şükela:  tümü | bugün
 • organlar* ve usüller*; hak ve özgürlüklerin önündedir... marksizm'e göre haklar doğuştan gelmez, devlet tarafından belirlenir, ayrıca tanınan bu haklar eğer sosyalist gerçeklikle herkes için somutlaştırıldıysa; anayasalara konmalıdır...
 • kızıldır ama; kızılcık şurubu değildir...
 • kimse anadan doğma marksist, anadan doğma devrimci, anadan doğma şu bu değildir. bu nitelikler yaşanıla yaşanıla, çelişkiler görüle görüle, okuyup düşünülerek kazanılır. slogan atarak bu kelimeleri mundar eden birçok insan mevcuttur bittabii.
 • marksizm'e göre dünya kapitalizmi yaşadıktan sonra toplumlar birer birer proleterya diktatörlüğüne dönecek, bu sürecin sonunda da bütün dünya komünizme geçecektir. tez-antitez-sentez mantığında ilerler marksizm.
 • marx ve engels'in felsefi, ekonomik ve sosyo-politik görüş sistemini temsil eden tam ve ahenkli doktrin. marksizm, 1840'larda, işçi sınıfının kurtuluş mücadelesiyle doğmuş, bu sınıfın temel menfaatlerinin teorik ifadesi olarak, sosyalizm yolunda yaptığı mücadelenin programı olarak gelişmiştir. marksizmin ortaya çıkışı, tabiat ve toplum bilimlerinde kökten bir değişikliğin ifadesi olmuştur. marksizmin kurucuları; felsefe, ekonomi politik, bilimsel sosyalizm gibi beşeri bilgi sahalarında, bilimsel büyük bir işi başarmışlardır; amacı sadece dünyayı açıklamak değil, aynı zamanda onu değişikliğe uğratmak olan bir bilimi şekillendirmişlerdir. marksizm'in karakteristik yanı; sınıfsız toplumun, sosyalizmin kurucusu olarak işçi sınıfının tarihi rolünü temellendirmiş olmasıdır. marksizm'in temel bir bölümü olan bilimsel sosyalizm'in derin ekonomik temelleri, kapitalist üretim tarzının kanunlarını açığa vuran ve kapitalizmin yerini kaçınılmaz olarak sosyalizmin alacağını belirten marx'ın ekonomi politiğinde yatar. marksizm, felsefi bakımdan, diyalektik materyalizm ile tarihi materyalizm'e dayanır. marksizm, canlı ve yaratıcı bir bilim olarak geliştiği için, dogmatizmin hiçbir çeşidi ile bağdaşamaz, yaratıcı gücünü hayattan, pratikten alır. marksizm'in bir özelliği de, teori ile pratik arasındaki sıkı bağlılıktır; bu özellik, marksizm'i, reformist ve revizyonist teorilerden ayırır. marx ve engels, marksizm'i zenginleştirmek, bu öğretiyi, bilim sahasındaki yeni buluşlar ve kitlelerin tecrübeleriyle kontrol etmek için çalışmışlardır. marksizm'in gelişmesinin yeni bir safhası, marx'ın öğretisini sürdüren lenin'in adıyla anılır. lenin'in marksist öğretiye yaptığı bu katkıdan dolayı, bu öğretiye artık marksizm - leninizm adı verilmektedir. 20. yüzyılın başlarında yer alan yeni bir tarihi dönem (emperyalizm dönemi) enternasyonal sosyalizm hareketini, mücadelenin yeni teorik ve pratik meseleleriyle yüz yüze getirmişti. lenin, marksist diyalektiği, işte bu dönemin çözümlenmesine uygulanmış, marx'ın kapitalizm hakkındaki tahlillerini sürdürmüştür. lenin, kapitalizmin emperyalizm safhasına dair bilimsel bir teori ortaya koymuş, sosyalizm'in ilkin tek bir ülkede başarıya ulaşacağı ulaşacağı sonucuna varmıştır. lenin'in teorisi, rusya'da sosyalizm'in başarıya ulaşmasıyla gerçekleşmiştir. marksizm'in daha sonraki gelişmeleri, rusya'da ve diğer ülkelerde sosyalizm'in kurulması tecrübelerine sıkıca bağlıdır. marksizm'in bugünkü gelişmeleri, milli kurtuluş hareketleri tecrübelerinin getirdiği meseleleri de ihtiva eder. marksizm'in gelişmesi, modern kapitalizmde ortaya çıkan yeni fenomenleri yerli yerine oturtulmasını kapsadığı gibi, bu gelişmenin temel şartlarından biri de, revizyonizm'e ve dogmatizm'e, sekterizm'e karşı, marksizm'in tahrifine karşı mücadeledir.**

  not: kaynak belirtmemişim, çocukluk işte. kaynak materyalist felsefe sözlüğü .
 • bilgi nesnesi degildir.
  skolastik bir teori degildir.
  bir kimlik degildir.
  hayata mudahale etmektir.
  iktidar gerektirir.
  politik bir kollektivite gerektirir.
  bu nedenle devrimci bir politikadir.
  ve hayattaki her soruya ya da soruna cevap vermekle yukumlu degildir.
 • hala hayatı açıklamaya, anlamaya yardım ediyor.
 • onlarca ustanın elinden geçmiş, mükemmel tasarlanmış bir ideolojik mercek, zorunlu olarak yanılsama, ancak başarılı olmuş bir yanılsama. (bu yüzden de marksizm hakikat idi bir zamanlar.) 19yy ve 20yy de bir çok sömürgeleşmiş, ezilmiş halkı kurtarabilmiş, başarılı savaş makinalarından birisi. yoksulun, ezilenin bir zamanlar f16sı.

  bundan sonraki savaş araçlarının üzerinde ise daha fazla o değil kel bir adam olacak ve bu adam da hafifçe sırıtıyor olacak.
 • örf ve adetin o kadar önemli olmadığını, var olan her seyi ekonomi temelinde açıklayan yaklaşıma sahiptirki bu yaklaşıma tarihsel materyalizm denir. kapitalist toplumlarda var olan sınıflı yapı: sermaye sahipleri diğer tarafta yer alan proletarya. bu iki sınıf arasındaki mücadele kapitalist toplumlarda var olan değişimi açıklar.bir birliğin olmadığı,eşitsizliğin olduğu bir toplumdur, bu görüse göre.