şükela:  tümü | bugün
 • cosimo medici tarafından 1459 yılında floransa'da kurulan platon akademisinin baş kahramanı.ficino’ya göre insan, bir küçük evren, bir mikrokosmos’tur. bir mikrokosmos olan insanın benliğinde makrokosmos’un, büyük evrenin tüm yetkinliği toplanır. evrenin merkezi, aslı ve ereği tanrı’dır; fakat aynı zamanda varlık derecelerini ve türlerini benliğinde kaynaştıran insan da, evren yetkinliğinin bir temsilcisi olarak, evrenin merkezi konumundadır. yine ficino’ya göre, eros ile temsil edilen insanın tanrı’ya ulaşma uğraşı, eğer tanrı’nın da insana ulaşma isteği olmasaydı olanaksız olurdu. bu nedenle sevgiye karşılıklı yönelme anlayışı, rönesans’ta insana daha yüksek bir değer atfedilmesinin nedenlerinden biri olmuş rönesans felsefesinde “insan”ın araştırılmasıyla insan kişiliğinin ön plana çıkartılması anlamına gelebilecek olan bireyselcilik, rönesans kültürel atmosferinin en belirleyici özeliklerinden biri haline gelmiştir. aynı zamanda platon'dan yola çıkarak geliştirdiği eros doktrini sayesinde hıristiyanlık ve platon düşüncesini ya da din ile felsefeyi uzlaştırabilmiş biridir marsilio ficino.
  (bkz: önünde saygıyla eğilmek)
 • aşk kavramının yere göre sigdiramayıp yüceltile yüceltile tanri katina konduğu, tensel temasın günah adi altinda yasaklandığı, aşk kavramının idealize edilmesinin ve dünyevi hazların aşağılanmasının son mertebesine ulaştığı 15nci yy skolastik hristiyanlığında marsilio ficino, bu yeni aşk kavramına ismini koyan kişidir: “amor platonicus” yani platonik aşk.

  ficino, platon'in , sölen diyalogu üzerine yazdığı eserde platoncu okumanın etkileyici bir yorumunu sunuyordu. " platon'un "ask" kavramini augustinus'un "istenç", aziz paulus'un "yardimseverlik", aristoteles, stoacilar ve cicero'nun da "dostluk" üzerine düsünceleriyle harmanlayip "de amore" (ask üzerine), adli yapıtını yazdı. daha sonra mektuplarindan birinde adini koyacagi bu kavram, onun araciligiyla rönesans avrupasi'nin düsünsel hayatinda dolasima girip; zengin felsefi anlamlarla donanarak çikti.
  ve o hızla günümüze ulaştı ve olan el ele tutusmasi bile yasaklanan genç insanlara oldu.

  böylece gözümde bir insanlık düşmanıdır
 • bu adamdır işte rönesansı başlatan olayların en büyük şahidi. cosimo de medici, ne emrettiyse yapmış, sadık bir hizmetkardır kendisi. ancak rönesansı başlatan, eski yunan kültürünün yeniden doğması, eski eserlerin latinceye çevrilmesi, resim, heykel ve felsefe gibi skolastik düşüncenin egemenliğinde yitip gitmiş kavramların yeniden ortaya çıkması için medici ailesinin çabaları aslında oldukça mistik isteklere dayanıyor. cosimo medici, hermes'in yazdığı söylenen ve içindeki kelamı anlayabilenin ölümsüz olacağı iddia edilen kitabı arayıp duruyordu. sonunda kitabın sayısız cildinden sadece 5 tanesini balkanlarda bulabildi. bu kitaplar derhal floransa'ya getirildi ve marsilio ficino tarafından latinceye çevrildi. ancak bu kitapların içeriği de, döneme fazlasıyla yakın olduğu için, kitapların hermes tarafından yazılmadığı oldukça aşikarken bile, çeşitli kaynakların birleşimi olan bir eser olduğu da açıktır. bu kitap corpus hermeticum adıyla anıldı. işte bu kitap çevrildikten sonra plotinus, iamblicus gibi neoplatonist düşünürlerin eserleri yeniden gündeme getirildi ve rönesans, neoplatonizmin gücüyle ortaya çıktı. rönesansı başlatan şey elbette sadece bu değildi. almanya'da ve ingiltere'de edebiyat, resim ve felsefe alanında yavaş yavaş başlayan skolastik felsefe karşıtı eylemlerin öncülüğünü böyle kitapları çevirerek, sanatçılara destek vererek ve kiliseden koruyarak medici ailesi yapmıştır.

