şükela:  tümü | bugün soru sor
 • bazılarının pek sık kullandıkları kalıp. istanbul üniversitesi hukuk fakültesi'nin bazı çok kıymetli hocalarının mefhum u muhalifinden istihraç suretiyle tefsir diye söze başladıkları da gözlemlenmiştir.
 • latincesi argumentum e contratio olan kavramdır.
  kavram verecegimiz basit bir ornekle kolayca açıklanabilir:
  okul kantininde içki içilmesi yasaktır şeklindeki bir düzenlemeden,okul kantininde sigara içilebilir aksi anlamı çıkarılabilmektedir.zira eger kantinde sigara içilmesi onlenmek istenseydi bu açık bir hukumle yasaklanabilirdi.ozel olarak yasaklanmadıgına gore kantinde sigara içiminin serbest olması esastır.
 • kanunda öngörülmüş olan belirli bir eylem, davranış, veya ilişki hakkındaki düzenleme biçiminden bunların tam zıddı olup da kanunda düzenlenmemiş bulunan eylem, davranış veya ilişkinin kanundaki düzenleniş biçiminin tam zıddı olan bir hükme tabi tutulmak istendiği sonucunu çıkarmaktır. medeni kanunun türkçeleştirilmesi sonucunda bu kavrama zıt kanıt denilmiştir.
  örnek olarak; medeni kanun, tapuya kayıtlı malların satışının resmi senetle yapılmasını emreder.tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar hakkında kanunda bir hüküm bulunmamasından ötürü zıt kanıt yoluyla bunların satışının herhangi bir şekle tabi olmadığı sonucuna varılabilinir.
 • avukatların can simitlerinden biri.
 • (bkz: a contrario)
 • saatlerdir ingilizce karşılığını düşündüğüm kavram.
 • aksi ile kanıt; kavramın zıddı; karşıt kavram kanıtı; ters durumu gözönüne alarak delillendirme(ispat); a contrario.
 • misal,
  'buraya işeyen eşektir' önermesinin mefhum-u muhalif'i; 'buraya işemeyen eşek değildir.' veya 'eşek olmayan buraya işemez.' olmaktadır.

  mefhum-u muhalif'inden istihraç suretiyle tefsir yapacak olur isek:
  'buraya işemeyen eşek değildir' olarak çıkan önermemizi el aldığımızda, eşek olmayan er kişinin buraya işemeyeceği sonucu kesin olup, biz biliriz ki 'buraya işememiş her kimsenin eşek olmadığı' garantisi de yoktur.

  bu kadar basit bir işlem işte. 'mefhum-u muhalif'inden istihraç suretiyle tefsir' demek suretiyle kimseleri ürkütmeye gerek yok efenim.
 • (bkz: #43705375)
 • durumun içinde kendine muhalif yaratacak bir durumu beslemesi