakanlar kurulu kararı olmadan maden işletme faaliyetlerinde bulunulması mümkün değildir. çanakkale bölgesinde söz konusu arama faaliyetleri kaz dağları milli parkından en az 15 kilometre mesafede ve yaklaşık 20 yıldan bu yana sürdürülmektedir. bu bölgede arama faaliyetleri sonunda ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlayacak maden kaynakları tespit edildiği anlaşılmaktadır. bu tespitten sonra, sürdürülen arama faaliyetlerine tepkilerin başlatılması çok "manidar"dır.

  toplantıya katılan öğretim üyeler olarak, altın dahil her türlü madenciliğin ülke kalkınması için vazgeçilmezliğini bir kez daha vurgular; son günlerde yazılı, sözlü ve görsel medyada ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığı bilgisini kamuoyu ile paylaşırız.

  prof. dr. gülhan özbayoğlu (odtü),

  prof. dr. ali kahraman (i.ü.),

  prof. dr. ercüment yalçın (deü),

  prof. dr. gündüz ökten (itü),

  prof. dr. şafak g.özkan (i.ü.),

  prof. dr. ümit atalay (odtü),

  prof. dr. ali ihsan aral (odtü),

  yrd. doç. dr. ömer lütfi sül (c.ü.),

  yrd. doç. dr. ahmet h. deliormanlı (deü),

  yrd. doç. dr. a.rahman dalgıç (dicle ü.),

  yrd. doç. dr. ibrahim alp (k.t.ü.),

  öğretim görevlisi halim demirhan (dumlupınar ü.),

  yrd. doç. dr. cengiz demir (k.t.ü.),

  gülnur öncül susam (dumlupınar ü.),

  volkan pusa (dumlupınar ü.),

  doç. dr. mehmet yıldırım,

  murat ünal (selçuk ü.)
 • petrol işleri genel müdürlüğü ile birleştirilmiş olup yeni adı (bkz: maden ve petrol işleri genel müdürlüğü) olmuştur. kısaltması mapeg olmuş.