şükela:  tümü | bugün
 • (i.ö. 116-27) sabini bölgesinin reate şehrinde bol toprak sahibi, iyi bir ailenin çocuğu olarak doğmuştur. uzun yaşamıştır. 600 ü aşkın eser vermiştir. politikada caesar ın karşısında pompeius yanlısı idi. hatta pompeius un subayı olarak savaşmıştır fakat durumun ümitsizliğini görünce caesarla barışmıştır.

  şair, satirist, hukukçu, coğrafyacı, gramerci ve bilimciydi. eserlerinden azı günümüze kalmıştır. de re rustica / çiftçilik hakkında tamamen elimize ulaşmıştır. de lingua latina / latin dili hakkında nın 25 kitabından 6 sı kalmıştır.

  cicero ve quintilianus tarafından çok beğenildiği de söylenir.
 • roma köy hayatını ve çiftçiliğini günümüze kadar taşıyan önemli bir yazar. bir kitabında köleleri "konuşan çiftlik araçları " diye sınıflandırmıştır.
 • dil ya da logos kapsamında, aelius stilio'nun ardından gelen en mühim dil bilginlerindendir. stilo'dan çok şey öğrenmiş, atina'da akademia'nın başı olan antiokhos'tan ders almıştır. eski roma tarihi, dini ve emdeniyeti, latince başta olmak üzere bir çok konuda araştırmalar yapmış, çeşitli konularda 74 kitap yazmıştır. şurada da temsili bir resmini görüyorsunuz: http://www.hort.purdue.edu/…lecture19/fig_19-03.jpg ne güzel de araştırmalar yapıyor değil mi?

  maalesef yazmış olduğu 74 kitabın hepsi elimize ulaşmamıştır, ha zaten ulaşmış olsaydı şu an dünya başka türlü bir yer olmuş olurdu. zira dil alanında çok çeşitli çalışmaları da kaybolmuştur. latincenin kaynağı ve doğuşu üzerinde de antiquitate litterarum ve de origine linguae latinae adlı kitaplarından haberdarız. stilo gibi plautus metinleri üzerinde çalışmış, bulduğu eski ve nadir kelimeleri quaestiones plautinae adlı eserinde incelemiştir. gramer, kelime türemesi ve imla problemleri üzerinde yazdığı de similitudine verborum, de utilitate sermonis, de sermone latino adlı eserlerinden de sadece haberdarız, elimize ulaşmamışlardır. bu saydıklarımdan başka gramer ve dil araştırmalarından oluşan de lingua latina adlı 25 kitaplık eserinden ancak altı kitap elimize ulaşmış. (v ile x arasındaki kitaplar)

  adamımız i.ö. 116 'da doğmuş, 27'de ölmüş. kendisini her daim rahmetle ve sevgiyle anacağız.
 • enteresan adammış mikropların olduğunu söylemesi araştırılmalı nereden öğrendi neye dayanarak söylüyor
 • lâtin yazar. cicero ile dostluk kurdu. roma'da avukatlık yaptı. sezar, varro'yu kamu kütüphaneleri ile ilgili önemli çalışmalarla görevlendirdi. augustus döneminde kendini bütünüyle çalışmalarına verdi. roma'nın yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri olan varro, değişik konularda (dil, din, hukuk, töreler, siyasî kurumlar vb.) 620 cilt tutan 74 yapıt ortaya koydu. bu yapıtları, kendinden sonraki kuşak için en önemli başvuru kaynakları oldu.

  çoğu kaybolan bu yapıtlardan günümüze kalanlar şunlardır:
  bir tarım ekonomisi incelemesi kitabı olan "rerum rusticarum libri ııı" (kırsal ekonomi); bir lâtin filoloji incelemesi olan "de lingua latina"nın (lâtin dili üstüne) beş kitabı; "saturae menippeae" (menippus'un hicivleri) ve roma'nın ilk yıllarının tarihi olan "antiquitates rerum humanarum et divinarum"dan (insanî ve ilâhî kalıntılar) parçalar.
 • i.ö. 36 yılı civarında şöyle yazmıştır:

  "advertendum etiam, siqua erunt loca palustria, et propter easdem causas, et quod crescunt animalia quaedam minuta, quae non possunt oculi consequi, et per aera intus in corpus per os ac nares perveniunt atque efficiunt difficilis morbos."

  yukarıdaki cümlenin ingilizcesi şöyle:

  "precautions must also be taken in the neighbourhood of swamps, both for the reasons given, and because there are bred certain minute creatures which cannot be seen by the eyes, which float in the air and enter the body through the mouth and nose and there cause serious diseases."

  yani bataklıkların civarında temkinli olunması gerektiğini, çünkü bu civarlarda insan gözüyle görünemeyen, havada süzülen, ağız ve burun yoluyla vücuda giren ve böylece insanda ciddi hastalıklara yol açan yaratıklar olduğundan bahsetmiştir. bir diğer deyişle, o dönem adı konulmamış ve varlıkları ispatlanmamış olsa da aslında mikroplardan, hastalık yapıcı mikrop teorisinden* bahsetmektedir marcus varro. bunların yazıldığı sırada mikrop teorisinin geniş bir şekilde kabul görmesine daha 1900 yıl olduğu düşünülünce marcus varro daha da saygıdeğer bir kişiliğe bürünüyor.
 • roma’da lucius aelius stilo’dan latin edebiyatı dersleri aldıktan sonra atina’da askalon’lu antiokhos’tan felsefe dersleri aldı.

  kendisinden roma’daki ilk kamu kütüphanesini planlaması istendi fakat caesar’ın öldürülmesinden sonra bu proje yasaklandı.

  hukuk, astronomi, coğrafya, eğitim, tarih ve edebiyat gibi pek çok alanda, şiir, yergi, söylev ve mektup gibi pek çok türde eser yazdı.

  roma tarihi konusundaki ayrıntılı çalışmaları nedeniyle onun roma’nın kuruluşuna dair öne sürdüğü m.ö. 753 tarihi fazla sorgulanmadan kabul edildi.

  en çok saturae manippeae (menippos tarzında yergiler) adlı eseriyle tanınır. bu eserinde yemek ve içmekten edebiyat ve felsefeye kadar birçok konuyu işleyen varro, döneminin çılgınlık ve saçmalıklarını alaya alarak roma’nın dindar, erdemli, sade yaşamını savunur; lükse ve felsefi dogmatizme karşı çıkar.
 • köleleri “böğüren aletler”le “dilsiz “aletler”den ayırarak “konuşan aletler” olarak tanımlamış bir romalı yazardır.

  roma’da köleciliğin ne derece yaygın ve sıradan olduğunu açıklıyor bu tanım.