şükela:  tümü | bugün
  • osman nuri ergin'in osmanlı-türk belediyecilik tarihi üzerine yazdığı ve 1922'de yayınladığı 9 ciltlik kitabı. bugünkü türkçeye belediyelerin vazifeleri üzerine kitap şeklinde çevirebiliriz. 90'ların sonu gibi olacak, istanbul büyükşehir belediyesi yayınları ilk kez latin harfleriyle basmıştı. birkaç yıl önce istiklal'deki kitapçılarında görüp eksik birkaç cildine rağmen alacak olmuştum ama hem dili ağır, hem de ne işim olur benim belediyeyle diye dingillik edip almamıştım. her bir cildi 5 milyondu o zamanlar, şimdi setini fahiş fiyatlarla satıyorlar. istanbul şehreminleri de 10 milyondu, kafama sıçayım ki onu da almadım. osman nuri ergin'i saygıyla, kendimi teessüfle anıyorum.
  • nadir kitap'ta dokuz cildine 350 lira bayılmaya niyetlendiğim eser. ya da üniversite kütüphanesine mi kitlesem ki, bilemedim. 9 cilt ne abi üşenmedin mi yazmaya. hayır bu adamın bir de 3 cilt hayvan gibi maarif tarihi var anasını satayım. yemedin içmedin mi?
  • türkiye belediyecilik tarihi ve belediye uygulamalarıyla ilgili olan bu çalışma osman nuri ergin’in en önemli eseridir.

    bu dönemde büyük komisyonların hazırlayamadığı bu tarzdaki çalışmaları osman nuri ergin tek başına yapmıştır. bu eser aynı zamanda istanbul şehir tarihçiliği açısından da henüz aşılamamıştır. yerel yönetim alanının el kitabı olan bu eser, orijinali eski harflerle beş cilt olarak basılmıştır. 1995 yılında dokuz cilt olarak yeni harflere aktarılmıştır. ilk ciltte eserin yazılışının nasıl gerçekleştiği, belediye ve şehir bürokrasisi, batı belediyeleri, esnaf teşkilatları, en önemlisi istanbul tarihini de anlatır. ikinci ciltte iâşe, temizlik, imar, itfaiye teşkilatları ve yangınlar; üçüncü ciltte belediye kanunları ve teşkilatı; dördüncü ve beşinci ciltte belediye kanunları ve nizamnâmeler, imtiyazlı şirketlerin şartnâme ve nizamnâmeleri; altıncı ciltte sıhhiye işleri; yedinci ve sekizinci ciltlerde imar ve iskân gibi konularda bilgiler ihtiva etmektedir. dokuzuncu ciltte ise kullanımı kolaylaştırmak için içindekiler bölümü ile dizinler yer almıştır. bu eser istanbul büyükşehir belediyesi tarafından günümüz alfabesine aktarılarak yayınlanmıştır.