şükela:  tümü | bugün
 • atatürk'ün diyanetin yapılanmasında esas aldığı ekol. diğer ekol olan eşariliğe* göre daha esnektir ve bilimsel düşünceye imkan tanır.
 • maturidi ile eş'ari mezhebi arasında yirmiye yakın temel farklar vardır. mesela, maturidi'ye göre, peygamber olmak için erkek olmak şarttır, eş'ari'ye göre ise şart değildir (fakat her ikisi de geçmiş tüm peygamberlerin erkek olduğunu söyler). veya müslüman iken dinden çıkıp, tekrardan dine dönen bir insan, eski sevaplarını tekrardan geri alır mı, almaz mı? imam-ı maturidi'ye göre, alır, eş'ari'ye göre almaz.
 • nakil ve kuran çelişirse kuran'ı bırakıp aklı esas edinen itikadi islam mezhebi.
 • olgunlar tarikatı.

  (bkz: mature)
 • genel olarak,
  hanefiler maturidi, şafi, maliki ve hanbeliler eşaridir
  diyebiliriz.

  imam el maturidi hanefilerin kelam konusundaki yaklaşımlarını sistematikleştirmiştir.
 • bu mezhepte ''kalp ile tasdik dil ile ikrar'' mottosu hakimdir. dil ile dile getirilenlere kalben de inanmak gerekmektedir.
 • ayse böhürler'in bugün yeni safak gazetesinde yayimlanan yazisinda gecen islam ekolü.

  "farklı zeminde bir başka sohbetin aklımda kalan cümlesi ise şöyle oldu: 'itikadi olarak maturidiyiz diyoruz ancak tarih boyunca bu coğrafyadaki devlet geleneği eşariliği teşvik etmiş ve etmeye devam ediyor. hakim din anlayışı ibadetlerinizi yapın ama sosyal meselelere ve hayatın gidişine kafa yormayın diyor.'"
 • türkiyede pek çok müslümanın yol edindiğini iddia ettiği (ortalama bir hanefi: "biz de itikâdi olarak mâturidîyiz abi") fakat pek de yol edinmediği (pratikte, eşârî geleneğe daha çok tabi olunuyor) itikâdî mezheb.
 • cehaletimizi yüzümüze vuran başlık.ışidin başımıza bela olduğu şu günlerde altında dini-politik analizler döşenmesi gerekirken, garip kalmış başlıklardan olmuştur. 21.yy'a damga vuracaksak çare maturidiliğimizi hatırlamaktan geçer.