şükela:  tümü | bugün
 • gordon childeın kendini yaratan insan adıyla türkçeye çevrilen kitabı. antropoloji, uygarlık tarihi, sosyoloji, sanat tarihi ve iletşim fakültesi öğrencilerinin başucu kitabıdır.
  ilk insandan günümüze uzanan tarihsel süreç anlatılır. ağaç kovuklarındaki yaşamından gökdelenlere taşınan insanların geçirdiği serüven, gayet basit bir üslupta bilimsel olarak açıklanır.
 • ilk olarak 1936 yılında yayınlanmıştır.
  childe bu kitabında "ilkel" toplumun "barbar" topluma, "barbar" toplumun "uygar" topluma dönüşme süreçlerini dünyanın farklı bölgelerinden, farklı zaman dilimlerinden örnekler vererek incelemiştir.
 • "kendini yaratan insan" ve "insan kendini yaratır" şeklinde iki çevirisi vardı sanırım. her ikisi de muhtevada doğru ama makul olan birincisi.
 • neolitik köylerden ilk şehirlere geçişi on temel maddede açıklamıştır

  (bkz: kent devrimi)
 • "devrim" olgusuna önemle değinilmiş, devrimin materyalist kökenlerinin çok başarılı bir şekilde açıklandığı, insan kültür ve bilgisinde de devrime neden olan yapıt...
 • okuyanı kesinlikle ateist yapacak eser...

  okudukça gelen edit...
 • yazılı tarihin başlaması ile insan türünün evrim sürecinde yapısal ve zihinsel değişime uğrayıp tarihi çağlara gelmesine kadar arada geçen süreyi karşılaştırırsak çok uzun bir zaman diliminin olduğunu görürüz.

  insanın, avcı - toplayıcı yaşam biçimini bırakıp yabanıl bitkileri(arpa, buğday) ve hayvanları evcilleştirilmesi m.ö 10.000 civarında görülmeye başlanır. childe, besin toplama ve avcılıktan sıyrılıp besin üretimine geçişi, büyük değişimlere zemin hazırlayan bir kırılma noktası olarak görüp, neolitik devrim kavramını ortaya atar.

  neolitik devriminin ortaya çıktığını ilk zamanlarda sürdürülen kendi kendine yeterli üretim anlayışının değişmesiyle beraber oluşan "artı ürün ", yerleşim yerlerini, toplumsal yaşamı ve ekonomik yapıyı kökünden değiştirir.childe, üretim fazlası artı ürünün, yeni ekonominin oluşturduğu güç odakları olan tapınak rakiplerinin, kral ve soyluların, yerel merkezlerde idareyi elinde tutan yöneticilerin elinde toplandığını belirtir. yeni ekonominin temeli olan artı ürün ve bununla geçinen yeni sınıfların ortaya çıkmasıyla nüfus artışı görülür ve artık eski küçük yerleşim yerleri gelişmeye başlar. childe oluşan yeni durumu kentsel devrim olarak adlandırır. bu devrimi hazırlayan önkoşullar olarak madenciliğin, ticaretin ve ulaşımın hızlanıp gelişmesini gösterir. ikinci devrimden sonra childe, uygulamalı alanda matematik, geometriyle biriken deneyimlere insan bilgisinde devrim ; alfabenin icadı ile var olan sosyal düzenin, işleyen ekonomik, toplumsal sistemin, bilimsel hareketlerin tarihsel tanığı olan yazının ortaya çıkmasına değinir.
 • yazar, ateşin bulunması ve kullanılması ile insansıların zihninde ve soyutlama yeteneğinde önemli gelişmelerin olduğuna dikkat çeker. ateş gerçekten ilginçtir. belirli bir şekli yoktur, ısı denen görünmez bir etkisi vardır. ayrıca içerisine atılan koca koca kütükleri yakıp küle çevirebilmektedir. o zaman ki insansıların dünyasında bu kimyasal değişimler yeni ufuklar açmış olmalı.

  modern insanın zihin yapısının gelişmesinde katkısı olan önemli bir olay da çanak-çömlek yapıcılığıdır. şekil verme aşamasında insanın yaratıcılığını ortaya çıkarmasının yanında, fırınlanma işlemiyle, şekil alabilen balçığın katılaşması, renginin değişmesi gibi kimyasal olaylar yine soyutlama dünyamızda önemli gelişmelere katkı sağlamış olmalı.

  tanım:insanın ufkunu açan, okunası bir kitap.