şükela:  tümü | bugün soru sor
 • 20. yüzyıl ingilteresi’nin en önde gelen marksist iktisatçılarındandır. londra ve cambridge’de öğrenim görmüş, 1924’ten emekliliğine kadar cambridge’de ders vermiştir. kapitalizmin ortaya çıkışı, sosyalist planlama, değer kuramı ve burjuva iktisadının tarihi gibi konularda marksist akademik düşünceyi derinden etkilemiştir. 1976 yılında 76 yaşında ölümüştür. başlıca eserleri şunlardır: wages (1928), political economy and capitalism (1937), studies in the development of capitalism (1946), on economic theory and socialism (1955), welfare economics and the economics of socialism (1969), theories of value and distribution since adam smith: ideology and economic theory (1973).

  kaynak:www.iletisim.com.tr

  türkçeye çevrilmiş eserleri ise şunlardır:

  kapitalizmin gelişimi üzerine incelemeler
  feodalizmden kapitalizme geçiş (christopher hill, k. h. takahashi ve paul sweezy'ile birlikte)
  kapitalizimin dünü ve bugünü
 • marksist literatürün bitmez tükenmez "feodalizmden kapitalizme geçiş" tartışmalarının müstesna bir figürüdür dobb.

  öncelikle kapitalizmin werner sombart ("spirit of enterprise" ya da "bourgeois spirit") ya da max weber (protestant ethic) gibi ruhani açıklamalarına ve henri pirenne gibi kapitalizmi pazar için, özellikle de uzak pazarlar için üretime, kapitalizmi ticaretle eşitlemeye karşı çıkar. kapitalizmi, marx'a referansla özgün bir üretim tarzı olarak ele alır.

  kapitalist çağın gözle görünür hale gelmesini 16. yüzyıl ingilteresi ile işaretler, zira bu dönemde sermaye, üretim alanına önemli ölçüde nüfuz etmeye başlar. burada üretim derken kastettiği manüfaktürdür. bu döneme ticari kapitalizm demek de mümkün; bu ticari sermaye feodalizmin çözülmesinde ilerici roller üstlenmiş olsa da kapitalizm, büyük ölçekli ticaret ve tüccar sınıfından ibaret değildir.

  kapitalizmin gelişiminde iki kritik tarihsel an var: birincisi 17. yüzyıl ingilteresinde yaşanan karmaşa, sosyal ve politik dönüşümlerdir; ikincisi ise 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başı sanayi devrimidir. kapitalizmin ortaya çıkışı feodalizmin bir üretim tarzı olarak etkisizleşmesinin bir sonucudur. bu süreçte kasaba ve kentlerin, burjuvazinin oluşumu, ticari sermayenin tarım ve manüfaktür alanlarına girişi, buralardan bir kapitalist sınıfın doğuşu, çitleme yasaları, giderek proleterleşme ve mülkiyetin kapitalist ellerde toplaşması tarihsel noktalardır.

  bu ana çerçevenin içinde dobb'ın önemi kapitalizme geçişin ekonomik bir analizini veriyor oluşundan kaynaklanmıyor, üretim tarzı ve ilişkilerindeki dönüşümün tarihsel özgünlüğünü göstermesinden kaynaklanıyor. ve bir de, sınıfı, ekonomik ya da sosyolojik bir kategori olarak değil tarihsel bir fenomen olarak anlamaya yaptığı katkılardan.
 • kim philby'nin sosyalist fikirler ile tanışıp sovyetler hesabına ajanlık yapmasında en önemli rolü oynayan kişidir aynı zamanda.