şükela:  tümü | bugün
 • genellikle sadece vilayetname adıyla da anılan, bektaşi menkıbeleri içinde en çok okunanı, tanınanı ve yazma nüshası bulunanıdır.
  eldeki nüshaları manzum, mensur veya karışık, üç türlüdür. yazarı üzerinde ittifak bulunmamakla birlikte ilk nüsha uzun firdevsi’nin, diğerleri bundan kopya olduğu yönünde yaygın kanaat vardır.
  yazılma tarihi ise, abdülbaki gölpınarlı’ya göre, 1481-1501 yılları arasındadır.

  menkıbe, hacı bektaş’ın doğumunu, horasan’daki çocukluk yıllarını, ahmed yesevi ile ilişkilerini anlatmakla başlar; anadolu’da ise, kafirlerle cihad eden bir gazi-veli hüviyetini anlatır.

  bir başka yönüyle bu eser, horasan erenleri denilen, anadolu’ya iran yoluyla gelen derviş zümreleri ile rum erenleri adıyla tanınan anadolu dervişleri arasındaki rekabeti yansıtması ve anadolu’daki yesevi geleneklerini anlatması bakımından da, önemi büyüktür.

  bu eserde adları geçen;
  1-menakıb-ı hace ahmed yesevi
  2-menakıb-ı lokman perende
  3-kitab-ül ebu müslim horasani
  4-vilayetname-i hacım sultan
  5- menakıb-ı seyyid battal gazi
  6-saltıkname
  7-menakıb-ı ahi evren
  8-menakıb-ı seyyid mahmud hayrahi
  9-menakıb-ul arifin
  10-menakıb-ı sadreddin konyevi
  vilayetnamelerinin nüshaları henüz bulunamamıştır
 • en eski nüshası hacıbektaş'taki tekkesinden gelen ve bugün ankara kütüphanesinde bulunan nüshadır.

  hangi tarihte yazıldığı bilinmeyen bu nüsha hicri 1034 yılı rebiü'l-evvel ayında (miladi 13 kasım-12 aralık 1624) ali çelebi tarafından daha eski bir nüshadan kopya edilmiştir. abdülbaki gölpınarlı, bu nüshayı esas alıp tıpkıbasımı ile birlikte 1958 yılında yayına hazırlamıştır.
hesabın var mı? giriş yap