  astrolojiye fazlasıyla meraklı olan ficino, yaptığı çeviriler dışında simya ile de baya haşır neşir olmuş bir kimsedir. efendisi ölümsüzlüğü kitaplarda ararken kendisi yıldızlarda aramıştır. ancak bu durum da kilisenin gözünden kaçmamış kendisi dine karşı çıkmak suçuyla suçlanıvermiştir. burç yorumu yapanı zaten hemen içeri alıyorlarmış o dönemde. ancak çok acaiptir, ruhun ölümsüzlüğüyle ilgili yazdıkları nedeniyle de ölümünden kısa bir süre sonra kilise, ficino'nun bu düşüncelerini bir dogma olarak ilan etmiştir. ruh ölümsüzdür karşı çıkanı yakarız demişler adamlar. önce dava et, sonra işine gelen düşünceleri al dogma yap. ilahi kilise.
 • ruhun ölümsüzlüğü üzerine kendince kanıtlar sunmuştur ve insanın evrenin merkezinde olduğunu savunmuş, insan yaşamını da ruhun tanrı'ya doğru bir yükselişi olarak yorumlamıştır.
 • insanın değersiz ve günahkar olduğunu vurgulayan ortaçağ anlayışıyla, tam karşıt görüşte olan rönesans hümanizminin, en önemli kişilerinden biri ficino'ydu.
  şöyle seslenmişti: '' kendini tanı, ey insan kılığındaki tanrısal soy!''
 • theologia platonica'da görüldüğü gibi, hristiyanlıkla yeni platonculuğu birleştirmeye çalışmış çılgın adam, ya da 1433 doğumlu platonik hamster. cosimo dei medici bu adama bir villa vermiş, git orada platon'u çevir demiştir, bu hamster da "peki abi" deyip hayatını platon'a adamıştır.

  plotinos ve augustinus'a da dayanan ficino'ya göre felsefe ve hristiyanlık temelinde uyumludur, dolayısıyla dünya algısını en küçükten en büyük dinamiğine kadar çepeçevre kuşatan hristiyanlık ona ve umuduna göre akıl dediğimiz şey olan bazılarının bir kanıya varmak için elzem olarak hissettiği uzantımızla ulaşılabilirdir.

  bu elzemliğin boş bırakılmaması hristiyanlığı bir dünya dinine genişletebilirdi, ama kilise, bence muhtemel zararları görerek teizm ötesi samimiyette bir hareketle, elzemliğin sadece görünüşüyle boş olmamasından memnun olup bu riske girmemiş, küçük zihinlerle varsayıya yatkın zihinlerin kendisini takip etmesinden memnuniyet duymuş, "bu kadarı bize yeter, ölçüsüzlüğün lüzumu yok" diyerek bir açıdan da ölçü erdemine örnek oluşturabilecek geçici bir başarı hikayesi yaratmıştır.

  ficino'nun hristiyan insana yüklediği cihanşümul anlam da giovanni pico della mirandola'nın bilgiyle 'yükselebilen insan'ını anımsatır*. çünkü ficino görüşünde insanın kategorik pozisyonu hayvan ve tanrı arasındadır, insan tamamen tanrı olmasa da tanrıdan bir parça taşımaktadır, pico'dan ayrıldığı kısımda ise 'yükselebilen insan'ın hayvandan farkının 'seçebilmek' olduğunu iddia etmek yerine ruhun sonsuzluk taşıdığı görüşüyle ilişkili olarak bahsimiz ayırtısının daha bir sabit konsept olan 'sonsuzluk isteği' olduğunu düşünür.

  devitken sonsuzluk istihdafıyla devinen sonsuz ruhun taşıyıcısı beden sürekli yer değiştirmektedir çünkü istihdafıyla kördüğüm tanrısallığı her gördüğü şeyi ister istemez istihfaf etmektedir, bu da onu attığı hiçbir adımda elzemini dolduramayacak bir yarım-adam şeklinde niteler. bu tatmin de ancak ve ancak entelektüel gelişimin sebep olacağı tanrıya ulaşımla gerçekleşir.
 • kandıranların itelediği, kananların afiyetle yediği şekilde rönesansın öncülerinden olarak görülen büyücülerden biri. bunlara şimdilerde bilim adamı diyorlar : )
  kendisi mediciler'in toskana'da binlerce villasından birinde ölmüş.
  italya'da medici ailesi ağadır, pokunun üstüne pok yohtır.
  bunların atası hermes, thoth, mercury' dir.