şükela:  tümü | bugün
 • nefs' e arif olmak, nefsi bilmek demektir.
  "nefsini bilen rabbini bilir." ( hadis-i şerif)
 • sufi'nin nefsi hakkında edindiği bilgiden yola çıkarak rabbini tanımasını ifade eder. kişin hakkı nefsini tanıyıp/bildiği ölçüde tanıyabilir.

  tasavvufta allah teala hakkında edinilen bilği ''marifetullah-hakk'a dair bilgi'' olarak geçer. nefs, iman basamaklarının tırmanılıp allah teala'yı tanıyıp-bilebilmemiz için vehim mertebesinde yaratıldığından dolayı nefs olarak işaret edilen şey çok önemli.

  kişi manevi yolculuğunda çeşitli tasavvufi çalışmalar yaparak latifelerini çalıştırmak suretiyle nefsi önündeki perdeleri kaldırır. latifeler çalıştıkça, her bir latife zata bağlı sıfatların nurunu çekip bu nurlarla nurlanarak nefsinin düğümlerini çözmeye başlar.

  marifetünnefs-nefsi tanıyıp bilme- kişinin dışarıdan eşyayı tanıyıp, eşya ve kainat vasıtasıyla elde ettiği marifetullah bilgisinden daha yüksek bir marifet sağlar derler.

  çünkü nefs bütünden kopuk olduğu ve kendine arızi ve bağımsız bir varlık atfettiği için, nefsin aslına yani hak teala'nın mutlak varlığına secde etmesi daha zordur. bu zorun başarılması da kişiye çok yüksek bir marifet sağlar.

  tasavvuf büyükleri nefsten elde edilen bilginin rüya ve keşif aleminde zeytin yağı suretinde zuhur ettiğini belirtirler ve zeytin ağacı da metafor olarak nefsinde hiçbir tortu bulunmayan insan-ı kamile yorulur.

  zeytin'in içindeki çekirdek katı ve yenilmez, sindirilmez olduğundan dünyaya, metaya, kesafete yorulurken, dışındaki yumuşak yapısı ahirete ve sindirilebilmeye yorulur. o halde bizlerin nefsi varlığını bir zeytin tanesine yorulacak olursa çekirdeğimizden (nefsani istek ve arzulardan, alem-i kesafetten, maddeden) bağımızı koparabilirsek, geriye kalan ve esasen bu dünyaya ait olmayan yenilebilir kısmı sıkıp tertemiz bir zeytin yağı (marifetünnefs-nefs bilgisi) elde edebiliriz.

  ondan dolayı marifetünnefs kavramını duyunca aklıma her daim çekirdeğinden ayrılmış ve soğuk sıkım sızma zeytinyağı geliyor.

  sadece bir tefekkür yazısıdır en doğrusunu allah tela bilir.

  not: daha iyi anlamak isteyenler için birazdan dosnetus entrylerine link koyacağım oradan her bir kavramı ayrı ayrı okuyabilirsiniz.

  not iki: nefs enerji boyutunu ifade etmekle birlikte yarı ruhani/ latif, yarı cismani/kesif bir yapıdadır. zeytin de bu şekilde içindeki çekirdeği tamamen katı ve sindirilmeyen bir halde iken, yenilebilir kısmı sıkılıp tortusundan ayrılıp yağı çıkarılınca nefs safileşmiş yani ruhanileşmiş olur.
 • ''bu dünya toprağının mahsûlü hadsiz hesapsızdır. bir tanenin bile en az mahsûlü yedi yüzdür. buna dikkat et de, öbür tarafın mahsûlünün ne kadar olacağını anla!''

  mesnevi-i şerif'ten