şükela:  tümü | bugün
 • ismail ağa cemaatinin lideri.
 • bir süreden beri sağlık problemi yaşayan*mübarek zat.
  istabul dışından, kendisini ziyarete gelen binlerce insan,efendi hazretlerini göremeden, boynu bükük şekilde ayrılmaktadır...
  hocaefendi,bu hasta haline rağmen;talebelerine,gene de vaaz ve nasihat vermeye devam etmekte ve talebeleri de hocaefendi'yi dikkatlice dinlemekteler.
 • mükremin albayrak'ın izlenimiyle;

  --- spoiler ---
  mahmut efendi’ye* dün bayram hoca’nın* vefat haberi verildiğinde ilk sözü, “allah’tan geldik ve allah’a gidiciyizayetini okumak olur. ve arkasından uzun bir sessizlik… belki de bu sessizlik içerisinde acıların en büyüğünü yaşıyordu ama o yine de çevresindekilere ‘sabır’ tavsiye ederek metanetli olmalarını tavsiye etti. binlerce emek sarf edilerek yetiştirilen talebeler, hocaları için birer manevi evlat olurmuş. mahmut efendi de son 10 yıl içerisinde ikisi talebesi, biri öz kızı olmak üzere üç evladını kaybetti. damadı olan hızır hoca’nın* cenazesine katıldı namazını ayakta kıldı. üç yıl önce kızının namazını sandalyede kılarken bayram hoca’nın namazına ise hasta olduğu için katılamadı.

  http://www.zaman.com.tr/…5&bl=haberler&trh=20060905
  --- spoiler ---

  cenâb-ı hakk, acil şifâlar versin.*
 • mehmet ali ağca ve muhsin yazıcıoğlu gibi devlet için kurşun atan kahramanlara manevi destek olmuştur. ne mübarek bir zatmış yaw.
 • mehmet ali ağca ve muhsin yazıcıoğlu gibi devlet için kurşun atan kahramanlara manevi destek olduğunu 12 eylül 1980 öncesininin hızlı, günümüzün dini bütün abileri çok iyi hatırlamaktadır...
 • ilahiyatçı olmasına karşın aynı zamanda tasavvuf konusunda muhalif bir isim de olan abdülaziz bayındır'ın kendisi hakkında hazırladığı kuran işığında tarikatçılığa bakış adında bir çalışma vardı. mahmut ustaosmanoğlu ve müritleriyle abdülaziz bayındır'ın yaptığı bir tartışmanın metni olan bu kitapçık, çok az yerde bulunur ve genelde el altından dağıtılırdı çünkü diğer "islamî" kitabevlerince satılmazdı. daha sonra bunların dışında bir baskısı yapıldı mı bilmiyorum. tartışmalarda bayındır'ın üstün durumda göründüğü kitapta yine ilmi ledün*, rabıta gibi konulara çokça değinilir, tartışma da soru-cevap şeklinde devam eder. tartışmanın hangi düzlemde aktığını göstermek açısından küçük bir bölümünü aktarayım:

  "şeyh efendi - şeyhlerin sahip olduğu ilim ilm-i bâtındır. bu her­kese verilmemiştir. allah ondan razı olsun, ebu hureyre şöyle demiştir: "ben re­sulüllah sallallahu aleyhi ve sel­lemden iki kap dolusu ilim al­dım. bunlar­dan birini size naklettim. diğerini de nakletmiş ol­saydım boynumu vu­rurdu­nuz." işte bizim il­mimiz bu ilimdir.

  bayındır - ebû hureyre’nin nakletmediği ilmi kimden aldınız? kaynağı, delilleri ve dayanağı olma­yan şey nasıl ilim olabilir?

