şükela:  tümü | bugün
 • içinde bölgede kullanılan bir çok dilden özellikle neo-aramaik dil grubundan ve türkçe'den öğeler barındıran, kullanılan ifadelerin cidden yarıp geçirdiği, duymayı özlediğim, keşke konuşabilsem dediğim güzel bir yerel arapça dialektidir.

  istanbul'da doğup büyümüş çakma bir mardinli olarak kendi aralarında mardin arapçası konuşan annane ve dedem ile aynı evde büyüdüğüm için pasif olarak kendiliğinden anlayabildiğim iki ana dilimden biridir. sadece anlayabiliyorum, fakat bir kaç kelime dışında pek konuşamıyorum.
  konu ile ilgili 68 yılında akademik bir çalışma amacıyla yapılmış bir ses kaydı var.

  (bkz: jalla jalla / #30087392)

  bir de şöyle birşey var
 • th: peltek s
  dh: peltek z
  7: ha harfi
  x: hı harfi
  3: ayn harfi
  ğ: gayın harfi
  q: kaf harfi
  w: vav harfi
  ' : sekte
  ê: ince e harfi
  diğer harfler: türkçe'deki harf karşılıkları ile aynı

  not: sesli harfleri iki defa yazmak o harfin uzatılacağı, sessiz harflerin ise şeddeli okunacağı anlamına gelir.

  türkçe -> arapça

  1 = wêhıd
  2 = thneyn
  3 = theethê
  4 = arba3
  5 = xamsê
  6 = sıttê
  7 = seb3a
  8 = thmênyê
  9 = tıs3a
  10 = 3aşara
  11 = 7daaş
  12 = thna3ş
  13 = thılıtta3ş
  14 = arba3ta3ş
  15 = xamsta3ş
  16 = sıtta3ş
  17 = seba3ta3ş / sebita3ş
  18 = thmınta3ş
  19 = tısa3ta3ş / tısita3ş
  20 = 3ışrin
  21 = we7ıd u 3ışrin ("bir ve yirmi", artık diğer iki basamaklı sayılarda hep bu kural geçerli)
  30 = thethin
  40 = 3arbin
  50 = xamsin
  60 = sıttin
  70 = seb3in
  80 = thmenyin
  90 = tıs3in
  100 = miyyê
  200 = miteyn
  300 = thethe miyyê
  400 = arba3 miyyê
  1000 = elf
  2000 = elfeyn
  10 000 = 3aşteleef
  20 000 = 3ışrin elf
  100 000 = mit elf
  200 000 = miteyn elf
  300 000 = thethe mit elf
  1 000 000 = milyon
  13 648 275 = thılıtta3ş milyon sıtte miyye thmenyê u 3arbin elf miteyn u xamsê seb3in
  1 000 000 000 = milyar
  10^12 = trilyon
  10^15 = qattrilyon

  not = ikili çevirilerde ilkinde artikel vardır: örnek adam= dhelem (genel olarak adam, "the man") / dhelemê (bir adam, "man") gibi.
  abdest = wudhu
  acemi = 3acemi
  acı (sağlık) = wece3
  acı (yemek) = 7eed
  acımak = wece3 feed (tam çevirisi= "içinin acıması")
  aç (yemek) = cu3een
  açık = meftoo7
  açmak = fet7een
  ad = ısım
  adaletli = 3adıl
  adam = dhelem / dhelemê
  adamakıllı = 3al 3aadê (deyim, kelime kelime çeviri= "adetlere uygun olarak")
  adamcağız = reben
  adam gibi = keme rıcceel (tam çeviri= "adamlar gibi")
  adap = edeb
  âdem = eedem
  adil = 3adıl
  adres = edres / edresê
  af = 3ef
  aferin! = 3afferım!
  afgan = efgeeni
  afganistan = efgenistan
  afrika = 3efriqa
  afrikalı = 3efriqeeni
  ağa = eeğe
  ağaç = şeeq
  ağır = seqiil
  ağız = thım
  ağlama = beki
  ahiret = eexira
  ahlak = xleeq (tam çeviri = "ahlaklar, huylar")
  ahmet = e7med
  aile = 3ayle / e7l ("e7l" tam çevirisi= "(tüm) akrabalar")
  ait = 3ayıt
  ak (renk)= abyaz
  akıl = 3eqıl
  akşam = mese
  al (renk) = a7mar
  alaka = 3eleqe
  alçak = nêêxi
  alem = 3alem / 3leem
  alevi = 3elevi
  alfabe = elifbê
  alışma = 3alm / 3alliim (tam çeviri= "öğrenmek")
  alkış = faqs / faqqiis
  allah = alla
  alma = rıf3a
  alman / almanca = almaani
  almancı = almanci
  almanya = almanya
  alo! = 3alo!
  alt = te7t
  altın = dheheb
  am = qoot (argo)
  ama= ama / belê (belê tam çevirisi olamasa da en yakını "evet"dir. olumsuz bir cümleye karşı olumlu cevap verirken kullanılır. ayrıca "ama/fakat/lakin" gibi kullanılabilir)
  amaç = hedef / ğeeyê
  amca = 3em
  ameliyat = 3emeliyyê
  amerika = 3emeriqe
  amerikalı = 3emriqeeni
  amin = eemiin
  anahtar = mıftee7
  anırma = zan3iir
  anlama = fıhm
  anlatış = 7ekyeen
  anma = dhkr
  anne = ım / maam
  anneanne/babaanne = meym
  antarktika = antartiqa
  antika = 3antiqa
  aptal = 7maar (tam çeviri= "eşek")
  araba = 3araba / taqsi
  arap / arapça = 3arabi
  arjantin = arjantin
  arjantinli = arjantiini
  arka = xelf
  arka arkaya = xelf ba3dhu / xelf ba3dhın
  arkadaş = arqadaaş / refiiq ("refiiq" ayrıca nesneler için "eş" anlamında kullanılabilir)
  armut = kımmıthrê
  arnavut / arnavutça = arnavuudi
  art arda = xelf ba3dhu / xelf ba3dhın
  artık! = beqet!
  arttırma = zeyyiid
  asabi = 3eseebi
  asansör = asansöör
  asgari = 3esgeri
  asır = 3asr
  asker = 3esker
  askerlik = 3eskeriiyê
  asla! = ebed! / ebeden!
  aslan = aslaan
  aslen = 3eslen
  asya = asya
  aşağı = te7t
  aşağılamak = masxiir
  aşk = 7eb / 7ıb
  ateş = naar
  atış = 7elliiq
  atlamak = nattaan
  atmak = 7elliiq
  avrupa = avrupa
  avrupalı = avrupaani
  avukat = awqaat
  avustralya = awustralya
  avustralyalı = awustralyaani
  avusturya = awusturya
  avusturyalı = awusturyaani
  ay = qamar
  ayak = seeq
  ayakkabı = qındere
  ayar = 3eyer
  ayet = eeyê
  ayı = dıbbê
  ayıp = 3eyb
  ayna = mırê
  aynı = 3eyni
  ayran = raayıb
  az = qleyl / şweyyê / nunukeeyê
  azerbaycan = 3ezerbeyceen
  azerbaycanlı / azerbaycanlıca = 3ezerbeyceeni
  azeri / azerice = 3ezeri
  azrail = azraa3iil