şükela:  tümü | bugün
 • bazıları gaza geliyor arkadaşlar sakin, adam kazandı ok ama ortada şöyle bir olay var:

  5393 sayılı belediyeler kanunu’nun 44. maddesinde seçilme yeterliliğini kaybeden başkanın “başkanlığı düşer” deniliyor. başkanlığının düşebilmesi için, önce “başkan”olması gerekiyor.
  yani ekrem imamoğlu’nun mazbatasının düzenlenip önce “başkan” olması gerekiyor ki seçimler iptal edip yenilensin ve iptal kararı verildiği takdirde başkanlıktan düşürülebilmesi için.
 • o iş o kadar kolay değil. olağanüstü iptal başvurusu için olağanüstü belgeler ve şartlar gerekli. boş bavullarla yapılan itirazlarla değil.
 • haklı bir tespit fakat seçimin iptal edilmesi süreci çok daha kötü noktalara getirecektir. akpyi destekleyen kitlede artık sırtını dönecektir ve kendi topuklarına sıkmalarına neden olacaktır. bırakınız belediye başkanlığı onların olsun 5 sene nedir ki denilmeli şu durumda.
 • öncelikle o maddede yer verilen sürecin seçim sonuçları ve ysk'nın verebileceği bir iptal kararı ile ilgisi yok, çünkü bahse konu kanunun ilgili maddesine göre;

  "...hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda içişleri bakanlığının başvurusu üzerine danıştay kararıyla başkanlık sıfatı sona erer"

  o maddede geçen seçilme yeterliliğine ilişkin şart ise 2972 sayılı kanunda bulunuyor, kısa ve net;

  "2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 11 inci maddesinde belirtilen sakıncaları taşımamak şartıyla, on sekiz yaşını dolduran her türk vatandaşı belediye başkanlığına, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliğine seçilebilir."

  peki 2839 sayılı kanun ne diyor;

  "a) ilkokul mezunu olmayanlar,
  b) kısıtlılar,
  c) askerlikle ilişiği olanlar
  d) kamu hizmetinden yasaklılar,
  e) taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,
  f) affa uğramış olsalar bile;
  (1) basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm olanlar,
  (2)türk ceza kanununun ikinci kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkum olanlar,
  (3)terör eylemlerinden mahkûm olanlar,
  (4)türk ceza kanununun 536 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı eylemlerle aynı kanunun 537 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı eylemleri siyasi ve ideolojik amaçlarla işlemekten mahkum olanlar."

  seçim bitti, imamoğlu seçildi.

  ayrıca;
  (bkz: atı alan üsküdarı geçti)