şükela:  tümü | bugün
 • "hukuk hükümleri derlemesi" anlamına gelir.
  yaygın adıyla (bkz: mecelle)
 • anlamsal olarak büyük ve hacimli kitap olarak telafuz edilebilir. daha da öz bakımdan mecelle. 1851 maddeden oluşur ve ana konuları belirleyen 99 hüküm içerir. 1868 sonrası osmanlı hukuk anlayışına yön vermiştir.

  kısaca da osmanlı’ nın ilk sekülerleşme hareketidir.
 • sekülerizm : toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket.

  osmanlı'nın antiseküler politikalarının öncüsü konumundaki uygulamasıdır.
  fransız medeni hukukunun reddine binaen 13 asırık islam fıkhı üzerine inşa edilmiş şer'i kanunnamedir.
  ahmet cevdet paşa önderliğinde, tamamı muhafazakar islam ulemasından oluşan bir heyetle hazırlanmıştır.

  1926'da mustafa kemal tarafından yürürlükten kaldırılmış, yerine (sekuler) isviçre medeni kanunu tatbik edilmiştir.