şükela:  tümü | bugün soru sor
 • aşağıdaki metinleri bir yazısında kullanmış şahsiyettir:

  "... braudel'in olayları geriye iten ve uzun süreyi temel alan, tarihin daha derin bir düzeyde yazılması gerektiğine inanan anlayışı ..."

  "braudel'e göre, tarihin yapısal olarak istikrarlı ve yavaş değişen yönlerini araştırmak ancak uzun süre kavramı ile mümkün olabilmektedir." (cheng-chung lai'ye atıfla)

  "... coğrafî özelliklerin tarihin birer parçası olduğunu ve gerek olaylar gerekse genel eğilimlerin bu özellikler hesaba katılmaksızın anlaşılamayacağını ..." (braudel yorumu)

  "kapitalizm eserinin birinci bölümünde ... 1400-1800 yılları arasında uzun süreli bir biyolojik rejimden söz edilmiş; bu dört yüzyıla, yaşam süresinin kısalığı, çocuk ölümlerinin yüksekliği ve sağlıksız hijyenik koşullar gibi durumların damgasını vurduğu ifade edilmiştir." (braudel'in "kapitalizm"i kastediliyor elbette)

  "... braudel, trendleri belirleyen ardıl güçlerin ne olduğunu ve dönüm noktaları ile konjonktür sürelerinin nasıl oluştuğunu hiç açıklamamıştır."

  "... keyfî bir şekilde yüceltilen kahramanların rollerine indirgenmiş bir tarihe tepki duymak ..."

  "braudel'e göre, mekâna ilişkin olarak kavranan, devletler, toplumlar, kültürler ve ekonomiler arasında ekonomi, dünya üzerine en geniş ölçekte yayılmış olanı ve yerinin belirlenmesi en kolay olanıdır." (braudel'e referansla)

  "...'pek çok alman yazarın söylediği gibi iktisadî yaşamın kendisi akdeniz gibi bir ekonomi-dünyada organize olmaktadır. dünya ekonomisi ise bu ekonomi-dünyaların toplamıdır.'" (cheng-chung lai'ye atıfla giuliana gemelli üzerinden aktarılan fernand braudel'e ait sözler)

  "... tüm ekonomi-dünyaların bir merkezi olduğu ..."

  "... ticarî tekneler, hattın öte tarafına geçmeye hiç ara vermemişlerdir." (akdeniz boyunca uzandığı belirtilen müslüman-hıristiyan hattı bağlamında)

  "... ekonomi-dünya, dünyanın bir parçasını oluşturur; ki bu parça kendi ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu karşılayabilen, içsel bağlantı ve mübadelelerinin ona organik bir bütünlük sağladığı, yeryüzünün ekonomik olarak özerk bir parçasıdır." (cheng-chung lai'ye atıfla ve braudel'e göre)

  "... karl popper'a göre 'bütün' kelimesinin ilk anlamı, bir şeyin nitelikleri veya veçheleri ve özellikle onun kurucu parçaları arasında geçerli olan ilişkilerin tamamını içermektedir. ikinci anlamı ise, söz konusu şeyin belli bazı nitelik ve veçhelerini, yani onu basit bir yığın olmaktan kurtarıp organize bir yapı görünümü kazandıran özelliklerini içermektedir. ikinci anlamda 'bütünler' bilimsel olarak incelenebilir ancak birinci anlamda 'bütünler' bilimsel olarak incelenemez. eğer bir şey incelenecekse, onun bazı veçhelerini seçmek zorunludur." (karl popper atfıyla)

  "ekonomik yaşam, düzenli, şeffaf, arz ve talebin fiyatları belirlediği, küçük kârları ve denetimli rekabeti içeren bir pazar ekonomisidir. ... kapitalizm ise, spekülatif, alışılmışın dışında, fiyatların güçle ve kurnazlıkla dayatıldığı, denetim ve rekabetin ortadan kaldırıldığı, olağanüstü kârları içeren tekele dayalı bir sistemdir." (immanuel wallerstein'a atıfla braudel'in "medeniyet ve kapitalizm"i anlatılıyor)

  not: "bir akdeniz tarihçisi: 'fernand braudel'" başlıklı, kasım/05'te yayımlanmış bir makaleden alınmıştır.
 • dünyanın en güzel hocası. tam bir derya. üstelik çok kültürlü bir hanımefendi.
  kanatsız melek