şükela:  tümü | bugün
  • ing: magnetic damping. manyetohidrodinamikte dışsal bir manyetik alana maruz kalan akışkanların hareketinin sönümlenmesini sağlayan kuvvettir. elektrik alanın yokluğunda, hız vektörüne normal yönde şiddetli bir manyetik alana maruz kalan akışkanların hareketinin sönümlenerek azalmasına akışın laminerize olmasına neden olur.

    dns ile türbülanslı akış üzerine birçok çalışma yapılmıştır. uygulanan manyetik alanın şiddeti arttıkça türbülansın giderek hartmann ve shercliff yüzeylerinde sıkıştığı görülmektedir. elektrik alanın yokluğunda hız vektörü tarafından taşınacak bir poynting vektörü kalmayacaktır.

    gövde kuvveti olarak, alan akım vektörünün manyetik alanla vektörel çarpımı navier stokes denklemine eklenecektir. ohm kanununu kullanarak alan akım vektörü hız ile manyetik alan vektörünün vektörel çarpımı olarak yazıldığında ise, hız vektörünün manyetik alan vektörüyle soldan 2 kere vektörel çarpımı olduğu görülür. bu durum vektör calculus operatörüyle dikkate alındığında sürekli negatif bir çarpan kuvveti getirir ve akışı yavaşlatır. fakat yüzeyin elektriksel olarak yalıtıldığını ve bu kuvvetin hız vektörünün şiddetiyle doğru orantılı olduğunu varsayarsak, hızın yüksek olduğu yüzeyde daha büyük bir sönümleme, yüzeye yakın sınır tabaka içindeyse daha düşük bir sönümleme kuvveti oluşturur.

    bu durum düz tabakada lokal reynolds sayılarını düşürürken, iç akıştaysa hem akışı laminarize eder, hem de sınır tabakayı sıkıştırır. bu sıkıştırılmış sınır tabakaya hartmann tabakası adı verilir.