şükela:  tümü | bugün
 • eski yunan dilindeki mimetes*'den turetilmis olabilecek kelime. the meme machine adli kitapta detayli olarak islenmektedir.
 • "şarkılarım benim çocuklarımdır", "ideas are bulletproof", ve hatta "copyleft"
  gibi bakışların temelinde bu "mem"ler vardır.

  fikirler canlı organizmalar gibi bir insani üretim nesnesidirler ve bulaşıcıdırlar. bu hangi fikrin doğru, faydalı ya da yanlış, zararlı olduğu üzerine bir söylev içermez; fikirlerin yayılış süreci üzerine analitik bir teori niteliği taşır.

  dawkins'in ürettiği ve bize "bulaştırdığı" bu kavramın gittiği yeri aslında biliyoruz ve bize çok da yabancı değil. bahsi geçen şey wittgensteinvari bir diyaloji kuramıdır aslında. hegelyan bakıştan farkı analitik olmasıdır ve bu anlamıyla tam da marks'ın hegel'e yapmaya çalıştığı şeye de denk düşüyor.

  misal olsun, böyle bir bakışla ekşi sözlük en az mikroskop altında incelenmiş bir yoğurt gibi kımıl kımıl bir canlı-gibidir denilebilir.

  bunun bir özsüzleştirme olduğunu düşünmekle bir gribal enfeksiyona mistik bir rol biçmek arasında çok da büyük bir fark yok kanımca.
 • bu alanda 1997-2005 arasında yayınlanmış şöyle bir dergi var: journal of memetics
 • organik her kopyalama/yayılma işlemi için genetik, düşünsel her kopyalama/yayılma için memetik terimlerinin kullanılması bana biraz garip geliyor. bu ikisinin bir çatı altında toplanması gerek; kopyatik. kopyatik bilimi inorganik ve organik her türlü kopyalama/yayılma işlemi için kullanılabilir.

  bilgiyi demateryalize ederek farazi/metafizik bir olguymuş gibi göstermek yanlış. memetiğin anlatılışında kullanılan üslup memetiğin anlaşılmasını ziyadesiyle zorlaştıyor. "nasıl dna kopyalanabiliyorsa, fikirler de kopyalanabiliyor" deyip, fikirlerin maddesel bazlarını reddetmek büyük bir yanlış. doğrusu, "moleküler dizilimlerden müteşekkil fikirler, moleküler dizilimlerden müteşekkil dna gibi kendini kopyalar" olmalı. zira kurulan hayaller bile moleküler yapıda depolanmış bilgilerin (verilerin) nöronlar vasıtasıyla işlenmesiyle oluşur. size vereceğim "ford prefect'in penisi 20cm" şeklindeki bir bilgi sizin beyninize, benim beynimde depolanmış halinden birazcık farklı da olsa neredeyse aynı şekilde yerleşecektir. fikir yani, penisim değil.

  dolayısıyla memetik biliminin, daha geniş kapsamlı bir hale gelip genetik bilimini de içine alması gerektiğine inanıyorum.

  belki de öyledir. bakmadım. zaten amacım penisimin boyutları hakkında mim yaratmaktı. kızlar.
 • (bkz: meme yapmak)
 • (bkz: sosyal gen)
 • "kültürler tesadüfen ortaya çıkan ve ortaya çıktıktan sonra etkilenen herkesten faydalanır yaklaşımı" bazı bazı memetik olarak adlandırılır. memeleri ellemek ise ayrı bir konu.
 • bence çok farklı alanlardaki (varlık düzeyleri arasındaki) fenomenleri kapsayıcı, şaşırtıcı ve yenilikçi bir genelleme/kategorizasyon (ve kategori üyelesi nesne / fenomenler hakkında teori) üreteci kavram. felsefede yenilik yoktur derler, ama bazı fikirlerin altı çizilir, odak noktasına alınır, incelenir, bir nevi gündem olur, eskiden söylenmemiş netlikte ve konuya özelleşmiş bilgi üretilir. ancak bu konu yani memetik, bilgi nesnelerine uygulanabilirliğine rağmen üretilmiş çok ilginç bulunmuş ve gayet memetik süreçlerle popülerleşmiştir. ancak benim cehaletimden habersizliğimden de olabilir; sosyal bilimlerde çok da kullanılmamış, faydalanılmamış, hatta atıl kalmış denebilir. mesela kültürel evrimi, hatta bilim teknoloji tarihini memetik süreçler olarak tasvir edebiliriz.

  misal göçebe yaşayıp yabani meyve sebze toplamak yerine kontrol edilebilir ve korunabilir uygun verimlilikte bir alana tahıl tohumu ekme fiziksel bir faaliyet, tohumun kendisi fiziksel bir nesne olsa da, bu aslında bir tekniktir ve bir yapım bilgisidir (bkz: know how). dolayısıyla aslında bilenlerin zihnindeki bir bilgi nesnesidir ve kişilerin dille iletişimi ile (öğrenme öğretme) başka zihinlerde kendine yer bulur, kopyalanır. veya ilk bulanları, öncü toplulukları izleyenlerin olayı anlayıp taklitle deneyip faydasına kâni olması ile, yani taklit gözlemle başka zihinlerde kendine yer bulup, faydası nispetinde önemle korunup, arzu edilen diğer zihinlere kopyalanmasına çaba sarfedilecek derece bir bilgi nesnesi olması nedeniyle artık geri dönülmez şekilde yayılır. yani bu yapım bilgisini kullanan topluluğun gıda temini sorununu çözdüğünün görülmesiyle, tıpkı bir virüs gibi yayılacaktır, herkes bu bilgi nesnesini alacak, gelecek nesillere en önemli bilgi olarak aktaracaktır. memetik anlayışına göre aslında tohum ekme veya tarım bilgisi denilen mem, (göçebe bitki toplayıcılık bilgilerini paket olarak tek bir mem gibi görürsek), eski/rakip mem'e göre kopyalama avantajına sahip olduğundan insan zihinleri üzerinde çok daha etkin yayılacak ve aslında popülasyon üzerinde yaygınlığı hakim hale gelecek ve eski mem yok olacak veya marjinalleşecektir. bunu insanların vebaya karşı hayatta kalmalarını sağlayan bir mutasyonun ürettiği genin, bu geni taşıyanların vebadan ölmemesi, taşımayanların ölmesi ile nesiller içinde insanların tamamında var olan bir genetik özellik olmasına benzetebiliriz. tarım, tahıl tohumu ekme mem'i de bu memin bulaştığı, taşındığı, üzerinde viral şekilde yaygınlaştığı topluluklarda gıda üretimi ve nüfusu katlayacak, onlarla kaynak paylaşımı savaşı veren avcı göçebelerin aç kalmasına, yok olmasına veya sayıları çok artan yerleşik köylülelere sayısal oranla marjinal topluluklar halinde kalmalarına yol açacaktır.
 • memory kelimesinden türemiş olabilir.
 • (bkz: emphaty bias)
hesabın var mı? giriş yap