şükela:  tümü | bugün
 • cinayet islenen yer.
 • hule, konusu hz. hüseyin'in kerbelâ'da $ehit edili$i olan, ko$uk ya da düzyazıyla olu$turulmu$ yapıtların ortak dili.
 • (arapça)
  1. 'katl' ve 'kâtil'le aynı kökten gelir, çoğulu mekâtil'dir. ''katledilen yer'' anlamına gelir. arapça mef'al vezniyle türetilmiştir.
  2. cahiliye devri ve islâmi arap edebiyatı'nda nazım türü olarak kullanılır. katledilen insanlar için yazılan şiirlere denir. nesir şeklinde meydana getirilmiş örnekleri de vardır.
  türk edebiyatı'ndaki en önemli makteli hadikatü’s-süeda (1547?) eseriyle fuzûlî yazmıştır. kerbela'yı anlatır.
 • maktel-i hüseyinler maktellerin en ünlüleridir, bu türde edebiyatımızda (halk ve divan) özellikle alevi-bektaşi çevrelerinde çok sayıda eser verilmiştir.

  kelime kökeni katletmeye dayanan makteller önceleri bir kitap içindeki katledilme olayını anlatan bölümler için kullanılırken daha sonra bu müstakil bir tür hâline gelmiştir. kapsamı ise, herhangi bir katliamdan ziyade kerbela olayı üzerine yoğunlaşarak daralmıştır.

  maktellerin ilk örneği 8. yy'da arap edebiyatında verilmiş, daha sonra fars edebiyatında yaygınlaşmıştır. fars edebiyatındaki makteller daha çok kerbela olayını hatırlatmak ve bilinç uyandırmak için yazılmış, duygusal ve efsanevi unsurları içine alarak başlangıçtaki bilgi verici, tarihi üslubunu yitirmiştir.

  belli bir icra teması olan, insanları duygulandırma amacı taşıyan bir kültür ürünleridir.