• belli bir üslup ilk çalışılmaya başlandığında neredeyse gizli bir kulüp gibi kurallarını bağnazca uygular ve uygulatır... ancak klasik çizgisine eriştikten sonra sanatçılarca ucundan kenarından yorumlanmaya ve abartılmaya başlar.. biz bu gibi aşmış kişilere maniyerist yaptıkları işe de maniyerizm demekteyiz ki kendisi yeni bir üsluba geçişten hemen öncesidir çoğu zaman...
  • maniyeristlerin öncüsü michelangelo bounarotti'dir. iç mimari süsleme ve frasklerde kullandıgı deformasyon ve sanatsal arayışlar bazı sanatçılara ilham kaynağı olmuştur.
  • michelangelo' nun yanı sıra andreo sarto, rosso fiorentino, pontorma başlıca maniyeeistlerdir. agnolo bronzino saray ressamı olmasıyla akımın popülaritesini artmasına sebep olmuştur.

    pontormo nun the deposition from the cross tablosu maniyerist örneklerden biridir
hesabın var mı? giriş yap