şükela:  tümü | bugün
 • 1924 bandırma doğumlu benimle aynı ilkokulda okumuş, okuduğum liseye ise adını vermiş kore şehididir. soyadı gönenç olarak da bilinir. (bkz: mehmet gönenç)

  alıntılayarak özgeçmişini ve şahadetini aktarıyorum.
  kaynak: http://www.koreharbi.com/

  şehit topçu üsteğmen mehmet günenç kimdir,

  çinlilerin nisan-1950 bahar taarruzunda üsteğmen mehmet günenç’in kahramanlığı ve nasıl şehit olduğu

  ı. şehit topçu üsteğmen mehmet günenç kimdir ve nasıl şehit olmuştur ?

  a. şehit topçu üsteğmen mehmet günenç’in biyografisi - ağabeysinin ağzından

  “mehmet günenç, 1340 (1924) senesinde bandırma'da doğmuştur. babası süleyman, annesi makbule, ağabeysi osman, kızkardeşi meliha günenç’tir.”

  ilk tahsilini bandırma vecihibey ilkokulunda yaparak buradan 1935 senesinde mezun olmuş öğretmeni nizamettin beyin teşvikiyle kahvecilik yapan babasının kendisini para ile okutmağa mâli durumu müsait olmadığından konya askeri ortaokuluna girmiş ve 1935 senesinden itibaren orta tahsiline orada başlamıştır.

  1938 senesinde konya askeri ortasından ve 1941’de de istanbul maltepe askeri lisesinden, 1943 senesinde ise ankara harp okulundan mezun olarak topçu asteğmeni rütbesiyle orduya katılmıştır.

  bundan sonra polatlı topçu atış okulunda 2 sene oku-muş ve müteakiben ankara'da 28’inci tümen koşulu topçu alayına tayin edilerek 1945’den 1950 senesine, yâni kore'ye gidinceye kadar bu alayda vazife görmüştür.

  kardeşim mehmet günenç tahsil hayatında hiç sınıfta kalmamış, daima iyi ve pekiyi derecelerle sınıfını geçmiştir. dersini çalışmadan yattığı vâki değildir.

  o zamanlar evimizde elektrik bile yoktu. onun için yatağının yanında ders çalışırken uyuyup gaz lambasının sabaha kadar yandığı zamanlar olmuştur.

  ilk mektepte iken boş zamanlarında mahalle arasında futbol oynayarak vaktini geçirirdi. askeri orta okuldan mezun oluncaya kadar izinli olarak bandırma'ya geldiği zaman akraba ve arkadaşlarını, bilhassa hocasını ziyaret ederdi. diğer zamanlarında denize girer ve ders çalışır, evde istirahat eder, akşamları arkadaşları ile şehirde dolaşırdı.

  askeri lise son sınıfta ise spora olan düşkünlüğü artmıştı. askeri liseden atletizm birincisi olarak mezun olmuş, boksta derece yapmış ve futbol takımlarında da yer almıştır. en büyük gayesi mühendis olmaktı.

  bunun için intihana girmek üzere çalışırken kore seferi çıkmış, kore'ye gönüllü gitmek için müracaat ederek bunda muvaffak olmuş ve nihayet her türk'e yakışır bir şekilde 22/23 nisan 1951’de şehit olmuştur.

  b. topçu üsteğmen mehmet günenç nasıl şehit olmuştur ?

  top. kd. ütğm. mehmet günenç; 1’inci kore tugayı topçu taburunda topçu ileri gözetleme subayı olarak görev yapmak üzere seçildi.

  kore muharebelerine; top. tb. 1’nci bt. 3 numaralı topçu ileri gözetleyici subayı olarak katıldı. düşmanın amansız taaruzları her geçen gün şiddetini artırıyordu. türk tugayı topçu bataryalarının mürettebatı ateş mev-ziinde; düşman topçusunun ateşi altında, sanki tatbikat yapıyormuş gibi, atış görevlerini yerine getiriyordu.

  tuga-yın birinci hat piyade bölükleri mevziilerinde, göğüs göğüse muharebeler bütün şiddeti ile " allah, allah ! " nidaları arasında devam ediyordu.

  ütğm. mehmet günenç’in topçu ileri gözetleyicisi olarak görev yaptığı 9’uncu piyade bölüğünde; düşman asıl mu-harebe hattına girmeyi başarmış, verdiği kayıplara aldır-madan elde ettiği başarıyı her ne pahasına olursa olsun devam ettirmek amacıyla, taarruzuna dalgalar halinde devam ediyordu.

  ütğm mehmet günenç'in ateş istekle-rine topçu taburu anında cevap veriyor, mermiler düş-manın üzerinde paralanıyordu.

  22/23 nisan 1951 gecesi 9'ncu piyade bölüğünün böl-gesindeki düşman saldırlarının şiddeti daha da artmış olarak devam ediyordu. 3 numaralı ileri gözetleyici topçu kd. ütğm. mehmet günenç'in telsizinden aşağıdaki ateş isteği alınmıştı.

  düşman bulunduğumuz tepeyi işgal etti. çok şehit verdik. piyade bölük komutanı esir oldu, telsizcimiz de şehit oldu. koordinatları veriyorum... bataryalar ateş etsin.

  alay topçu irtibat subayı telsizle şu yanıtı vermişti:

  "verdiğin koordinatlar bulunduğun yerdir."

  topçu kd. ütğm. mehmet günenç'in verdiği yanıt şöyledir:

