şükela:  tümü | bugün soru sor
 • atatürk, sakarya muharebesini mecliste bu şekilde adlandırmıştır.
 • kübra: ulu, yüce
  melhame: çok büyük kanlı savaş
 • (bkz: armageddon)
 • yahudiler ve evanjeliklerin megiddo'da çıkacaklarına inandıkları büyük savaş.

  kitabı mukaddes'te (16/16): "ve o, onları hep birlikte ibranicede armagedon denilen bir yerde topladı" denilmektedir revelation'da. bu savaşı nükleer savaş şeklinde yorumlayanlar da vardır, ezekiel 38 ve 39. bölümleri temel alarak: "çok şiddetli yağmurlar ve dolu, yangınlar ve kükürdün kaynaması, dağların düşmesi ve yüksek kayaların çöktüğü depremler.."

  islam eskatolojisinde ise ahir zamanda gerçekleşeceğine inanılan deccal ile isa arasındaki savaşa verilen isimdir. hristiyan inanışında bu savaşa armageddon adı verilmektedir.

  islam'da deccal denilen büyük fitneden bahsedilirken, muhammed'den önceki bütün peygamberlerin ümmetlerine bundan bahsettiğini bildirmiştir. deccal dünyaya şerri hakim kılmak için savaşacak ve rablık iddiasında bulunacaktır.

  islam kaynakları 70.000 yahudinin deccala tabi olacağını yazar. isa ikinci defa avdet edecek ve deccalle savaşarak onu yenecektir. bu savaşın gerçekleşeceği yer ise atların diz kapaklarına kadar kana gömüleceği haber verilen amik ovası'dır.

  kaynak: (bkz: vikipedi)
 • ikinci dünya savaşı çıkmadan önce birinci dünya savaşına dünya savaşı deniyordu ve ingilizler kudüs'e girdiğinde iyice coşulup savaşa armageddon yani melhame-i kübra yakıştırması da yapılmıştır.
 • ben bu tamlamayı ilk defa ortaokul sıralarında gerçekleştirilen bir atatürk köşkü ziyaretinde kocaman harflerle duvara asılan ve atatürk tarafından 15 eylül 1924 yılında okunan trabzon nutkunun arasında görmüştüm. o zamanlar tabii mana verememiştim bu kelimelere. nereden bilsin melhameyi kübrayı menkuşu gariban. sonradan sakarya savaşı için nutukta da kullanmış bu tamlamayı mustafa kemal.

  "arkadaşlar; 5 sene evvel ilk defa samsun'a ayak bastığım zaman bana kuvvet-i kalb veren vatandaşlarımın ilk safında kahraman trabzonluların bulunduklarını asla unutmayacağım. sakarya melhame-i kübrasına üçüncü fırka ile yetişen trabzon evlatlarının meydan-ı muharebede gösterdikleri fedakarlıklarının kıymetli hatırası daima dimağımda menkuş kalacaktır."
 • "...
  sonra 23 ağustos :
  sakarya melhamei kübrâsı ki
  devamı 13 eylül gününe kadardır.
  bizim kırk bin piyademiz,
  dört bin beş yüz atlımız,
  düşmanın seksen sekiz bin piyadesi,
  üç yüz topu vardır.
  harp meydanının kuzey yanı
  sakarya
  ve dağlardır :
  keskin
  ve dik yamaçlarıyla
  ve kireçli toprakları
  ve kayalarında tek başlarına birbirinden uzak
  haşin
  ve münzevi çam ağaçlarıyla
  abdülselâm-dağı,
  gökler-dağı,
  dağlar.
  ..."

  (bkz: nazım hikmet)
  (bkz: kuvayi milliye destanı)
 • hadis-i şeriflerde kıyametten önce amik ovasında (hatay) olacağı bildirilen büyük savaştır.

  büyük savaş anlamına gelir.

  mehdinin bu savaş sırasında çıkacağı ve istanbul'u fethedeceği hadiste bildirilmiştir.

  hz. hüseyin'den rivayet edilen hadis-i şerif : “insanlar için üç toplanma noktası vardır. antakya amik ovası’nda olan melhame-i kübra’da (büyük muharebe) toplanma merkezi şam olur. deccal vakasında merkezi kudüs, ye’cüc hadisesinde turi sina.”

  hadislerde "amik ovası (hatay)" yer ismi de verilerek ben-i asfara karşı yapılacak büyük bir savaş olacağı ifade ediliyor. ( esfer de denir sarı ırk anlamında ibn-i arabi ruslardır diyor, bazı kaynaklarda ise hristiyanlar için kullanılan bir ifade ).

  "benî esfer´le (rumlar´la) aranızdaki sulh. öyle ki, kadının hamileliği süresi gibi, dokuz ay toplanırlar, sonra size ihanet ederler . üçte biriniz öldürülür, sonraki üçte biriniz kaçar, son üçte birinize zafer müyesser olur"

  peygamberimiz buyurdu ki: ey ümmet! altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz, (altıncısı) medinenin fethi.

  - denildi ki: hangi medine? (hangi şehir?)

  - buyurdu ki: konstantiniyye. (kıyamet alametleri, s. 204/ramuz-el ehadis, s. 296)

  ahir zaman hadislerini değerlendiren şeyh abdullah dağıstani istanbul'un ruslar tarafından işgal edileceğini, ancak zuhur eden mehdi tarafından muhtemelen anlaşma yoluyla ruslardan savaş sonunda geri alınacağını ifade ediyor.

  melhame-i kübra yine (bkz: süfyani) diye bilinen şahsın sonu olacaktır.

  suriye'de beyda denilen mevkide süfyaninin 1000 kadar askerinin yere batırılması hadisesinin melhame sırasında veya öncesinde yaşanacağı belirtilmiş, melhame'nin başladığı ordunun dağıldığı hengamda mehdinin zuhur edeceği süfyaninin de devrinin biteceği ifade edilmiştir.

  hz. ali süfyaniyle ilgili "o, müslümanların deccalidir" ifadesini kullanıyor.

  nato'sundan, iran'ına, ondan rusya'sına, çin'ine, suudi arabistanına kadar yaklaşık 20 dünya ülkesinin suriye ve etrafında askeri bir toplanmasının söz konusu olduğu şu günlerde türkiye de suriye'ye giriş yaptı.

  tarihte kaç kere aynı ortam tekrar eder de bu hadisler o dönemlere ait olur derseniz bence o dönem bu dönem.
  oldukça kötü senaryolara hazır olun.

  bu dönem anyanın da konyanın da anlaşılacağı dönem olacaktır aynı zamanda.

  tekrar değiniriz konuya zamanı gelince.
 • bir adim daha yaklastigimiz buyuk savas. (bkz: 6 aralik 2017 abd'nin kudus'u baskent ilan etmesi)