  şeyh efendi - kehf suresinde hızır'la arka­daşlığı anlatılan hz. musa, olayların gerçek yü­zünü gö­remediği için iti­raz etmişti. hızır aleyhisse­lamın ilm-i le­dünnü ol­duğu için işin iç yüzüne vakıf olu­yordu. ayette "ona, kendi katımız­dan bir ilim öğretmiş­tik." (kehf 18/65) buyurulmaktadır. işte ilm-i batın, ilm-i ledün bu ilimdir.

  bayındır - hz. hızır’la bera­ber olan hz. musa bu ilmi öğrenemediyse siz nasıl öğrendiniz? bu ilmin size de öğretildiğinin delili ne­dir?."
 • osmanlının son ulaması şeh ali haydar efendinin öğrencisi.
 • kendisini ugurlamaya gelen kullari havaalaninda izdiham yaratan insan
  http://www.ntvmsnbc.com/id/24977602/
 • iddiaya göre 1999 ağustosunda çıkacak olan seste evinizden çıkmayın diyerek, seslendiği kitlenin evinin başına yıkılmasını öngörmüş kimsedir.

  şimdi anlamından çok şey yitirmiş gibi görünüyor bu sözler... ama önceden bu yazıdan önde kendisinin 1999 depremi ile ilgili bir kehanette bulunarak, ağustosta çok büyük ses çıkacak evinizden çıkmayın diyerek müritlerini uyardığını anlatan bir yazı vardı. bu yazıdaki iddianın üzerine söylenmiş sözlerdir...
 • savunduğu düşünceleri bir yana bırakırsak, erbakan'ın ölümünden sonra gönderdiği başsağlığı onun osmanlı kültürüne ne kadar hakim olduğunu gösteriyor. bugün bir çok siyasetçinin, akademisyenin, iş adamının klasik beylik cümlelerinden çok farklı ve son derece edebi bir dille yazılmış. http://www.milligazete.com.tr/…mli-mesaj-192472.htm
  edit: linkin calışmıyormuş. mesajı aşağıda;

  "her canlı ölümü tadacaktır" buyuran allâh-u te?âlâ'ya sonsuz hamd-ü senâlardan, "başınıza bir musîbet gelince benim vefâtımın musîbetini hatırlayın,zira musîbetlerin en büyüğü odur" buyuran rasûlüllâh(sallâllâhu aleyhi ve sellem) efendimize ve başlarına bir musîbet geldiğinde: "şüphesiz biz allâh'ın mülküyüz ve ancak o'na dönücüleriz" diyerek istircâda bulunan âl-i eshâbına sınırsız salât-ü selamlardan sonra!

  çok sevip değer verdiğim, ulemâya ve meşâyıha son derece tâzimde bulunduğunu müşâhede ettiğim, ehl-i sünnet îtikadı ve fıkhı üzere istikamet içerisinde hassâten nakşî tarîkatine bağlı kalma şerefiyle ömür sürmayesini rızâ-i bârî ve tahsîl-i me'âlî uğrunda vakfettiğine şâhitlik ettiğim, islam âlemine, özellikle vatanına milletine fedâkarâne gayretler içerisinde son anlarına kadar hizmet ettiğinden şüphe etmediğim merhûm ve mağfûr el-muhtacilâ rahmeti rabbihi'l-ğafûr necmeddin erbakan kardeşimin vefat haberi bizleri derin bir teessüre sevk etmiş bulunmaktadır.

  allâh-u zü'l-celâl ve'l-kemâl dînimize ve vatanımıza yaptığı bu gayretli ve ihlaslı hizmetlerine mukabil kendisine kabrinde yevmen fe yevmen müzdâd olacak istirahatler,mahşere sevkinde bütün korkularını izâle edecek bişâretler ve akîbetinde cennât-i 'âliyatta yüksek dereceler ihsân eylesin. geride bıraktığı keder dîde âilesine, ahbâbına ve etbâ'ına sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ve âmâl-i sâlihât içerisinde tûl-u ömürler ikrâm eylesin.

  onun ardından fitnelere düşmekten, ehl-i sünnet akîdesine zerre kadar da olsa muhâlefetten ve sırât-ı müstakîmden inhiraf etmekten bütün ümmeti ve bâ husus dâvâsını tâkip edenleri muhâfaza eylesin. âmîn!

  mahmud ustaosmanoğlu