  "evet öyle; biz düşmana esir olmak istemiyoruz! bizi onlara teslim etmeyin! tekrar koordinatları veriyorum... bütün bataryalar buraya ateş etsin!" dedi ve telsizin sesi kesildi.

  topçu tabur karargahında bu ölüm dileğinde bulunan topçu kd. ütğm. mehmet günenç'in telsizle verdiği son ateş isteğini dinleyen subaylar; tabur komutanı yar-bay tahsin kurtay, tabur komutan yardımcısı binbaşı ahsen saya, hrk. eğt. sb. bnb. lemi eralp ve 25'nci tümen topçu taburunda irtibat subayı olan yzb. alaaddin haydaroğlu.

  bütün subaylar şaşkın bir halde birbirlerinin yüzüne ba-kıyor, hiç birisi konuşmaya cesaret edemiyordu.

  ileri gözetleyici subayı, bulunduğu yere bütün toplarla ateş açılmasını istiyordu.

  harp tarihinde bu olay ne görül-müş ne de duyulmuş bir istekti.

  aralarında güçlükle yapılan durum muhakemesinden sonra kahraman topçu ütğm. mehmet günenç'in vasiyetini yerine getirme kararı alındı.

  göz yaşları içinde bütün toplar ateşe başlar.

  yalnız tugayımızın topçu taburu değil, tümenin bütün topçu taburları bildirilen koordinata ateş etmeye başlamıştır.

  toplar gürlemiyor hıçkırıyordu sanki...

  "sen aziz şehidim kore'de ölümsüzleşen yiğit mehmet, ölümsüz kalan adınla sonsuz uykunda daima rahat et."

  öykümüz burada bitmiyor. sesler hâlâ kulaklarımızda. anayurdumuz gümbür gümbür bu sesleri duymakta... bakın işte, her yerden yiğidimizi selamlayan sesler yükseliyor :

  bandırma şehit mehmet gönenç lisesi'nden, kars kalesi'nden, yeditepe'den, kadifekale' den ve çankaya'dan!

  bandırma şehit mehmet günenç lisesi resim öğretmeni ali dülger o'nun için yazdığı şiirinde şöyle diyor:

  sen aziz şehidim.
  kore'de ölümsüzleşen yiğit mehmet.
  ölümsüz kalan adınla sonsuz uykunda daima rahat et.
  senin gibi yiğitlerle duyuldu dünyada türkün sesi.
  adını gururla taşıyor şehit mehmet gönenç lisesi
 • kore savaşı’na gönüllü katılan bandırmalı topçu üsteğmen mehmet günenç, 1951 yılında 21 nisan’ı 22 nisan’a bağlayan gece şehit oldu. o gece türk birliği çinli askerler tarafından kuşatıldı. birliğinde ‘ileri gözetleyici’ olarak görev yapan üsteğmen günenç, çinli askerlerin yok edilmesi uğruna kendi canını da feda etmeye karar verdi. şehit düşen telsizcisinin telsizini alan günenç, 9.topçu bölüğünün ateş idare merkezine atış yapılacak noktanın koordinatlarını geçti. bu koordinatlar kendi bulunduğu noktanın koordinatlarıydı. ateş idare merkezi ‘olmaz’ dedi. üsteğmen günenç ısrar etti. durum 25’inci tümen topçusuna iletildi. komutanlar üsteğmen günenç’le görüştü, onun kararlılığını anladı. sonra tümen topçularına o koordinatlar verildi, namlular üsteğmen günenç’in bulunduğu noktaya çevrildi. ve gökten ölüm yağdı, bölge cehenneme döndü. çinliler imha edildi, topçu üsteğmen mehmet günenç şehit oldu. naaşına ulaşılamayan ve adı bandırma’da bir lisede yaşatılan kahraman subayın mezarı da bulunmuyor.
 • ruhu şad olsun , mekanı cennet olsun
 • kahraman bir türk askeridir kendisi.
  mehmet gönenç olarak da bilinir.

  görevini yarım saat geciktirdiği için canına kıyan albay reşat çiğiltepe gibi o da canını hiçe saymış, düşmana teslim olmak yerine, yanındaki askerlerini kurtarmayı hedeflemiş, düşmanın eline geçmek ya da onlar tarafından bir türk askerinin şehit edilmesini onuruna yakıştıramadığı için kendi komutanından bulunduğu koordinatlara ateş edilmesini istemiştir.
  bu isteği, bu vasiyeti komutanlarınca kabul edilip koordinatlara ateş edilmiş ve o tepeden birçok mehmetin sağ çıkmasına olanak sağlamış aynı zamanda düşmana da büyükçe zaiyat verilmiştir.

  harbiyede şehit üsteğmen mehmet gönenç diye bilinir.

  bu vatan, bu topraklar, bu zihniyetle, bu fedakârlıklarla var oldu.
  istiklal harbinde 10 yaşndaki çocuk da, 70 yaşındaki teyze de, çiceği burnunda 20 yaşındaki mehmet'de bu zihniyetteydi.
  canını hiçe sayan, vatanını, bayrağını her şeyin üstunde tutan bu aidiyetle varlığını sürdürdü bu millet.

  hiç ölmeyecek, kara fatma
  hiç ölmeyecek, seyit onbaşı
  hiç ölmeyecek, albay reşat çiğiltepe
  hiç ölmeyecek, üstteğmen mehmet gönenç
  hiç ölmeyecek, çiçeği burnunda 20 yaşına basmamış mehmet.

  rahmetle, minnetle, hayranlık ve özlemle anıyorum...